Du har inga varor i din kundvagn
Lär dig mer om den sibiriska lärken |

Lär dig mer om den sibiriska lärken

Sibirisk lärk är ett träslag med liten fuktupptagelse, högt innehåll av hartser och syror, god hållfasthet och naturlig beständighet.

Sibirisk lärk är ett vackert och tåligt virke med naturligt motståndskraft mot röta och passar förträffligt som trall till din altan eller uteplats. Obehandlad får den en vacker silverfärgad nyans.

Behandling & Rengöring

Vid rengöring av normalsmutsig trall används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vatten tryck (ej högtryck). Vid kraftig nedsmutsning samt innan behandling med träskyddslasyr rekommenderar vi rengöring med OSMO Power gel (900211739) enligt fabrikantens anvisningar.Tvätta inte golvet med roterande borste. För god hållbarhet och för att bibehålla kulör rekommenderar vi att trallen årligen eller vid behov behandlas med TRÄSKYDDSLASYR LÄRK 2,5L (900214322). Lämnas trallen obehandlad kommer den succesivt genom UV- bestrålningen att anta en silvergrå nyans med tiden. Ställ eller lägg inte metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.

Monteringsråd

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen. Minsta avstånd mellan ovansida mark och undersida trall är 300 mm. Notera att vid montage av fris måste god ventilation säkerställas.  (minst 200 mm mellan ovansida mark och undersida fris samt breda springor i frisen). Ren kapa alltid ändytorna samt olja in dem före montage.

CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk):

För tjocklek 22 mm maximalt CC 400 mm. För tjocklek 28 och 34 mm maximalt CC 600 mm.

Fall:

Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter).

Avstånd mellan trallbrädorna:

Vid bredd 95 och 120 mm skall avståndet vara minst 5 mm. Vid bredd 145 mm skall avståndet vara 7 mm

Ytsida:

Kom ihåg att montera terrassbrädorna med splintsidan nedåt. Undantag är om en bräda har årsringar med sk ”flaskform” som ligger ytligt längs brädans ovansida, risk finns då för enstaka årsringarna släpper och då bör den brädan tvärtemot vändas med splintsidan uppåt.

Snedsågning:

Nej

Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter. Plåtarbeten i anslutning till trallen bör vara av rostfritt stål. Garvsyra i Sibirisk lärk kan missfärga vissa metaller. Fuktvariationer över året kommer att göra att springorna mellan brädorna kommer att variera i storlek. Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Åtgång

95 mm ca 10 lpm/kvm, 120 mm ca 8 lpm/kvm och 145 ca 6,7 lpm/kvm

Infästning

Förborra alltid innan infästning. Försänk skruvarna vid behov. Säkerställ att skruven ej hamnar under trallbrädans ytnivå. För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan. Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter. Vid 22 mm tjocklek används minst 55 mm lång skruv och vid 28 och 34 mm tjocklek används minst 70 mm lång skruv. Använd alltid A4 vid utsatta miljöer där risk för korrosion förekommer ( Vid havet, pooler etc). För mindre utsatta miljöer kan A2 användas.

Faktablad Sibirisk Lärk

100% PEFC CERTIFIED
Trall lärkträ kan användas som golv på altaner och balkonger.
Finns i flera varianter
LÄNGD 
5100 mm
100% PEFC CERTIFIED
Raw