Du har inga varor i din kundvagn

BYGGLOGISTIK

RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID TILL RÄTT KVALITET

Bygglogistik går ut på att se till totalkostnaden för ett byggprojekt. I totalkostnaden ingår alla kostnader för ett material från inköp till inbyggt i konstruktionen.

Genom att systematiskt jobba med bygglogistikfrågor i alla projekt kan vi se till att projektet genomförs med högre effektivitet, sett både till tid och kostnad.

Med en bygglogistik som inte fungerar så kan en byggarbetare ägna halva sin arbetsdag åt att leta byggmaterial.

Att jobba med bygglogistik innebär också att transporterna och indirekta kostnader som svinn kan minska vilket både reducerar miljöbelastning och är bra för ekonomin och tidplanen.

De indirekta kostnaderna såsom väntetid, mottagningskontroll, plock, täckning av gods, S-kostnader, kapitalbindning etc. måste också läggas till i totalekvationen för att förstå kostnadsbilden. Då ser vi att totalkostnaden är viktigare än bara priset för varan som levereras.

Med ett filialnätverk över hela landet ska vi säkerställa samma servicenivå oavsett var ditt projekt är. För att optimera det logistiska flödet från leverantör till oss och ut till arbetsplats jobbar vi på Beijer efter samma modell. Vi har valt att kalla den Bygglogistikmodellen. Genom att arbeta genom denna modell vill vi säkerställa att vår servicenivå håller måttet projekt efter projekt.

Läs mer i vår folder om hur vårt breda utbud av logistiktjänster hjälper dig att bygga effektivare!

BEIJERS BYGGLOGISTIKMODELL

Projektering
Logistikoptimering
Byggplatslogistik

Projektering

Logistikoptimering

Byggplatslogistik

Bygglogistik