Du har inga varor i din kundvagn
 • Produktinformation
  Produktinformation
  Rödgrund är ett rödpigmenterat grundningsbruk som används för att säkerställa vidhäftning mot underlaget för efterföljande putsskikt. Bruket är baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast.

  Rödgrund är pumpbart och registrerad i BASTA.

  Underlag
  Betong, betonghålsten, tegel och lättklinker/LECA.

  Blandning
  Använd 4-5 liter vatten till 25kg bruk. Blanda i 3-4 minuter med en snabbgående blandare eller 7-10 minuter i en långsamtgående blandare. Den färdiga massan ska ha en lättflytande konsistens. Blandat bruk måste användas inom 2 timmar.

  Förbehandling
  Innan grundning påbörjas ska ytan förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

  Applicering
  Putsning får inte ske vid risk för temperaturer under +5C. Vid risk för lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas. Påför bruket med lämplig putsspruta. Slås grundningen på för hand ska den kvastas ut.

  Efterbehandling
  Grundningen ska eftervattnas om nästa putspåslag inte påförs i en följd. Använd slang med finspridarmunstycke. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden täckas in. Regntak ska alltid användas.

  För mer information, se bifogade filer.
 • Teknisk specifikation
  FARLIGT GODS CORROSIVE HARMFUL
  MILJÖMÄRKNING BASTA SUNDAHUS B
  KORNSTORLEK 0-3 mm
  MODELL Base 103
  MATERIALÅTGÅNG Ca 4 kg/m² (sprutad)
  UTFÖRANDE Rödgrund
  VIKT 25 kg
  VATTENBEHOV 4-5 liter/25kg
  BALLAST Krossad dolomit och natursand 0-3 mm
  BINDEMEDEL Släckt teknisk kalk, Portlandscement
  TYP Rödgrund
  APPLICERINGSTEMPERATUR Minst + 5°C
  UTOMHUSBRUK Ja
  INOMHUSBRUK Ja
  LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
  PUMPBAR Ja
  ANTAL ST/PALL 40 säck/pall
  ANVÄNDNINGSTID Ca 2 tim
  BALLAST Krossad dolomit och natursand 0-3 mm
  BINDEMEDEL Släckt teknisk kalk, Portlandscement
  FIBRER Nej
  SAMMANSÄTTNING KC 10/90/350
 • Dokument