Du har inga varor i din kundvagn

Mängdberäknare

Spik och skruv
Ströläkt
Hur mycket spik går det åt för Ströläkt?
Vilken yta ska beräknas? (10.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Bärläkt
Hur mycket spik går det åt för Bärläkt?
Vilken yta ska beräknas? (5.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Underlagstäckning
Hur mycket spik går det åt för Underlagspapp eller Underlagsduk?
Vilken yta ska beräknas? (26.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Råspont
Hur mycket spik går det åt för Råspont?
Vilken yta ska beräknas? (15.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Trall
Hur mycket skruv går det åt för Trall?
Vilken yta ska beräknas? (47.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Byggskivor
Hur mycket skruv går det åt för Väggspånskiva, OSB eller Plywood?
Vilken yta ska beräknas? (20.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för 22mm Golvspånskiva?
Vilken yta ska beräknas? (22.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Takplast
Hur mycket skruv går det åt för Takplast?
Vilken yta ska beräknas? (12.0ST/M2)
M2 med Trapetskorrugerad
Artikelresultat
Takplåt
Hur mycket skruv går det åt för Takplåt mot träläkt?
Vilken yta ska beräknas? (7.0ST/M2)
M2 med Plannja Royal i stål
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för Takplåt mot stålläkt?
Vilken yta ska beräknas? (7.0ST/M2)
M2 med Plannja Royal i stål
Artikelresultat
Takprofil
Hur mycket skruv går det åt för Takprofil Plannja 20 mot träläkt?
Vilken yta ska beräknas? (5.0ST/M2)
M2 med Plannja Takprofil 20-105 i stål
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för Takprofil Plannja 20 mot stålläkt?
Vilken yta ska beräknas? (5.0ST/M2)
M2 med Plannja Takprofil 20-105 i stål
Artikelresultat
Takshingel
Hur mycket spik går det åt för Takshingel?
Vilken yta ska beräknas? (30.0ST/M2)
M2 med Takshingel RAW
Artikelresultat
Gipsskiva
Hur mycket spik går det åt för Gipsskivor mot träregel?
Vilken yta ska beräknas? (20.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket spik går det åt för Gipsskivor mot stålregel?
Vilken yta ska beräknas? (20.0ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Gjuta
Åtgång Rör
Hur många kg torrbruk "Grovbetong" behövs för att gjuta i rör?
Antal meter som ska beräknas? (15.0KG/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Torrbruk
Hur mycket Torrbruk för 1mm tjockt lager?
Vilken yta ska beräknas? (2.0KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Mängd Grovbetong i rör
Antal meter som ska beräknas? (100.0KG/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Mängd Grovbetong i kvadratiska rör
Antal meter som ska beräknas? (50.0KG/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Kakel och klinker
Fogbruk
Hur mycket Fogbruk går det åt för Klinkers
Vilken yta ska beräknas? (2.5KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Fogbruk går det åt för Kakel
Vilken yta ska beräknas? (0.6KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Primer
Hur mycket Primer går det åt för Golv?
Vilken yta ska beräknas? (0.2L/M2)
M2 med Underlag: Spånskiva, Betong
Artikelresultat
Hur mycket Akryldispersion går det åt för Vägg?
Vilken yta ska beräknas? (0.1L/M2)
M2 med Underlag: Spånskiva
Artikelresultat
Betongplattor
Betongplattor
Hur många betongplattor går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (12.5ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Putsbruk
Torrbruk
Hur mycket Torrbruk går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (10.0KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Stålreglar & profiler
Gipsmellanvägg
Hur mycket Stålreglar går det åt för gipsmellanvägg?
Vilken yta ska beräknas? (1.67LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Stålskenor (vägg och tak) går det åt för gipsmellanvägg?
Vilken yta ska beräknas? (0.83LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Gipsundertak
Hur mycket Undertaksprofiler går det åt för undertak
Vilken yta ska beräknas? (2.5LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Hängstag går det åt för undertak
Vilken yta ska beräknas? (0.69LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Yttertak
2-kupiga Betongpannor
Hur många 2-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>14 - <18 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (10.8ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 2-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>18 - <22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (10.3ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 2-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (9.7ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
1-kupiga Betongpannor
Hur många 1-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>14 - <18 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (12.8ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 1-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>18 - <22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (12.3ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 1-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (11.6ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Nockpannor
Hur många Nockpannor går det åt vid takläggning?
Antal meter som ska beräknas? (2.8ST/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Taktegel
Hur många Taktegel går det år vid takläggning?
Vilken yta ska beräknas? (13.3ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Nocktegel
Hur många Nocktegel går det åt vid takläggning (<38 grader)?
Antal meter som ska beräknas? (3.5ST/LPM)
LPM med Nocktegel Typ 1
Artikelresultat
Hur många Nocktegel går det åt vid takläggning (>38 grader)?
Antal meter som ska beräknas? (3.5ST/LPM)
LPM med Nocktegel Typ 1A
Artikelresultat
Takshingel
Hur mycket Takshingel går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0.33PKT/M2)
M2 med Takshingel RAW
Artikelresultat
Takplåt
Hur mycket Takplåt Plannja Royal går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0.83ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Takprofiler
Hur mycket Takprofil Plannja 20-105 går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0.48ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Virke
Reglar
Hur mycket Reglar går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (5.0LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Råspont
Hur mycket Spontat virke går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (11.76LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Ströläkt
Hur mycket Ströläkt går det åt vid takläggning?
Vilken yta ska beräknas? (5.0LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Bärläkt
Hur mycket Bärläkt går det åt vid takläggning?
Vilken yta ska beräknas? (5.0LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Väggpanel
Hur mycket Ohyvlat virke går det åt för panel?
Vilken yta ska beräknas? (20.0LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Planhyvlat virke går det åt för panel?
Vilken yta ska beräknas? (22.22LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Lockpanel
Hur mycket lockpanel (under- och överbräda) går åt med 20mm överlapp?
Vilken yta ska beräknas? (10.0LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Staket och Plank
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 70mm?
Vilken yta ska beräknas? (14.3LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 95mm?
Vilken yta ska beräknas? (10.6LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 120mm?
Vilken yta ska beräknas? (8.4LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 145mm?
Vilken yta ska beräknas? (6.9LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat