Du har inga varor i din kundvagn

Mängdberäknare

Spik och skruv
Ströläkt
Hur mycket spik går det åt för Ströläkt?
Vilken yta ska beräknas? (10,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Bärläkt
Hur mycket spik går det åt för Bärläkt?
Vilken yta ska beräknas? (5,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Underlagstäckning
Hur mycket spik går det åt för Underlagspapp eller Underlagsduk?
Vilken yta ska beräknas? (15,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Råspont
Hur mycket spik går det åt för Råspont?
Vilken yta ska beräknas? (15,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Trall
Hur mycket skruv går det åt för Trall?
Vilken yta ska beräknas? (47,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Byggskivor
Hur mycket skruv går det åt för Väggspånskiva, OSB eller Plywood?
Vilken yta ska beräknas? (20,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för 22mm Golvspånskiva?
Vilken yta ska beräknas? (22,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Takplast
Hur mycket skruv går det åt för Takplas?t
Vilken yta ska beräknas? (12,0 ST/M2)
M2 med Trapetskorrugerad
Artikelresultat
Takplåt
Hur mycket skruv går det åt för Takplåt mot träläkt?
Vilken yta ska beräknas? (7,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för Takplåt mot stålläkt?
Vilken yta ska beräknas? (7,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Takprofil
Hur mycket skruv går det åt för Takprofil Plannja 20 mot träläkt?
Vilken yta ska beräknas? (5,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för Takprofil Plannja 20 mot stålläkt?
Vilken yta ska beräknas? (5,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Takshingel
Hur mycket spik går det åt för Takshingel?
Vilken yta ska beräknas? (30,0 ST/M2)
M2 med Takshingel RAW
Artikelresultat
Gipsskiva
Hur mycket skruv går det åt för Gipsskivor mot träregel?
Vilken yta ska beräknas? (20,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket skruv går det åt för Gipsskivor mot stålregel?
Vilken yta ska beräknas? (20,0 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Gjuta
Åtgång Rör
Hur många kg torrbruk "Grovbetong" behövs för att gjuta i rör?
Antal meter som ska beräknas? (15,0 KG/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Torrbruk
Hur mycket Torrbruk för 1mm tjockt lager?
Vilken yta ska beräknas? (2,0 KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Mängd Grovbetong i rör
Antal meter som ska beräknas? (100,0 KG/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Mängd Grovbetong i kvadratiska rör
Antal meter som ska beräknas? (50,0 KG/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Kakel och klinker
Fogbruk
Hur mycket Fogbruk går det åt för Klinkers
Vilken yta ska beräknas? (2,5 KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Fogbruk går det åt för Kakel
Vilken yta ska beräknas? (0,6 KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Primer
Hur mycket Primer går det åt för Golv?
Vilken yta ska beräknas? (0,2 L/M2)
M2 med Underlag: Spånskiva, Betong
Artikelresultat
Hur mycket Akryldispersion går det åt för Vägg?
Vilken yta ska beräknas? (0,1 L/M2)
M2 med Underlag: Spånskiva
Artikelresultat
Betongplattor
Betongplattor
Hur många betongplattor går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (12,5 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Putsbruk
Torrbruk
Hur mycket Torrbruk går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (10,0 KG/M2)
M2 med
Artikelresultat
Stålreglar & profiler
Gipsmellanvägg
Hur mycket Stålreglar går det åt för gipsmellanvägg?
Vilken yta ska beräknas? (1,67 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Stålskenor (vägg och tak) går det åt för gipsmellanvägg?
Vilken yta ska beräknas? (0,83 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Gipsundertak
Hur mycket Undertaksprofiler går det åt för undertak
Vilken yta ska beräknas? (2,5 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Hängstag går det åt för undertak
Vilken yta ska beräknas? (0,69 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Yttertak
2-kupiga Betongpannor
Hur många 2-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>14 - <18 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (10,8 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 2-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>18 - <22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (10,3 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 2-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (9,7 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
1-kupiga Betongpannor
Hur många 1-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>14 - <18 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (12,8 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 1-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>18 - <22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (12,3 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur många 1-kupiga Betongpannor går det åt vid takläggning (>22 grader) ?
Vilken yta ska beräknas? (11,6 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Nockpannor
Hur många Nockpannor går det åt vid takläggning?
Antal meter som ska beräknas? (2,8 ST/LPM)
LPM med
Artikelresultat
Taktegel
Hur många Taktegel går det år vid takläggning?
Vilken yta ska beräknas? (13,3 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Nocktegel
Hur många Nocktegel går det åt vid takläggning (<38 grader)?
Antal meter som ska beräknas? (3,5 ST/LPM)
LPM med Nocktegel Typ 1
Artikelresultat
Hur många Nocktegel går det åt vid takläggning (>38 grader)?
Antal meter som ska beräknas? (3,5 ST/LPM)
LPM med Nocktegel Typ 1A
Artikelresultat
Takshingel
Hur mycket Takshingel går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0,33 PKT/M2)
M2 med Takshingel RAW
Artikelresultat
Takplåt
Hur mycket Takplåt Plannja Royal går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0,83 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Takplåt Plannja Flex går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (1,3 ST/M2)
M2 med 2 moduler, längd 745mm
Artikelresultat
Hur mycket Takplåt Plannja Regent går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0,86 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Takprofiler
Hur mycket Takprofil Plannja 20-105 går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0,48 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Takprofil Plannja 20-75 går det åt vid takläggning ?
Vilken yta ska beräknas? (0,44 ST/M2)
M2 med
Artikelresultat
Virke
Reglar
Hur mycket Reglar går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (5,0 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Råspont
Hur mycket Spontat virke går det åt?
Vilken yta ska beräknas? (11,76 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Ströläkt
Hur mycket Ströläkt går det åt vid takläggning?
Vilken yta ska beräknas? (5,0 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Bärläkt
Hur mycket Bärläkt går det åt vid takläggning?
Vilken yta ska beräknas? (5,0 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Väggpanel
Hur mycket Ohyvlat virke går det åt för panel?
Vilken yta ska beräknas? (20,0 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket Planhyvlat virke går det åt för panel?
Vilken yta ska beräknas? (22,22 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Lockpanel
Hur mycket lockpanel (under- och överbräda) går åt med 20mm överlapp?
Vilken yta ska beräknas? (10,0 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Staket och Plank
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 70mm?
Vilken yta ska beräknas? (14,3 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 95mm?
Vilken yta ska beräknas? (10,6 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 120mm?
Vilken yta ska beräknas? (8,4 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat
Hur mycket virke går det åt vid Spjälornas bredd är 145mm?
Vilken yta ska beräknas? (6,9 LPM/M2)
M2 med
Artikelresultat