Du har inga varor i din kundvagn
Tryckimpregnerad trall |

Tryckimpregnerad trall

Tryckimpregnerad furu är mycket hög beständighet.

 Genom att tillföra olika kemikalier till träet kan angrepp av träförstörande organismer hämmas eller förhindras.

Hos furu är det splintveden som har förmåga att ta upp impregneringsmedlen medan kärnveden endast får en ytlig inträngning. För att impregnerad furu ska få bättre beständighet krävs att all splintved är impregnerad ända in till kärnan. Tryckimpregnerad furu har initialt en grön eller brun kulör men antar efter en tid en mer silvergrå nyans om inte produkten behandlas.
 

Fördelar med tryckimpregnerad trall

  • Är ett prisvärt alternativ av trall
  • Beständigheten mot röta är mycket god
  • Den impregnerade trallen utan färgpigment har en grön yta. Impregneringsvätskan tränger endast in i splintveden (det yttre träskiktet runt kärnan).
  • Kärnveden är naturligt impregnerad och tar ej upp impregneringsväska
  • Allt vårt tryckimpregnerade är NTR-klassat och omfattas av 20 års konsumentgaranti

Produktfakta

Träskyddsklass

NTR-klassat och omfattas av 20 års konsumentgaranti. Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.


Färg

Ljusbrun och grön (pigment). Utan behandling kommer tryckimpregnerad trall genom solens UV-bestrålning att anta en silvergrå kulör.  Denna process går i vissa fall relativt snabbt (trall i soligt västerläge) och den sker normalt snabbare gällande brun trall än grön trall. För att bibehålla kulören måste trallen behandlas, se nedan behandlingsråd.


Beständighet mot röta

Mycket god. Impregneringsvätskan tränger endast in i splintveden (det yttre träskiktet runt kärnan). Kärnveden är naturligt impregnerad och tar ej upp impregneringsväska.


Saluförda dimensioner och längder

-22x95, 28x120 och 34x145 men andra dimensioner förekommer.

-3,0, 3,6, 4,2, 4,8 och 5,4

Monteringsråd

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus.

Avstånd mellan trallbrädorna ska vara minimum 3 mm.

Ytsida: Företrädesvis kärnsidan

Tryckimpregnerat virke torkar normalt vilket innebär att avståndet mellan brädorna ökar efter läggning.

För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.

Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stra tralldäck kan kräva större luftspalter.

Antal infästningar per underliggande regel: 2 st. upp till bredd 120 och 3 st. för bredd 145 mm

Förborrning är inte nödvändigt.

Snedsågning: Nej

Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Restprodukter av tryckimpregnerat virke skall behandlas enligt kommunala regler för riskavfall. Kontakta din kommuns återvinningsstation för direktiv gällande avfall och deponi av tryckimpregnerat virke.


Skötsel

Ställ eller lägg inte metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.


Åtgång

95 mm ca 10 lpm/kvm, 120 mm ca 8 lpm/kvm och 145 ca 6,7 lpm/kvm.

Ca 10.2 lpm per kvm när det gäller 95 mm bred trall.

Ca 8.2 lpm per kvm när det gäller 120 mm bred trall.

Ca 6,7 lpm per kvm när det gäller 145 mm bred trall.

Faktablad impregnerad Furu

1 Styck = 3.9 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.2 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.5 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.8 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.1 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.8 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.4 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.4 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.6 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.6 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.2 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.6 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.2 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.8 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.9 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.5 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.1 LPM
LPM
Styck