Du har inga varor i din kundvagn
Sibirisk lärk |

Sibirisk lärk

Sibirisk lärk är ett träslag med liten fuktupptagelse, högt innehåll av hartser och syror, god hållfasthet och naturlig beständighet.

Sibirisk lärk är ett barrträd, som växer mycket långsamt i centrala Sibiriens karga klimat. Den långsamma tillväxten ger trädet ett högt innehåll av kåda och garvsyra. Därför har sibirisk lärk en bra och naturlig impregnering. Barrträdets hårdhet (densitet) är mycket hög jämfört med andra barrträd och den mekaniska egenskapen ca 30% högre än hos andra barrträd. När den sibiriska lärken avverkas, är träden mellan 175 och 250 år gamla. De färdiga och förarbetade kvaliteterna består i princip av 100 % kärnträ, som ytterligare stärker hållbarheten. Sibirisk lärk håller år efter år – med rätt behandling. Träslagets naturliga glöd ger ett elegant och vackert färgspel i byggnadskonstruktioner och idag är den sibiriska lärken det alternativ, som föredras.

Fördelar med sibirisk lärk

  • Hög mekanisk slitstyrka
  • Beständigheten mot röta är mycket god
  • Enkel att bearbeta
  • Hög densitet med naturligt skyddande oljor
  • Naturligt impregnerad och motståndskraftig mot fukt och växlande klimat

Produktfakta

Mått:

  • 22x95/120
  • 28x12/145
  • 34x145

Färg

Ljus gulbrun med inslag av rött. Efter exponering av solens UV-ljus antar träet med tiden en silvergrå kulör.

Sortering

Enligt GOST 26002-83 i klasserna 1 till 3 med inslag av 4. Svarta fläckar kan periodvis uppstå p.g.a. en kemisk reaktion mellan hartser och syror i träet samt luftpartiklar som ofta följer med regnvatten. Hur lång tid det tar att försvinna beror på de lokala förutsättningarna, inte minst ventilation och uttorkning. Lärkens växtstruktur kan resultera i spänningar vilket ger trallen en benägenhet att vrida sig efter montage. Träslagets höga densitet gör träet mer sprött vilket kan resultera i viss sprickbildning på ytan. Risken för vridning och sprickbildning reduceras om trallen behandlas med TRÄSKYDDSLASYR LÄRK 2,5L (900214322). Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet. Spara ett antal brädor efter att läggning är slutförd för ett kunna byta ut enskilda brädor efter de första två åren då träet acklimatiserat sig och eventuella sprickor framkommit.

Hållbarhet

Det finns flera olika typer av lärk i tallväxtfamiljen. För att uppnå de egenskaper som är eftersträvansvärda för en terrassändamål bör arten vara Sibirisk lärk (Larix Sibirica) avverkade ut bestånd från rätt geografisk proveniens. Ärftlighet och rätt växtförhållanden styr rötbeständigheten i stor utsträckning. Det är endast kärnan, som innehåller höga halter av kåda och garvsyra som är beständig mot röta. Kärnandelen i Sibirisk lärk är mycket stor i förhållande till t.ex. furu vilket underlättar vid selektering och sönderdelning av stocken. Naturligt impregnerad och motståndskraftig mot fukt och växlande klimat. Sibirisk lärk har en hög andel hartser vilket kan fastna på klingor etc. Säkerställ rena verktyg för bästa resultat.

Ursprungsland

Ryssland/Sibirien.

Behandling & Rengöring

Vid rengöring av normalsmutsig trall används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vatten tryck (ej högtryck). Vid kraftig nedsmutsning samt innan behandling med träskyddslasyr rekommenderar vi rengöring med OSMO Power gel (900211739) enligt fabrikantens anvisningar.Tvätta inte golvet med roterande borste. För god hållbarhet och för att bibehålla kulör rekommenderar vi att trallen årligen eller vid behov behandlas med TRÄSKYDDSLASYR LÄRK 2,5L (900214322). Lämnas trallen obehandlad kommer den succesivt genom UV- bestrålningen att anta en silvergrå nyans med tiden. Ställ eller lägg inte metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.

Monteringsråd

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen. Minsta avstånd mellan ovansida mark och undersida trall är 300 mm. Notera att vid montage av fris måste god ventilation säkerställas.  (minst 200 mm mellan ovansida mark och undersida fris samt breda springor i frisen). Ren kapa alltid ändytorna samt olja in dem före montage.

CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk):

För tjocklek 22 mm maximalt CC 400 mm. För tjocklek 28 och 34 mm maximalt CC 600 mm.

Fall:

Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter).

Avstånd mellan trallbrädorna:

Vid bredd 95 och 120 mm skall avståndet vara minst 5 mm. Vid bredd 145 mm skall avståndet vara 7 mm

Ytsida:

Kom ihåg att montera terrassbrädorna med splintsidan nedåt. Undantag är om en bräda har årsringar med sk ”flaskform” som ligger ytligt längs brädans ovansida, risk finns då för enstaka årsringarna släpper och då bör den brädan tvärtemot vändas med splintsidan uppåt.

Snedsågning:

Nej

Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter. Plåtarbeten i anslutning till trallen bör vara av rostfritt stål. Garvsyra i Sibirisk lärk kan missfärga vissa metaller. Fuktvariationer över året kommer att göra att springorna mellan brädorna kommer att variera i storlek. Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Åtgång

95 mm ca 10 lpm/kvm, 120 mm ca 8 lpm/kvm och 145 ca 6,7 lpm/kvm

Infästning

Förborra alltid innan infästning. Försänk skruvarna vid behov. Säkerställ att skruven ej hamnar under trallbrädans ytnivå. För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan. Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter. Vid 22 mm tjocklek används minst 55 mm lång skruv och vid 28 och 34 mm tjocklek används minst 70 mm lång skruv. Använd alltid A4 vid utsatta miljöer där risk för korrosion förekommer ( Vid havet, pooler etc). För mindre utsatta miljöer kan A2 användas.

Faktablad Sibirisk Lärk

1 Styck = 5.4 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.1 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.7 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4 LPM
LPM
Styck
VOLYM 
2,5 liter

UTFÖRANDE 
Sibirisk Lärk
Osmo
100% PEFC CERTIFIED
Trall lärkträ kan användas som golv på altaner och balkonger.
Finns i flera varianter
LÄNGD 
3000 mm
100% PEFC CERTIFIED
Raw