Du har inga varor i din kundvagn

Altanbygge - byggbeskrivning

Altanbygge - byggbeskrivning |
Det finns rätt och fel när man bygger en altan och lägger trall. Vägen fram till slutresultatet kan se väldigt olika ut.

Har du sank mark kanske du inte kan gjuta plintar, bor du norröver måste du kanske gräva djupare för att tjälen går djupare. Det finns som du förstår en massa olika aspekter som man måste ta med i beräkningarna när man bygger sin altan eller lägger sin trall.

Att tänka på

Sätt dig först i lugn och ro och planera hur din altan ska se ut. Gör en skiss och ta alla måtten. Längst ner hittar du anvisning för att bygga en altan.

Underlag

Gräv bort eventuellt gräs och lägg ut markduk och singel. Detta för att undvika att det växer upp ogräs mellan trallen som är svår att ta bort när väl altanen är byggd.

Plintar

Plintarna ska gjutas med max två meters mellanrum. Var noga med att plinten hamnar i våg och i linje med varandra. Tänk på att plintens höjd avgör hur högt trädäcket hamnar. Förenkla arbetet med våra färdiggjutna betongplintar med justerbara stolpskor. Marknivåskillnader kan justeras på olika sätt. Ett sätt är att montera stolpar i stolpskon eller att gjuta högre betongplintar.

Bärlinor

Vår altan består av plintar, stolpar, bärlinor, golvreglar och trallvirke. Den inre bärlinan (stödregeln mot husväggen) skruvas fast mot husgrunden med Hexskruv eller Fransk träskruv. Om det är en betongvägg använd fasadplugg. Var noggrann och väg av med långt vattenpass. Montera den yttre bärlinan i de yttre stolparna med vagnsbult i våg och i samma höjd som den inre bärlinan.

Avståndet mellan bärlinorna bör inte överstiga 2500 mm. Ska altanen vara längre kan du montera ytterligare bärlinor för att få stabilitet. Om du behöver skarva bärlinan ska skarven hamna i mitten av en stolpsko. Använd en hålplatta för att förstärka skarven, skruva med ankarskruv. Alla bärlinor ska vara tryckimpregnerad byggregel med minsta dimension 45x145.

Golvreglar

Golvreglarna har måtten 45x145 och monteras med avståndet cc 60 cm. Om trallen är tunnare än 28 mm rekommenderas cc 40 cm ( gäller tryckimpregnerat och lärk, för övriga dimensioner och träslag kontakta din Beijerbutik). Använd balkskor för att fästa golvreglarna i de yttre och inre bärlinorna.

Trall

Vår altans trallvirke har dimensionen 28x120 och skruvas fast med trallskruv i golvreglarna. Lägg trallen med 3–8 mm mellanrum beroende på träslag och bredd på trallen. Använd gärna distanskilar så att samtliga brädor får samma luftspalt. Springorna behövs för att vatten lätt ska kunna rinna av golvet. När du skarvar är det viktigt att skarven hamnar i mitten av en golvregel. Försök att sprida skarvarna, då blir de inte lika synliga. Starta vid den främre bärlinan och fortsätt in mot den bakre stödregeln så att du har möjlighet att justera den sista brädan mot husgrunden. Val av kvalitet och dimension på trallskruv varierar beroende på träslag.