Du har inga varor i din kundvagn
Tryckimpregnerad trall |

Tryckimpregnerad trall

Tryckimpregnerad furu är mycket hög beständighet.

Genom att tillföra olika kemikalier till trallvirke kan angrepp av träförstörande organismer hämmas eller förhindras. Tryckimpregnerad trall får med tiden ett silvergrått utseende.

Färg

Ljusbrun och grön (pigment). Utan behandling kommer tryckimpregnerad trall genom solens UV-bestrålning att anta en silvergrå kulör.  Denna process går i vissa fall relativt snabbt (trall i soligt västerläge) och den sker normalt snabbare gällande brun trall än grön trall. För att bibehålla kulören måste trallen behandlas, se nedan behandlingsråd.


Beständighet mot röta

Mycket god. Impregneringsvätskan tränger endast in i splintveden (det yttre träskiktet runt kärnan). Kärnveden är naturligt impregnerad och tar ej upp impregneringsväska.

Monteringsråd

Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus.

Avstånd mellan trallbrädorna ska vara minimum 3 mm.

Ytsida: Företrädesvis kärnsidan

Tryckimpregnerat virke torkar normalt vilket innebär att avståndet mellan brädorna ökar efter läggning.

För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan.

Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter.

Antal infästningar per underliggande regel: 2 st. upp till bredd 120 och 3 st. för bredd 145 mm

Förborrning är inte nödvändigt.

Snedsågning: Nej

Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter.

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Restprodukter av tryckimpregnerat virke skall behandlas enligt kommunala regler för riskavfall. Kontakta din kommuns återvinningsstation för direktiv gällande avfall och deponi av tryckimpregnerat virke.


Skötsel

Ställ eller lägg inte metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.


Åtgång

95 mm ca 10 lpm/kvm, 120 mm ca 8 lpm/kvm och 145 ca 6,7 lpm/kvm.

Ca 10.2 lpm per kvm när det gäller 95 mm bred trall.

Ca 8.2 lpm per kvm när det gäller 120 mm bred trall.

Ca 6,7 lpm per kvm när det gäller 145 mm bred trall.

1 Styck = 3.9 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.2 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.5 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.8 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.1 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.8 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.4 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.4 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.6 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.6 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.2 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.6 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.2 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.8 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.3 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 3.9 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 4.5 LPM
LPM
Styck
1 Styck = 5.1 LPM
LPM
Styck