Du har inga varor i din kundvagn

ROTBETONG A35-MIX

Rotbetong är ett grovt, färdigblandat golvbruk för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner inomhus.

299,00 kr/Säck
Jfr. pris  11,96 kr/KG
Artikelnr. 900016180
BASTA SUNDAHUS A
EGENSKAPER. ARDEX A 35 MIX har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten. ARDEX A 35 MIX är gångbar efter ca 3 timmar. För gjutningar av t ex badrumsgolv, uppgjutningar av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskinfundament m m. Kan användas för ingjutning av el- och vattenburen golvvärme.
UNDERLAGET. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas.
BLANDNING. Blandningsförhållande: 1,8 liter vatten till 25 kg ARDEX A 35 MIX. Vid blandning av ARDEX A 35 MIX används en tvångsblandare eller en tombolablandare.
ARBETSSÄTT. ARDEX A 35 MIX läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. ARDEX A 35 MIX bearbetas som en traditionell cementslipsats. Utläggning, avjämning, komprimering och glättning utförs i en arbetsomgång, inom bearbetningstiden.
OBSERVERA. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning eller användning av byggtork.
MILJÖMÄRKNING BASTA SUNDAHUS A
VIKT 25 kg
MATERIALÅTGÅNG Ca 18,5 kg/m² vid 10 mm tjocklek
APPLICERINGSTEMPERATUR > 5 ºC
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 20-45 mm
UTOMHUSBRUK Nej
INOMHUSBRUK Ja
VATTENBEHOV Ca 9 liter/25 kg
FROSTBESTÄNDIG Nej
LAGRINGSTID Ca 12 mån vid torr och försluten förvaring
ANTAL ST/PALL 40 säck/pall
MODELL A35 Mix
TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn > 32 N/mm²
TYP Rotbetong
ANVÄNDNINGSTID Ca 1 tim
BELÄGGNINGSBAR Efter ca 24 tim vid 20°C
BÖJDRAGHÅLLFASTHET 28 dygn 6 N/mm²
BÖRJAR HÄRDA Ca 1 tim
DENSITET (BLANDAD) Ca 2 kg/liter
GÅNGBAR Efter ca 3 tim vid 20°C
KONSISTENS Fast, formbar, jordfuktig

Tillbehör

Betongblandare med nollspänningsutlösare.