Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Nya rotavdraget: Vad gäller?

ROT-avdrag

Bli kung på ROT och få fler jobb

Du som hantverkare har många fördelar genom att ha full koll på hur ROT-avdraget fungerar. Det är många konsumenter som inte känner till hur man kan nyttja avdraget och vilka möjligheter som finns. Genom att ge dina kunder kunskap kring ROT så kan det vara avgörande för att de ska sätta i gång ett projekt eller göra ett befintligt projekt ännu större, vilket skapar mer jobb till dig.

ROT-avdrag

Så ändras rotavdraget 2024

Den 1 juli 2024 höjs taket för rotavdraget från 50 000 kronor till 75 000. Nytt är också att taken för rut- och rotavdraget separeras. Innan har dessa haft ett gemensamt tak på 75 000 kronor.

Detta innebär alltså att en person under 2024 kan köpa skattemässigt avdragbara tjänster för rottjänster på 75 000 kronor och lika mycket ruttjänster, sammanlagt blir då taket 150 000 kronor.

Höjningen träder i kraft 1 juli, men det utökade taket kommer gälla för hela 2024. Vilket gör att du kommer kunna nyttja rotavdraget upp till 50 000 kronor fram till 1 juli och sedan de resterande 25 000 kronor efter 1 juli.

Rille förklarar ROT!ROT-avdrag

Vanliga frågor kring rotavdraget


Hur stort rotavdrag kan en privatperson få?

Nivån på rotavdrag har genomgått förändringar över åren. För närvarande har privatpersoner rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden, med en maximal avdragssumma på 50 000 kronor per år och person (75 000 efter 1 juli 2024). Om två personer äger och bor i samma bostad har de möjlighet att sammanlagt dra av upp till 100 000 kronor (150 000 efter 1 juli 2024).

Detta innebär att om det är flera ägare av en bostad så kan avdraget summeras för att nå den maximala tillåtna avdragsgränsen. Det är viktigt att vara medveten om dessa riktlinjer för att optimera sitt rotavdrag inom de fastställda begränsningarna. En förutsättning för att få det maximala taket är att personerna måste ha betalat in tillräckligt med skatt under det aktuella året.

Det här är inget som du som hantverkare är ansvarig att undersöka, men det kan vara bra att informera dina kunder om detta.


Hur fungerar det?

Dina kunder anger att de vill nyttja rotavdraget när de anlitar dig, för din del kan det vara bra att ställa frågan om kunden inte säger något. Se till att inkludera i avtalet att rotavdraget ska tillämpas. Din kund behöver lämna följande information till dig för att du ska kunna begära utbetalning:

 • Personnummer för de personer som avdraget ska gälla.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du ange organisationsnummer för din bostadsrättsförening (Brf) och lägenhetsnummer.

Som företagare debiterar du kunden för materialkostnaderna och 70% av arbetskostnaden. Därefter ansöker du om resterande 30% från Skatteverket.

Efter att kunden betalt fakturan för arbetet kan du begära utbetalning från Skatteverket. Du behöver göra denna begäran senast 31 januari året efter att din kund betalat för arbetet. Du kan ansöka smidigt med e-legitimation på Skatteverkets hemsida, i e-tjänsten Rot företag.

För att du som företagare ska kunna ta del av rotavdraget måste ditt företag vara godkänt för F-skatt. Se därför till att F-skatten är registrerad innan arbetet utförs. Om det blir det godkänt efter att din kund betalat får du ingen utbetalning. Du får inte heller vara släkt med kunden för att avdraget ska gälla.

Gäller rotavdraget enbart för arbetskostnad?

Ja, kunden får dra av 30% av arbetskostnaden på ett arbete som uppfyller kraven för att utnyttja rot.

Ett räkneexempel: Kunden ska renovera köket där materialkostnaden uppgår till 230 000 kronor och arbetskostnaden landar på 130 000 kronor. Kunden får då göra avdrag för 30% av de 130 000 kronorna, dvs 39 000:-. Arbetskostnaden efter rotavdraget blir då 91 000:-.

Om kunden inte har utnyttjat rotavdraget tidigare under året så har denne efter detta arbete 11 000 kronor kvar att använda för rotavdrag under året. 50 000–39 000= 11 000 (efter 1 juli 2024 36 000 kronor)


Vilka regler gäller för rotavdrag?

För att kunden ska vara berättigad till rotavdrag och för att du som hantverkare ska kunna ansöka om avdraget hos Skatteverket, måste kunden uppfylla specifika kriterier:

 • Du måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets slut.
 • Det krävs att du har betalat tillräckligt med skatt för att vara kvalificerad för rotavdrag.
 • Det måste finnas rotavdrag kvar att använda.
 • Du bör vara bosatt i Sverige och betala skatt här. Alternativt kan du bo utomlands men välja att bli beskattad i Sverige enligt inkomstskattelagen.
 • Fakturan från hantverkaren måste vara betald före årsskiftet för att avdraget ska kunna inkluderas i din deklaration för det kommande året.
 • Arbetet som utförs måste ske i den bostad du äger och bor i. Det finns dock ett undantag om du äger eller är andelsägare i dina föräldrars hus, då kan du också vara berättigad till rotavdrag.

Det här är inget du som hantverkare är skyldig att kontrollera, men det är bra att informera kunden om detta för att undvika problem vid eventuellt avslag.


Min kund vill att jag delfakturerar, använder löpande fakturering eller förskottsbetala, hur funkar det?

Rotavdraget behöver då dras av på varje enskild faktura. Du kan då ansöka om rotavdrag efter varje delfaktura i ett projekt. Du får inte dra av hela rotavdraget på enbart den sista fakturan om arbetskostnad finns på de tidigare fakturorna.

Kom ihåg om förskottsbetalning skett innan årsskifte.
Om kunden har betalat för ett arbete i förskott så behöver jobbet ha utförts senast den 31 januari året efter att kunden betalade för att ha rätt till utbetalning.

Exempel: Om du påbörjat ett arbete hos en kund som förskottsbetalar i december 2022, behöver du ha avslutat arbetet 31 januari 2023 för att kunna få utbetalning för rotavdraget.


Har du koll på vilka arbeten där rotavdrag inte kan nyttjas?
 • Nybyggnation av hus eller friggebod, garage, växthus eller liknande fristående byggnad.
 • Reparation och underhåll av murar, staket, och båtbryggor.
 • Reparation och underhåll av persienner, rullgardiner, markiser, lamellgardiner och solskydd.
 • Energideklarationer eller mätning av fukt, radon och asbest.
 • Installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset.
 • Reparation och underhåll av pooldäck, murar, staket och båtbryggor.
Ingår mina resekostnader i rotavdraget?

Som hantverkare har du ofta en kostnad för att ta dig till och från kunden, till byggmaterialhandeln eller återvinningsstationen. Denna tid är viktigt att du anger och tar betalt för sparat. Om detta inte görs så riskerar du att få ett lägre utbetalt belopp än du ansökt om eftersom Skatteverket då anser att de ingår i arbetskostnaden.


Är arbetet godkänt för rotavdrag?

Här är exempel på arbeten där rotavdraget kan tillämpas. Olika regler gäller för småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. För fullständig information se Skatteverkets webbplats.

Till Skatteverket

 • Tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga.
 • Slipning och byte av tak, golv och väggmaterial.
 • Målning av tak, golv, väggar, fönster och element.
 • Målning eller lackning köksluckor och dörrar.
 • Byggnation och reparation av inomhuspool.

Sker ROT-avdraget automatiskt?

Nej, det är något som varje köpare behöver avtala med hantverkaren om. När en kund beställer en hantverkartjänst måste de meddela dig som hantverkaren att de vill nyttja ROT-avdraget, det är också bra om detta framgår i avtalet eller offerten.


Hur mycket rotavdrag har min kund kvar?

På Skatteverkets hemsida kan man som privatperson logga in med BankId och se hur hur mycket rotavdrag som utnyttjats under året och hur mycket som finns kvar. Be din kund göra detta om hen är osäker.

Rotarbete och rutarbete


Jag har blivit ombedda att göra ett arbete utomlands åt en kund, kan de nyttja rotavdraget där?

Ja, bostaden behöver inte finnas i Sverige. Det räcker att den finns inom EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida: “Så fungerar rotavdraget”

ROT-avdrag

Checklista vid arbete med rotavdrag


Vid uppstart av nytt projekt

 • Är arbetet godkänt för rotavdrag?
 • Är kundens bostad godkänt för rotavdrag?
 • Har kunden rätt till rotavdrag?
 • Har kunden rotavdrag kvar att använda?
 • Har du fått de uppgifter du behöver från din kund?

Under arbetet

 • Du utför inte arbetet åt dig själv eller en släkting.
 • Ha koll på arbetskostnaden, materialkostnad och övriga kostnader under projektet.
 • Håll koll på antal arbetade timmar, även vid fast pris.
 • Glöm inte att separat ha koll på och debitera resekostnader.

Vid fakturering och ansökan

 • Fakturera med rotavdrag
 • Se till att fakturan betalas elektroniskt av kunden
 • Kundens betalning styr vilket år rotavdraget hamnar på
 • Ansök om rotavdrag senast 31 januari
 • Fyll i på Skatteverkets e-tjänst
 • Anmäl konto för utbetalning
ROT-avdrag

Påminn dina kunder om rotavdraget

Många kunder kanske missar att de kan använda sig av detta - lär dig allt och visa dina kunder vilken fördel det är och vinn fler jobb!

Material till dina kunder

Se till att dina kunder utnyttjar det tillfälligt höjda ROT-avdraget under 2024.
Vi har tagit fram bra material som är fritt för dig att använda i kommunikation med kunder.
Ge dem informationen så kanske de väljer att starta ett projekt nu eller göra ett befintligt projekt ännu större, vilket ger mer jobb till dig.

Tips för dina digitala kanaler!

Uppdatera din webbsida, dina sociala medier och avsluta dina mail eller sms med: "Passa på att boka in ditt jobb nu – under 2024 höjs ROT-avdraget tillfälligt.
Mer pengar till dig att renovera för- så mycket mer kan du få: Läs mer på vår infosida om rotavdraget 2024 > "

Vinn fler jobb med tillfälligt höjda rotavdraget för 2024

“Glada nyheter om ROT”

Bifoga denna PDF som ger dina kunder en snabb överblick av ROT-avdraget och den tillfälliga höjningen. Perfekt att bifoga när du svarar på offerter eller jobbförfrågningar. Eller varför inte skicka till kunder där du redan gjort jobb och där du vet att det finns fler projekt som kunden vill komma i gång med. Om du inte vill skicka en bifogad fil, så kan du använda denna länk, passar också bra att skicka i sms:

Använd länk för att ladda ned PDF

Använd denna QR-kod och lägg in på tryckta produkter som du ger till kunder.

Spara ner QR-kod

Vinn fler jobb med tillfälligt höjda rotavdraget för 2024

Källa och mer information; Skatteverket.se