Du har inga varor i din kundvagn

BEIJER PLUS MEDLEMSVILLKOR

Medlemsklubben Beijer Plus (nedan ”Kundklubben”) har skapats för att Beijer Byggmaterial Aktiebolag, org. nr 556012-5220 (”Beijer”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, etc.) ska kunna ge dig som kundklubbsmedlem (”Medlem”, ”dig”, ”du”, etc.) förmåner och erbjudanden.

Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkor”) gäller mellan dig som privatperson och Beijer, och genom att registrera dig som Medlem godkänner du dessa Medlemsvillkor för ditt medlemskap i Kundklubben.

1. MEDLEMSKAP

Medlemskap i Kundklubben kan endast tecknas av privatperson över 18 år med giltigt personnummer. Företag och andra juridiska personer kan ej inneha medlemskap.

2. MEDLEMSFÖRMÅNER OCH BONUS

Bonus

2.1 Som Medlem får du 2,5% bonus på alla bonusgrundande varuinköp som görs i enlighet med Medlemsvillkoren. För varje krona av bonusgrundande varuinköp erhålls en (1) bonuspoäng. Endast varuinköp är bonusgrundande varför t.ex. servicetjänster och presentkort inte är bonusgrundande. Till bonusgrundande inköp räknas endast varuinköp gjorda av dig som Medlem (privatperson). Inköp gjorda av företag eller juridisk person (eller av person å ett företags vägnar såsom t.ex. utlägg) är alltså inte bonusgrundade.

2.2 Bonus utbetalas i form av bonuscheckar som kan användas i sin helhet vid betalning av varor i valfri Beijer- eller Bygg-Olebutik. Kontant bonusutbetalning eller återbetalning lämnas ej. Giltighetstiden för bonuscheckar är tolv månader (därefter kan den/de inte användas).

2.3 Bonusavräkning görs varannan månad och bonuscheckar à 100 kr utsänds om bonusgrundade varuinköp uppgår till minst 4 000 poäng. Maximalt bonuschecksbelopp per avräkningstillfälle är 1 800 kr.

2.4 Poäng som ej avräknats vid ett tillfälle flyttas över till nästkommande avräkning. Efter 24 månader utan bonusgrundande varuinköp avskrivs uppnådd poängsumma om summan understiger 4 000 poäng.

Erbjudanden

2.6 Vi kommer att sända dig förmånliga erbjudande på varor och tjänster från både Beijer och våra samarbetspartners.

Ändring av medlemsförmåner

2.7 Beijer garanterar inte att dina medlemsförmåner alltid kommer att se likadana ut och vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ta bort, ändra, byta ut eller erbjuda dig nya medlemsförmåner.

3. AVTALSTID OCH MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

3.1 Dessa Medlemsvillkor träder i kraft i samband med att du registrerar dig som Medlem och gäller tillsvidare.

3.2 Du har rätt att när som helst gå ur Kundklubben genom att avsluta ditt medlemskap genom att kontakt Beijers kundtjänst. Kontaktuppgifter finner du längst ner i dessa Medlemsvillkor.

3.3 Beijer kan säga upp medlemskapet (Medlemsvillkoren) med en uppsägningstid om 30 dagar. Har Medlem inte tjänat in någon poäng på 24 månader har Beijer rätt att avsluta medlemskapet med omedelbar verkan.

3.4 Utöver rätt till uppsägning enligt punkt 3.3 ovan, förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt medlemskap vid misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra Medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden.

4. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

4.1 Till medlemmar i Kundklubben åtar sig Beijer att från tid till annan tillhandahålla riktade och generella erbjudanden från Beijer och våra samarbetspartners. Beijer kommer att samla in information om bl.a. din köphistorik för att göra de erbjudanden som vi sänder till dig så relevanta och anpassade som möjligt. För mer information om vad vi samlar inom dig i samband med marknadsföring, läs vår integritetspolicy på beijerbygg.se.

4.2 Kommunikation från Beijer till dig som Medlem sker företrädesvis elektroniskt via e-post och SMS. Det åligger därför dig som Medlem att uppdatera dessa kontaktuppgifter vid eventuella ändringar för att säkerställa att du får tillgång till de erbjudanden som vi skickar ut.

5. PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för medlemskapet kommer Beijer att behandla personuppgifter bl.a. för ändamålen att hantera och administrera ditt kundklubbsmedlemskap och skicka Beijers nyhetsbrev och marknadsföra våra och våra samarbetspartners produkter och tjänster. Beijer är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom Kundklubben. För mer information om vår behandling läs vår integritetspolicy på beijerbygg.se.

6. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

Dessa Medlemsvillkor kan komma att uppdateras, den senaste versionen hittar du alltid på beijerbygg.se. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i Kundklubben.

7. ANSVAR

Medlemskapet i Kundklubben är helt frivilligt och Beijer friskriver sig från allt ansvar för skada som uppstår med anledning av dessa Medlemsvillkor eller medlemskapet i vår Kundklubb.

8. KONTAKT

Vill du kontakta Beijer? Välkommen att skicka e-post till kundtjanst@beijerbygg.se