Du har inga varor i din kundvagn

PAROC KLIMATSKIVA

Att tilläggsisolera huset är en mycket god investering. Man får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. Vid en tilläggsisolering placerar man Paroc Klimatskiva, WAS 35tt, som ett yttre sammanhängande värmeisolerande skikt ovanpå befintlig isolering och reglar. Detta sammanhängande isolerskikt minskar köldbryggorna och fuktskyddar den bärande konstruktionen. Lufttätheten på insidan garanteras med hjälp av en luft- och ångspärr.

PAROC KLIMATSKIVA är en bred produktfamilj isolering för tilläggsisolering, energirenovering och nybyggnation av ventilerade ytterväggar.
Isolerskivorna finns i en mängd olika tjocklekar och format och skyddar mot både vind, fukt och brand.
Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen och minska utsläpp av växthusgaser. PAROC KLIMATSKIVA är en lösning som är både snabb och enkel.

PAROC KLIMATSKIVA finns att köpa i regionerna syd och mitt.

Bygg så här 1 Bygg så här 2


SUNDAHUS B
Finns i flera varianter
TJOCKLEK 
45 mm

BREDD 
1200 mm
SUNDAHUS B
Paroc
SUNDAHUS B
Distanskropp vid montering av lätt fasadskikt på klimatboard/skiva.
Finns i flera varianter
MÅTT 
40x45 mm
SUNDAHUS B
Paroc
SUNDAHUS B
Plastbrickan PAROC XFW 004 används med skruvar eller spikar vid montering av isoleringsskikt i ventilerade fasader.
MÅTT 
60 mm
SUNDAHUS B