Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Personligt skydd

PERSONLIGT SKYDD

Skriv ut

VI SÄKERSTÄLLER RÄTT UTRUSTNING PÅ ER ARBETSPLATS

SYFTE/BAKGRUND

Säkerställa att alla medarbetare och inhyrd personal har rätt utrustning när de besöker Beijer Byggmaterials kunder och samarbetspartners.

 • Alla som besöker eller levererar material har läst och förstått kravställning på personligt skydd.

OMFATTNING/RUTINANSVAR

 • Denna rutin omfattar personal från Beijer samt inhyrda chaufförer.
 • Logistikansvarig har ansvar för denna rutins upprättande och dess innehåll. Implementering och underhåll drivs sedan i samarbete med filialchef.
 • För godkänd standard, se följande sidor.

  BESKRIVNING

  • Personal eller inhyrd personal har på sig den skyddsutrustning, som krävs på arbetsplatsen.
  • När man kör in på en större arbetsplats, gäller samma regler som för de som arbetar där.
  • All personlig skyddsutrustning ska sitta på innan man lämnar hytten på sitt fordon.
  • Vid frågor kring tillvägagångssätt eller information i detta dokument, ska logistikansvarig kontaktas.

  ANSVAR/BEFOGENHETER

  • Besökare till arbetsplats ansvarar över att de är klädda i rätt skyddsutrustning.
  • Gör man avsteg från uppsatt dokument och dess instruktioner om skyddsutrustning, kan påföljden bli att man blir avvisad från arbetsplatsen samt att vite kan komma att utdelas.

  SKYDDSUTRUSTNING

  • Tabellerna för personlig skyddsutrustning på nästa sida redovisar för vilka standarder respektive skyddsutrustning skall uppfylla för att få användas ute på arbetsplatser hos Beijer Byggmaterials kunder och samarbetspartners. Standarden anger möjliga kombinationer för att välja rätt skydd till rätt tillfälle.
  • Tabellerna nedan avser de grundläggande krav en produkt måste uppfylla för att vara godkänd. Exempelvis ska en hjälm klara av en träff av ett tungt föremål samt kunna utstå upp till -20°C, vilket påvisar att den är funktionsduglig även i kalla klimat.

  ID06

  ID06 är obligatoriskt för alla och ska finnas till hands vid besök på arbetsplats.

  Avspärrning Skyddshandskar Skyddsglasögon Hjälm Skyddsskor Varselkläder Avisering Säkra lyft ID06
  Alltid X X X X X X
  X X X X X X X X X

  SKYDDSHJÄLM

  Standard Förklaring Anmärkning
  EN 397 Grundkrav för industrihjälm. Motstår stöt uppifrån samt penetrering av spetsiga föremål.
  -20°C Fungerar i mycket låga temperaturer. Förekommer även -30°C.
  LD Motstår deformering från sidan. ”Lateral Deformation.”
  EN 397
  440 VAC
  EN 50365
  1000 VAC
  Elektrisk isolering. Skyddar mot elektrisk ström upp till 440 VAC, respektive 1000 VAC.
  EN 397
  Hakrem
  Konstruktion av hakrem. Ska lossa vid max 250 N (25kg) för att undvika strypningsolyckor. Skall vara av typen 3-, eller 4-punktsinfästning.
  Kommentar Använder du glasögon för att korrigera ett synfel går det bra att använda visiret i hjälmen eller utanpåliggande skyddsglasögon.

  SKYDDSGLASÖGON

  Standard Förklaring Förklaring
  EN 166 Grundkrav för skyddsglasögon.

  SKYDDSHANDSKAR

  Standard Förklaring Anmärkning
  EN 420 Grundkrav för skyddshandske. Inga mekaniska risker. Avser lätt arbete, montageträdgårdsarbete & besökshandske.
  EN 388 Grundkrav för skyddshandske vid mekaniska risker. Avser arbete som medför mekaniska risker.

  SKYDDSKLÄDER

  Standard Förklaring Anmärkning
  EN 20471 Krav för skyddskläder med hög synbarhet. Varsel Klass 1, 2, 3. Chaufför: klass 3. Besök kontor: klass 1 överkropp.
  EN 471 Utgående standard enligt ovan. Godkända tills vidare, vid nyinköp gäller EN 20471.
  Kommentar Användning av kortbyxor är ej tillåtet, detta pga att kortbyxor inte klarar riskbedömningen på alla arbetsplatser.

  SKYDDSSKOR

  Standard Förklaring Anmärkning
  EN 20345:2011
  Klass S1P, S3
  Eller S5
  Grundkrav för skyddsskor. Skyddssko med tåhätta och spiktrampskydd.
  S1P: Baskrav för skyddsko med tåhätta, spiktrampskydd, hel bakkappa, antistat, stötupptagande sula.
  S3: Baskrav för skyddssko med tåhätta, spiktrampskydd, hel bakkappa, antistat, stötupptagande, grovmönstrad sula, vattenavstötande ovanläder.