Du har inga varor i din kundvagn

Miljö

Miljö
Vår verksamhet och miljön
Beijer säljer byggmaterial och kringutrustning till riks-, lokala och hemmabyggare. Vi erbjuder våra kunder både varor av bra kvalitet och tjänster i form av kompetent rådgivning för hur varorna skall användas på bästa sätt.

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid våra anläggningar runt om i landet. Vår indirekta miljöpåverkan är dels på vilket sätt våra leverantörers varor tillverkas och transporteras och dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Vår miljöambition
Vår ambition är att tillhandahålla ett överlägset erbjudande kring byggmaterial och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar arbetet för alla våra kunder. I det erbjudandet skall vi inkludera miljökompetent rådgivning, som gör att våra kunder kan använda våra varor på det ur miljö- och hälsosynpunkt bästa sättet.

Vi skall också ta vårt ansvar gentemot våra kunder genom att påverka och samarbeta med våra leverantörer så att de varor vi säljer är de mest miljö- och hälsoanpassade i sin kategori. Vi uppfyller naturligtvis tillämplig miljölagstiftning samt de mål i handlingsplanen som antagits av Byggsektorns Kretsloppsråd. Genom att göra denna ambition till vår dagliga gärning vill vi bidra till visionen om en hållbar utveckling och ta vårt ansvar även för kommande generationer.

Våra riktlinjer
För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå vår ambition att bli det bästa miljöalternativet i vår bransch skall vi:

 • Utforma miljömål och miljömått som vi kontinuerligt följer upp.
 • Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete.
 • Tillsätta erforderliga resurser för en effektiv miljöorganisation.
 • Informera, utbilda och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och systematiskt miljöarbete som förebygger förorening och ständigt förbättras.
 • Uppmuntra personalen att delta aktivt i det lokala miljöarbetet på de orter där vi har verksamhet.
 • Välja varor i respektive varugrupp med högsta möjliga miljöprestanda i ett livscykelperspektiv utan att ge avkall på övriga prestanda.
 • Tillhandahålla information, utbildning och service för lokala byggare och hemmabyggare.
 • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljöinformation samt uppnå miljöförbättringar avseende varor, förpackningar och transporter.
 • Samverka med våra professionella kunder för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
 • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning samt transporter vid våra anläggningar.
 • Bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering för både oss själva och för våra kunder.

Geir Thomas Fossum VD/CEO

Beijer Byggmaterial AB