Du har inga varor i din kundvagn

Ångspärrens funktion

Ångspärrens funktion

Ångspärren är en mycket viktig del när man isolerar och tilläggsisolerar. Och den ska göra precis vad namnet utlovar – skapa ett stopp mot att varm och fuktig luft ska trängas ut i konstruktionen. Det är dock viktigt att det görs rätt och noggrant annars skapar det risker för fukt att vandra ut och på sikt kunna skada konstruktionen. Man ska till exempel i så stor utsträckning som går undvika håltagning och skarvning – vid situationer där man blir tvungen till detta krävs att man tejpar tätt och de ska även klämmas fast med överlapp för att få helt tätt. En rekommendation är att låta en som har kunskapen utföra arbetet då det finns risker vid felaktig montering av ångspärr. Rockwool digital handbok

Var placeras ångspärren?

När man isolerar ska man alltid se till att ångspärren placeras på väggens varma sida och det ska alltid vara minst dubbelt så tjock isolering på utsidan av ångspärren som på insidan för att undvika uppstånden av kondens*. Detta har dock stor roll att göra med lufttemperatur och relativ fuktighet och det är viktigt att man beräknar var ångspärren ska placeras.Rockwool digital handbok

Vad menas att ångspärren är diffusionstät?

All ångspärr är s.k. diffusionstät. Det betyder att den inte släpper igenom någon gas eller ånga vilken i sin tur ser till att förebygga kondens och fukt att kunna vandra vidare ut till konstruktionen. En diffusionstät ångspärr använd är vanligast att man använder när man isolerar med mineralull.

Ångbroms

Har du till exempel fritidshus som du endast värmer upp vissa tider på året – då passar i stället en ångbroms eller vindtätt skikt som tillåter konstruktionen att släppa igenom fukt som kan ventileras bort på insidan.

Rockwool har sammanställt en digital handbok för hur man ”Isolerar rätt”. Syftet är att samla all relevant information gäller nybyggnation och tilläggsisolering. Den är främst för byggarbetare men kan med fördel läsas av den som vill lära sig mer eller kanske t.o.m. ska göra ett isoleringsarbete på egen hand. Se dock ovan rekommendationer för detta. Klicka på knappen nedan för att komma till handboken.

Rockwools digitala handbok

* Kondens = När vattenånga träffar en kallare yta (här mellan en varm och kall vägg) återgår den till sin flytande form.