Du har inga varor i din kundvagn

Bygg-Ole historia

Familjeföretaget Bygg-Ole

Bygg-Ole som startade 1945 av Sven Gustafsson har drivits vidare av sönerna Gunnar och Ole Gustafsson och ägs vidare i familjen. Pappa Sven hade en enkel och klar filosofi för sitt lilla företag: Lyssna på kundernas önskemål, vara en duktig yrkesman och leverera kvalitet, så kommer allt gå bra. Detta framgångsrecept har man under åren följt i företaget om än mer konkretiserat och anpassat. Men innebörden är densamma som förr: Nöjda kunder kommer tillbaka.

Företaget har under åren växt och idag finns varuhus i Nacka och Värmdö och tillsammans med proffsanläggningarna (fd Nacka Trä) i Saltsjö-Boo och Märsta, räknas företaget till ett av de ledande företagen inom svensk byggmaterialhandel. Idag uppgår årsomsättningen till drygt 700 MKR och företaget har drygt 200 anställda.

Sven G A Gustafsson Snickerifabrik

Gunnar och Ole växte upp i en riktig hantverksfamilj med byggande, och kan räkna flera generationer av bygg och hantverks skickliga yrkesmän i släkten, ursprungligen med rötterna från Småland. 1945 grundades Sven G A Gustafsson Snickerifabrik. Verksamheten var tillverkning av snickerier och därmed förenlig produktframställning.

I början av – 60 talet började sönerna att jobba i faderns firma. Först fick man hjälpa till på loven, och när sedan skolan var slut fick man börja jobba ”på allvar”. Gunnar som är den mer praktiskt lagde sonen fick ett allt större ansvar för träförädlingen. Virket har hela tiden utgjort grunden i verksamheten, där man hyvlat, sågat och på annat sätt förädlat närmare 80 % av allt virke som sålts. Ole som gillade marknadsföring och visade fallenhet för administration och ekonomi tog hand om ledningen av företaget.

1963 ombildades firman till aktiebolag och samtidigt utökades sortimentet till att även omfatta visst byggnadsmaterial, vilket snabbt skulle visa sig ta en allt större del av verksamheten. Bröderna levererade material med lastbil, sålde byggnadsmaterial, sopade brädgårdsplan, stod i kassan, packade upp varor och har därmed deltagit i alla arbetsuppgifter som finns hos en modern brädgård. Pappa Sven Gustafsson följde hela tiden sönernas arbetsinsatser och såg till att de dels fick en gedigen kunskap och dels en sådan inställning till arbetet och kunderna, att Sven GA Gustafsson Snickerifabriks goda renommé och ansvarsfulla hållning skulle föras vidare in i nästa generation.

Förvärven

  • 1970 ändras namnet till Nacka Trä & Byggvaror S Gustafsson AB. Denna förändring sågs som en del i ett led av åtgärder för att ytterligare kunna expandera och marknadsföra företaget. Parallellt påbörjades ägarskifte till sönerna.
  • 1974 expanderade företaget och man beslutade sig för att bygga och etablera ett riktigt byggvaruhus. Man valde att uppföra byggnaden i ”Skvaltan”, Nackas dåvarande provisoriska centrum. Den gamla snickerifabriken på Ektorpsvägen renodlades till träförädling genom att man nyinvesterade i träförädlingsutrustning. Bolagets satsningar visade sig vara lyckade, omsättningen i det närmaste fördubblades. Omsättning 1973 1,8 Mkr – 1974 3,3 Mkr.
  • 1978 förvärvade man en lokal konkurrent, Palmquist Trä & Byggvaror, som hade sina lokaler på Värmdövägen 734 (i Boobacken). Återigen var det dags att fördubbla försäljningen. Omsättning 1977 ca 6 Mkr – 1978 ca 12 Mkr.
  • 1986 gjordes ytterligare företagsförvärv. Först inköptes Nacka Värmdö Färghall och Ingarö Trä, en lokal konkurrent på Ingarö.

Marknadsföringen 

1989 inleder företaget ett långsiktigt samarbete med en professionell reklambyrå Blomquist, som ger konkreta säljutfall. Kundlöftena ”Ingen brädar oss på virke” och ”Av rätta virket” etableras. Företaget har då verksamhet på Mensättra gärde Saltsjö-Boo, Skvaltan och Ingarö. Omsättning 100 Mkr.

1991. Byggvaruhuset i Skvaltan var egentligen ett provisorium, som nu dessutom började bli för trångt. Man förvärvade delar av KV Jaguaren i Nacka centrum och byggde nu upp ett framtidsvaruhus under parollen ”Allt för byggsituationen”

1992 förvärrades den ekonomiska krisen i Sverige. Företaget tvingades sänka kostnader och ett radikalt åtgärdsprogram vidtogs. Samtidigt satsades på marknadsföring med unik profil och låga priser på märkesvaror som blev framgångsrik samtidigt infördes söndagsöppet i butikerna, en av de första söndagsöppna byggvaruhandlarna i Sverige.

1993. Företagets omvandling blev stor succé, kunderna uppskattade förändringarna volymen och lönsamheten ökade starkt och företaget gjorde sitt då bästa resultat samt lyckades, teckna årsavtal med SIAB (en av dåtidens riksbyggare som senare integrerades i NCC)

Bygg-Ole – Stans vaknaste
1996 skapades det nya varumärket Bygg-Ole. Produktions och distributionsverksamheten i Mensätra omvandlades till ett renodlat volymkundskoncept för det tyngre bassortimentet och behåller det gamla inarbetade varumärket Nacka Trä. Kundlöftet ”Stans vaknaste byggvaruhus” introducerades för Bygg-Ole och öppettiderna breddades, vardagar 6-20, lördag/söndag 9-18. De nya längre öppettiderna bryter branschmönstret.
Under året förvärvades Ingarö Färgbod vilken integrerades i Bygg-Ole Ingarö anläggningen. 

1998 görs försök att driva expansion via franchise görs i Västerås och Eskilstuna, vilket ej blir framgångsrikt och försöken avbryts mellan 2000 och 2001. Arbete med att medvetet öka kommunikationskompetensen genom satsningen på kommunikologiutbildning påbörjas med det långsiktiga syftet att öka effektiviteten och säkra en positiv företagskultur. Omsättning 225 Mkr.

1999 beslöt företaget att ta ett större socialt ansvar i samhället och lägga ner sin försäljning av fyrverkerier, raketer i omtanke mot djur, hundar och de människor som av olika skäl berörs illa av dessa. Beslutet skapade enorm positiv respons mot bakgrunden att vi under många år varit Stockholms största försäljare av denna varugrupp.

2001 infördes marknadsbegreppet för Bygg-Ole ”Stans vaknaste byggvaruhus” samt ”Ni bygger. Vi levererar” som ”pay off” för Nacka Trä. Omsättning 273 Mkr.

Nytt millennium, nya idéer

2002 till 2003 förvärvades Värmdö Trä, en lokal konkurrent samtidigt som beslut fattas att bygga ut varuhuset i Skvaltan och anläggningen i Boo. Företaget passerar en milstolpe när man når över 300 miljoners gränsen med en omsättning på 335 Mkr.

2004 växer varuhuset i Nacka med ca 1.000 m2. En extern hyresgäst med café och bageriverksamhet flyttar in. Nacka Trä bygger en brikettanläggning. Santidigt görs investeringar i administrativa tjänster och processer för att utveckla företaget vidare. Bl.a. anställs en Trendledare som ska leda utvecklingsarbetet med trend och design i varuhuset och Marknadskoordinator som bl.a. ska arbeta med koncept och stärka butiken som media. 

2005 bryter företaget återigen branschmönstret med en ny syn på målgruppen – ny grafisk form och nytt sortimentsavsnitt, främst textilier och accessoarer, med syfte att bättre attrahera den kvinnliga målgruppen. Samtidigt som det första trainee programmet startas fyller företaget 60-år vilket firas rejält, bl. a. chartras fartyget Cinderella uteslutande för medarbetare, kunder och personal med respektive, över 1.000 gäster.

Gasa och bromsa
2006–2007 görs koncernens hittills största investering om ca 60 Mkr när man bygger nytt Bygg-Ole varuhus i Mölnviks köpcentrum på Värmdö. De gamla lokalerna på Värmdö och Ingarö avyttras. Hög fart i marknaden tillsammans med öppnandet av det nya varuhuset på Värmdö ger en mycket god försäljningsutveckling. Omsättning ca 546 Mkr.

2008 förvärvas Vreta Byggvaror i Uppsala som omprofileras till en Nacka Trä anläggning. Trots stundande lågkonjunktur ökar omsättningen till ca 579 Mkr.

2009–2010. Konjunkturen viker ordentligt både mot proffs- och konsumentkunder. I april fattas beslut att ansluta Bygg-Ole varuhusen till Byggtryggs marknadskoncept ”XL-BYGG”. Samarbetet och skalfördelarna bidrar till ökad trygghet under den lågkonjunktur som råder. Företaget investerar bl.a. i nya affärssystem samt i en ny specialhyvel till hyvleriet i Saltsjö-Boo. Investeringarna lönar sig när ett flerårsavtal för leveranser träffas med Skanska, ”en fjäder i hatten” för företaget. Omsättning ca 551 Mkr.

2011–2013 lågkonjunkturen råder och tappet från en av de största kunderna gör att företaget vidtar en rad åtgärder, bl.a. uppsägningar, för att säkra framtiden. 

Satsningar för att stärka försäljningsorganisationen mot proffskunder startar. Den nya anläggning som byggts i Uppsala tas i bruk under 2012 och en ny lagerhall samt byggnad för hämtande kunder hos Nacka Trä Stockholm. Den negativa försäljningsutvecklingen bryts under våren och sommaren 2013 och försäljningen skjuter ordentlig fart under hösten. Omsättningen ökar mot proffskunder och flera större kundavtal som tidigare tecknats börjar ge synbara resultat. Återanställningar av tidigare uppsagd personal samt nyrekryteringar genomförs. Omsättning 578 Mkr.

Jubileum och framtidstro

2014 förvärvas XL-Bygg Stenvalls i Märsta med 11 medarbetare in i koncernen. Anläggningen får namnet Bygg-Ole Märsta och är idag, förutom brädgård och butik, ett av koncernens logistikcenter som säkerställer leveranser i norra delarna av Stockholm. 

2015 enas koncernen under ett gemensamt varumärke, Bygg-Ole. Samtliga proffsanläggningar som tidigare hette Nacka Trä byter namn till Bygg-Ole Proffs. Ett omtag med bl.a. ny grafisk profil och uppdaterad logotyp görs och det långa samarbetet med reklambyrån Blomquist upphör och nytt samarbete med ny reklambyrån inleds. I samma veva firar företaget 70 år med stora marknadsföringsinsatser och festligheter för både kunder och medarbetare.

2016–2017 står insatserna mot proffskunderna i fokus. Stora investeringar i tjänsteutbud och säljorganisation mot både storkunder och lokala byggarkunder, görs. Bl.a indelas försäljningsorganisationen i två regioner med regionchefer och en separat organisation för lokala proffskunder i Nacka och Värmdö. Beslut fattas om utveckling av en ny webbplats med tillhörande webbplattform och PIM-system. Webbplatsen som skall tjäna både konsument- och proffskunder. är utvecklad utifrån proffskundernas behov och lanseras under sommaren 2017. Omsättning ca 700 Mkr.

2017 Bygg-Ole Uppsala säljs till Optimera. 

2018 Beijer Byggmaterial förvärvar koncernens fyra anläggningar - Nacka, Värmdö, Saltsjö-Boo och Märsta.