Du har inga varor i din kundvagn

Miljö & Hållbarhet
Vi ska vara branschens nummer 1 inom hållbart byggande

Vi stöttar våra kunders miljötänk och vårt huvudmål är att underlätta för dem i deras hållbarhetsarbete. Beijers arbete börjar redan på inköpsavdelningen och slutar inte förrän kundens projekt är besiktigat och byggpärmen inlämnad. Vi är spårbarhetscertifierade enligt FSC® och PEFC™ vilket betyder att vi säljer certifierat virke. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vår ambition

Vår ambition är att tillhandahålla ett överlägset erbjudande kring byggmaterial och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar arbetet för alla våra kunder. I det erbjudandet skall vi inkludera miljökompetent rådgivning, som gör att våra kunder kan använda våra varor på det ur miljö- och hälsosynpunkt bästa sättet.

Vi skall också ta vårt ansvar gentemot våra kunder genom att påverka och samarbeta med våra leverantörer så att de varor vi säljer är de mest miljö- och hälsoanpassade i sin kategori. Vi uppfyller naturligtvis tillämplig miljölagstiftning samt de mål i handlingsplanen som antagits av Byggsektorns Kretsloppsråd. Genom att göra denna ambition till vår dagliga gärning vill vi bidra till visionen om en hållbar utveckling och ta vårt ansvar även för kommande generationer.

Vår verksamhet och miljön

Inom Beijer vill vi minska vår miljöpåverkan så långt det är möjligt. Vår direkta miljöpåverkan kommer från den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid våra anläggningar runt om i landet. Vi bidrar också till indirekt miljöpåverkan via dels hur våra leverantörers varor tillverkas och transporteras och dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Global samverkan

För att vi ska kunna bidra till att hålla världens temperaturökning under 1,5 grader enligt Parisavtalet så har vi satt mål enligt Science Based Targets. Vi är också anslutna till Global Compact och följer deras tio principer.Miljö och hållbarhet