Du har inga varor i din kundvagn

FSC och PEFC

FSC och PEFC |

FSC® står för The Forest Stewardship Council®. De är en ideell internationell oberoende medlemsorganisation som erbjuder ett system för frivillig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

PEFC™ står för Programme for the Endorsement of Forest Certification™. De är en fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifieringar.

Drygt hälften av Sveriges yta är täckt av skog. I areal innebär det en yta av 23 miljoner hektar produktiv skogsmark enligt vår egen svenska definition. Den svenska skogen förser oss med virke, massaved, bioenergi liksom bär, svamp, möjligheter till rekreation och jakt. Den förser oss också med natur- och kulturvärden och viktiga så kallade ekosystemtjänster som rent vatten, biodiversitet och kolinlagring.

Våra certifikatsnummer

FSC: NC-COC-052176
PEFC: PBN-PEFC-COC-052176

Licenskod: PEFC/05-37-215, FSC-C118054

Våra certifikat

Hållbart skogsbruk

Hållbar utveckling handlar om ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Hållbart skogsbruk är skogsbruk i linje med principerna för hållbar utveckling. Det innebär att ett hållbart skogsbruk måste vara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Trä – ett hållbart alternativ

Förnybar resurs
Trä är en förnybar resurs. Hållbart och ansvarsfullt brukade skogar kan fortsätta ge oss träråvara under överskådlig tid.

Klimatstabiliserande
Skogar spelar en nyckelroll för att reglera halten av koldioxid i atmosfären. När skogen växer tar den upp koldioxid som lagras i ved, mark och andra växtdelar. Skogsprodukter har fördelen att de lagrar koldioxid till dess att produkten bränns upp eller förmultnar.

Levande landsbygd
I ett skogrikt land som Sverige är skogen en inkomstkälla liksom en glädjekälla för många människor. Genom att välja FSC eller PEFC-märkta skogsprodukter bidrar du till möjligheten att ha en levande landsbygd där skogen kan fortsätta ge viktiga arbetstillfällen.

Hållbart byggmaterial
Trä är ett hållbart byggmaterial i dubbel bemärkelse. Dels för sina materialegenskaper som bärförmåga i förhållande till vikt, mångsidighet i användning och lätthet i hantering och bearbetning. Dels för att trä har mycket stora miljöfördelar jämfört med andra byggmaterial som stål, betong och aluminium. De grundläggande fördelarna är att trä utvinns med en relativt sett liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen binder koldioxid när skogen växer. Det gör trä till ett energieffektivt material.

Konsumera hållbart
Vi lever i hög grad i ett konsumentdrivet samhälle. Eftersom produktionen av varor och tjänster som vi köper påverkar vår omgivande miljö blir det viktigt vad och hur vi konsumerar. Vi kan som konsumenter göra medvetna val och på så sätt påverka utbudet och möjligheterna för morgondagens generationer i en positiv och hållbar riktning.

Fråga efter FSC eller PEFC märkta produkter hos oss

Genom att fråga efter FSC eller PEFC-märkta produkter bidrar du till att öka intresset för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

  • Du bidrar till att stoppa skövlingen av skog i känsliga områden
  • Du medverkar till att de som avverkar virke illegalt inte hittar några köpare
  • Du visar att du föredrar trä från ett skogsbruk som tar hänsyn till både människor och miljö.
  • Välj i första hand märkta produkter

Genom att välja en FSC eller PEFC-märkt produkt visar du att du bryr dig om hur den framställts. Du visar att du föredrar varor som tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Fråga därför gärna efter FSC eller PEFC märkta produkter hos Beijer Byggmaterial.