Du har inga varor i din kundvagn

Nya rotavdraget: Vad gäller?

ROT-avdrag

Nya regler för
rotavdraget 2024

- Så mycket mer kan du få

ROT-avdrag

Så ändras rotavdraget 2024

Den 1 juli 2024 höjs taket för rotavdraget från 50 000 kronor till 75 000. Nytt är också att taken för rut- och rotavdraget separeras. Innan har dessa haft ett gemensamt tak på 75 000 kronor.

Detta innebär alltså att en person under 2024 kan köpa skattemässigt avdragbara tjänster för rottjänster på 75 000 kronor och lika mycket ruttjänster, sammanlagt blir då taket 150 000 kronor.

Höjningen träder i kraft 1 juli, men det utökade taket kommer gälla för hela 2024. Vilket gör att du kommer kunna nyttja rotavdraget upp till 50 000 kronor fram till 1 juli och sedan de resterande 25 000 kronor efter 1 juli.

ROT-avdrag

Få svar på dina frågor kring nya rotavdraget


Hur stort ROT-avdrag kan jag få?

Nivån på rotavdrag har genomgått förändringar över åren. För närvarande har du rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden, med en maximal avdragssumma på 50 000 kronor per år och person (75 000 efter 1 juli 2024). Om två personer äger och bor i samma bostad har de möjlighet att sammanlagt dra av upp till 100 000 kronor (150 000 efter 1 juli 2024).

Detta innebär att om ni är flera ägare av bostaden kan avdraget summeras för att nå den maximala tillåtna avdragsgränsen. Det är viktigt att vara medveten om dessa riktlinjer för att optimera ditt rotavdrag inom de fastställda begränsningarna. En förutsättning för att få det maximala taket är att du måste ha betalat in tillräckligt med skatt under det aktuella året.


Hur fungerar det?

Byggföretaget som du anlitar sköter de administrativa arbetet när det gäller rotavdraget. Som privatperson behöver du endast anlita en hantverkare med F-skatt och inkludera i avtalet att rotavdraget ska tillämpas. För att begära utbetalning behöver du lämna följande information till företaget:

 • Personnummer för de personer som avdraget ska gälla.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du ange organisationsnummer för din bostadsrättsförening (Brf) och lägenhetsnummer.

Företaget du har anlitat ansöker sedan om utbetalning från Skatteverket för det avdrag du har rätt till för det utförda arbetet. Som företagare debiterar du kunden för materialkostnaderna och 70% av arbetskostnaden. Därefter ansöker du om resterande 30% från Skatteverket. Detta förfarande säkerställer en smidig och korrekt hantering av ROT-avdraget både för privatpersoner och företag.


Gäller rotavdraget enbart för arbetskostnad?

Ja, du får dra av 30% av arbetskostnaden på ett arbete som uppfyller kraven för att utnyttja rot.
Ett räkneexempel: Du ska renovera köket där materialkostnaden uppgår till 230 000 kronor och arbetskostnaden landar på 130 000 kronor. Du får då göra avdrag för 30% av de 130 000 kronorna, dvs 39 000:-. Arbetskostnaden efter rotavdraget blir då 91 000:-.

Om du inte har utnyttjat rotavdraget tidigare under året så har du efter detta arbete 11 000 kronor kvar att använda för rotavdrag under året. 50 000–39 000= 11 000 (efter 1 juli 2024 36 000 kronor).


Vilka regler gäller för rotavdrag?

För att du ska vara berättigad till rotavdrag och för att hantverkaren ska kunna ansöka om avdraget hos Skatteverket, måste du uppfylla specifika kriterier:

 • Du måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets slut.
 • Det krävs att du har betalat tillräckligt med skatt för att vara kvalificerad för rotavdrag.
 • Det måste finnas rotavdrag kvar att använda.
 • Du bör vara bosatt i Sverige och betala skatt här. Alternativt kan du bo utomlands men välja att bli beskattad i Sverige enligt inkomstskattelagen.
 • Fakturan från hantverkaren måste vara betald före årsskiftet för att avdraget ska kunna inkluderas i din deklaration för det kommande året.
 • Arbetet som utförs måste ske i den bostad du äger och bor i. Det finns dock ett undantag om du äger eller är andelsägare i dina föräldrars hus, då kan du också vara berättigad till rotavdrag.


Jag äger en sommarstuga tillsammans med mina syskon, kan vi alla använda rotavdraget vid arbete där?

Ja, alla som äger en del av sommarstugan har rätt att nyttja sitt rotavdrag fullt ut. Om exempelvis fem personer är delägare i sommarstugan eller annan fastighet så kan man alltså femdubbla taket för rotarbeten under förutsättning att alla delägare inte nyttjat sitt rot under året och är berättigade till att göra rotavdrag. Det är också möjligt att dela upp rotavdraget mellan personerna även om man inte nyttjar det fulla taket.

Exempel på arbeten som  inte ger rotavdrag
 • Nybyggnation av hus eller friggebod, garage, växthus eller liknande fristående byggnad.
 • Reparation och underhåll av murar, staket, och båtbryggor.
 • Reparation och underhåll av persienner, rullgardiner, markiser, lamellgardiner och solskydd.
 • Energideklarationer eller mätning av fukt, radon och asbest.
 • Installation och reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset.
 • Reparation och underhåll av pooldäck, murar, staket och båtbryggor.

Exempel på arbeten som ger rotavdrag
 • Tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga.
 • Slipning och byte av tak, golv och väggmaterial.
 • Målning av tak, golv, väggar, fönster och element.
 • Målning eller lackning köksluckor och dörrar.
 • Byggnation och reparation av inomhuspool.

Sker ROT-avdraget automatiskt?

Nej, det är något som varje köpare behöver avtala med hantverkaren om. När du beställer hantverkartjänst så meddela hantverkaren att du vill nyttja ROT-avdraget, det är också bra om detta framgår i avtalet eller offerten.


Hur mycket rotavdrag har jag kvar?

På Skatteverkets hemsida kan du logga in med BankId och se hur hur mycket rotavdrag du utnyttjat under året.

Rotarbete och rutarbete


Min familj har ett fritidsboende i Norge, kan vi använda rotadraget där?

Ja, bostaden behöver inte finnas i Sverige. Det räcker att den finns inom EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida: “Så fungerar rotavdraget”