Du har inga varor i din kundvagn
Bygga en trädgårdskompost |

Bygga en trädgårdskompost

Att samla trädgårdsavfallet i en kompostbehållare underlättar renhållningen på tomten. Som belöning får man efter en tid hinkvis med härlig svart mylla. Förvandlingen påskyndas när ett stort antal små jordbruksarbetare – kompostmaskar, lövmaskar och andra synliga och osynliga kryp – får ta komposten i besittning som bostad, arbetsplats och matställe. I bokhandeln finns många handböcker som beskriver hur man går till väga vid kompostering.

Konstruktion
Den kompostbehållare vi beskriver här är gjord med en lång baksida plus fem mindre, lika stora luckor för gavlar, framsida och mellanvägg. Delarna hålls ihop av sprintar genom iskruvade öglor.

Ritningens mått ger två lika stora fack, det ena för färskt avfall, det andra där nedbrytningen pågått en tid. Längd gånger bredd gånger höjd är: 1 990 x 1 028 x 745, men det går bra att ändra mått efter behov. Kompostbehållaren kan till exempel förlängas med ett tredje fack som kan utöka behållarens volym, eller användas för tillfällig förvaring av den sållade jorden och/eller de halvförmultnade rester som blir över vid sållning, och som ska strös in på nytt i komposten. För att utöka med ett lika stort fack förlängs baksidans bräder med 962, från 1 862 till 2 824. Antalet små luckor kan ökas från 5 till 7 stycken.

Alla mått är i mm där inget annat anges.