Du har inga varor i din kundvagn

Bli kontokund

Fakturakund eller kontantkund?

Hur önskar ni få era fakturor?

Hur önskar ni få er faktura presenterad?

Önskar ni legitimationskrav på ert konto på Beijer?

Härmed ger jag fullmakt till personer nedan att få handla på detta konto på Beijer Byggmaterial AB.

Namn
Mobilnummer

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag tagit del av och accepterar de angivna villkoren (se villkor) .
Jag medger att Beijer Byggmaterial inhämtar kreditupplysningar och referenser. Jag är medveten om att ansökan kan avslås utan att förklaring lämnas. Jag förbinder mig att utan dröjsmål till Beijer Byggmaterial anmäla adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan komma att påverka kreditbedömningen.

I assure that the information that has been given are correct and complete and that I agree to the terms and conditions (see terms & conditions). I allow that Beijer Byggmaterial AB takes a credit report and credit references. I am also aware of that the application can be dismissed without an explanation. I also commit that without delay to Beijer Byggmaterial AB report changes of address or other circumstances that can affect my credit rating.

Nu kan du starta BankID säkerhetsapp i din mobil eller surfplatta. >> Avbryt

Skriv in din säkerhetskod i BankID-appen och välj Legitimera eller Skriv under. >> Avbryt

Legitimering godkänd. Ansökan skickas.
Godkännande av din ansökan kommer via e-post inom 2 arbetsdagar.