Du har inga varor i din kundvagn

BETONG 3

Pumpbar betong för diverse gjutningar och lagningar i skikt om 12-100 mm. Läs mer
Artikelnr. 900216708
Corrosive Harmful
96,00 kr/Säck
Jfr. pris  4,80 kr/KG
 • Produktinformation
  Produktinformation
  Pumpbar betong för diverse gjutningar och lagningar i skikt om 12-100 mm. Produkten har hög vidhäftning mot underlaget, samt är frostbeständig och diffusionsöppen dvs. att fukt kan tränga ut genom lagningen, men vatten kan inte tränga in.

  Förbehandling
  Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Lös och porös betong, karbonatiserad betong i anslutning till ingjutnings- och armeringsjärn samt betong med hög kloridhalt ska avlägsnas. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

  Blandning
  T
  orrpulvret blandas med 1,8–2,4 liter vatten (9–12 %) per 20 kg säck. Blandningen utförs i tvångsblandare i ca 5 minuter. Bruket blandas till en homogen massa. Den färdigblandade massan är pumpbar.

  Applicering
  Fyll formarna med det färdigblandade bruket. Täta nedstick ska göras med vibratorstav. Vid horisontella gjutningar kan vibrobrygga användas. Bruk som börjat härda får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

  Efterbehandling
  Skydda omedelbart nyproducerade ytor mot direkt solstrålning, regn och stark blåst. Hållfastheten ökar vid eftervattning av härdat material. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst.
 • Teknisk specifikation
  BK04 01005
  FARLIGT GODS Corrosive Harmful
  Vikt (kg) 20,0
 • Dokument