Du har inga varor i din kundvagn

Klimatkompensation

Klimatkompensation |

Klimatkompensation

På Beijer har vi satta mål att sänka våra CO2-utsläpp i enlighet med Science Based Targets, och därmed upprätthålla Parisavtalet. En del i att sänka våra CO2-utsläpp har varit att övergå från diesel till det fossilfria drivmedlet HVO100 i två av våra största regioner – Stockholm och Syd. Även om HVO100 är fossilfritt så har det visst CO2-utsläpp, men utsläppen från HVO100 är väsentligt mindre än traditionell diesel. Det förekommer också att vi har extrainsatta fordon som inte drivs på HVO100. Då vi inte helt kommer undan dessa utsläpp väljer vi att klimatkompensera för dem och utsläppen från HVO100 i regionerna Stockholm och Syd.

Vi tillgodoräknar oss inte klimatkompensationen när vi räknar på vår totala klimatpåverkan. Med andra ord så är klimatpåverkan vi kompenserar för inte subtraherad från våra CO2-utsläpp och är därmed inte inkluderade i beräkningarna för Science Based Targets.

Vi klimatkompenserar genom projektet Tropical Mix som syftar till att bevara ett hållbart skogsbruk. För att säkra att vi kompenserar tillräckligt så har vi en säkerhetsmarginal på 5% extra kompensation utöver våra beräknade utsläpp.

Projektet vi har valt att samarbeta med är i Panama och skogen är certifierad enligt FSC®, vilket är extra kul för oss då vi också jobbar mycket med certifierat trä. Området har ett rikt ekosystem och det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden i området, vilket är ett av projektets syften. Trävaror är vår största produktgrupp och därför är det viktigt för oss att kunna bidra till skogen, dess kolinlagring och bevarandet av biologisk mångfald.VÅRA CERTIFIKAT

Klimatkompensation - Gold standars for the global goals

Licenskod: FSC-C118054