Du har inga varor i din kundvagn
OrganoWood |

OrganoWood

OrganoWood är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige.

OrganoWood® har utvecklats med inspiration från den naturliga fossiliseringsprocessen där mineraler tränger in och mineraliserar organiska material.

Med hjälp av teknologin binds kiselämnen till träfibrer under högt tryck. Inträngning av vätskan sker i splintved och några millimeter in i kärnan på svensk fururåvara för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen av virket skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. Dessutom är kiselämnena obrännbara vilket ger virket flamskydd

Produktfakta

Finns i måtten:

Längder: 3,6, 4,2, 4,8. Andra längder mot beställning

Dimensioner: 22x95, 28x120, 28x145, 34x145


Färg

OrganoWood är vid leverans naturligt träfärgad. Den naturliga åldringsprocessen påbörjas så snart produkten exponeras i ut­omhusmiljö. OrganoWood som placeras utomhus blir grått men grånadsprocessen kan se olika ut under årstiderna och beroende på väderförhållanden. I vissa fall kan grånaden till en början upp­levas som fläckig eller som små gråa prickar, men detta jämnas ut relativt snabbt. Redan efter ca 1 år har ett OrganoWood virke som placerats i direkt solljus fått en vacker jämngrå yta. För skugglägen kan det ta längre tid, men slutresultatet blir detsam­ma. Trä monterat horisontellt har ofta en snabbare grånadspro­cess än trä monterat lodrätt.


Sortering

  • Trall OrganoWood är modifierat med den patenterade OrganoWood teknologin för att skapa ett röt- och flamskyddat trä för utomhusbruk. Fururåvaran till OrganoWood modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i södra Sverige. Trä­råvara från södra Sverige karakteriseras av att det växer relativt snabbt, trallen uppvisar därför en större variation av kvistars utseende och en lite mindre andel kärnvirke jämfört med råvara från norr.
  • Trall OrganoWood SELECT:Fururåvaran till OrganoWood Select modifierat trallvirke kommer från de bästa furudistrikten i de mellersta/norra delarna av Sverige. Träråvara från dessa distrikt karakteriseras av att det har en relativt hög andel kärnvirke samt att kvistarna är mindre och rundare i formen.
  • Trall OrganoWood SELECT PLUS. Fururåvaran till OrganoWood Select Plus modifierat trallvirke kommer från de mellersta de­larna av Sverige och är en OrganoWood sortering av råvara som ger en upplevelse av ett jämnare och lugnare utseende jämfört med OrganoWood Select. Virket har även djupbehandlats med OrganoWood 02. Träskydd. Smuts- och vattenskydd vilket gör virket vattenavvisande, ger en högre formstabilitet, en minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som blir lättare att rengöra

Beständighet mot röta

Virket har rötskyddstestats av SP–Sveriges tekniska forsknings­institut enligt SS-EN 84 och SS-EN 113 och har utifrån dessa tester beräknad hållbarhetsklass 1 mot brunröta enligt SS-EN 350-1. Virket har även flamskydds-testats av SP enligt SS-EN 13501-1 och erhållit klassen Bfl-s1.

Ursprungsland: Sverige

Skötsel & underhåll

Vid nedsmutsning eller oönskad ytlig påväxt, tvätta trallen med Trärent (006580149/006580150). Efter tvätt rekommenderas att trallen behandlas med OrganoWood 02. Träskydd (006589131). Vid fliskritning (”fiberludd”), borsta/slipa bort de lösa fibrerna från virkets yta och behandla därefter virket med OrganoWood® 02. Träskydd (006589131). Tvätta inte golvet med roterande borste.

Ytbehandling

OrganoWood  är ett naturfärgat trallvirke. Virket kom­mer att åldras naturligt och få en vacker silvergrå nyans med tiden. Gråningsprocessen varierar beroende på väderförhållan­den. Efter montering, behandla med OrganoWood 02. Träskydd (006589131) en gång, inga andra ytbehandlingar rekommenderas. Återbehandla efter 2-3 år eller vid behov.

Om solen ej kommer åt, beroende på olika saker (ex. krukor) som står på ytan, kan viss missfärgning ske. Ofta försvinner dessa efter en kort tid då ytan exponeras för solen igen. Efter en lång blöt period (höst/vinter) kan lösa fibrer släppa från ytan, s.k. fliskritning. Detta är ett naturligt fenomen som kan drabba allt trä utomhus. Om det sker ska man borsta/slipa av altanen lätt när den är torr. Behandla sedan träet med OrganoWood® 02. Träskydd (006589131). Fenomenet avtar över tid.

Förarbete

CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk): För tjocklek 22 mm maximalt CC 400 mm. För tjocklek 28 och 34 mm maximalt CC 600 mm.

Fall: Skapa ett litet fall ut från huset (ca 1 cm per 4 meter).

Markyta Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen.

Ventilation

Rekommenderat avstånd mellan ovansida mark och undersida trall är 300 mm. Notera att vid montage av fris måste god ven­tilation säkerställas. (minst 200 mm mellan ovansida mark och undersida fris samt breda springor i frisen)

Förbehandling är ej nödvändig.

Monteringsråd

Avstånd mellan trallbrädorna: OrganoWood modifierat trä levereras torrt (fuktkvot ca 18%) och därför måste det alltid finnas en luftspalt vid montering. Vid bredd 120 mm skall avståndet vara minst 5 mm. Vid bredd 145 mm skall avståndet vara minst 7 mm. Variation I träets fuktkvot (säsongsvariation) kan påverka trallens faktiska dimensioner, kontrollera därför bredden på träet före montering för att anpassa bredden på luftspalten.

Ytsida:Vi rekommenderar att kärnan monteras uppåt (glad gubbe) för att minimera risk för ytsprickor.

Snedsågning (Gerning): Ja

Ändkapning/Ändförslutning: behandlas med OrganoWood Träskydd (006589131) Flam- och rötskydd.

Expansion Bredd & Längd

Fuktvariationer över året kommer att göra att springorna mel­lan brädorna kommer att variera i storlek. OrganoWood® rör sig ca 1% per 4% fuktkvotsförändring. För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekom­menderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.

Expansion fasta installationer

Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter. Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.

OrganoWood Träskydd (006589131) Flam- och rötskydd.

Åtgång 95 mm ca 10,5 lpm / kvm, 120 mm ca 8,3 lpm/kvm, 145 mm ca 6,8 lpm/kvm

Infästning

Antal skruv per infästningspunkt: 2 eller 3 stycken.

Förborrning OrganoWood behöver generellt ej förborras. Om skruv måste sättas närmare ände än 4 cm rekommenderas dock förborrning.

Infästning

Använd rostfri A2 eller rostfri-syrafast A4 trallskruv.

Vid 22 mm:s trall används trallskruv med en minsta längd på 55 mm t ex:

RAPTOR Trallskruv A2 4,5x55 (900218640) ESSVE Trallskruv A2 4,2x55 (900208689) ESSVE Trallskruv A4 4,2x55 (900208692)

Vid 28 mm:s och 34 mm:s trall används trallskruv med en minimum längd på 70 mm t ex: RAPTOR Trallskruv A2 4,5x70 (900218641) ESSVE Trallskruv A2 4,8x75 (900208690) ESSVE Trallskruv A4 4,8x75 (900208693)

Åtgång skruv per kvm

Vid 22x95 vid cc 400: ca 55 st/kvm. Vid 22x120 vid cc 400: ca 40 st/kvm. Vid 28x120 vid cc 600: ca 30 st/kvm Vid 28x145 vid cc 600: ca 35 st/kvm.

(OBS 3 st skruv/infästningspunkt vid 145 bredd.)

Vid 34x145 vid cc 600: ca 35 st/kvm.

(OBS 3 st skruv/infästningspunkt vid 145 bredd.)

Reservation

Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet. Spara gärna ett antal brädor efter att läggning är slutförd för ett kunna byta ut enskilda brädor efter de första två åren då träet acklimatiserat sig och eventuella sprickor framkommit.

FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
TJOCKLEK 
28 mm

BREDD 
120 mm

LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad trallbräda
Finns i flera varianter
LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad byggregel C14
Finns i flera varianter
TJOCKLEK 
45 mm

BREDD 
70 mm

LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad byggregel C24
Finns i flera varianter
TJOCKLEK 
45 mm

BREDD 
145 mm

LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
FSC MIX CREDIT
Giftfri och miljöklassad tryckimpregnerad byggregel
Finns i flera varianter
TJOCKLEK 
70 mm

BREDD 
70 mm

LÄNGD 
4800 mm
FSC MIX CREDIT
Organowood
OrganoWood 01. Träskydd, Fossilerande flam- & rötskydd kan användas på virke av gran eller furu
Finns i flera varianter
UTFÖRANDE 
1 liter
Organowood
HARMFUL
OrganoWood Smuts- och vattenskydd används på OrganoWoods eget trallvirke eller på trä som ytbehandlats med OrganoWood 01.
Finns i flera varianter
VOLYM 
3 liter
HARMFUL
Organowood
OrganoWood 03. Trärengöring är ett giftfritt rengöringsmedel som används för träytor ute
UTFÖRANDE 
0,5 liter
Organowood