Du har inga varor i din kundvagn

AVJÄMNINGSMASSA K70

Avjämningsmassa för arbete inomhus. Den är självutjämnande och med låg egenspänning. Läs mer
Artikelnr. 900047575
HARMFUL
 • Produktinformation
  EGENSKAPER. ARDEX K 70 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten. ARDEX K 70 är gångbar efter ca 2 timmar och beläggningsbar efter ca 24 timmar. ARDEX K 70 är lätt att använda och flyter ut mycket bra. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt kakel- och klinkerbeläggningar.
  UNDERLAGET. Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.
  BLANDNING. Blandningsförhållande: 5,0 liter vatten till 25 kg ARDEX K 70. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
  ARBETSSÄTT. ARDEX K 70 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel eller en tandad spackel. Vid lagtjocklekar över 30 mm skall ARDEX K 70 drygas ut med torr sand
  FALLSPACKLING MED ARDEX K 70. Täta noga runt golvbrunnen med ARDEX Avstängnings-list. Minska angiven vattenmängd med 0,5-0,6 l/25 kg. Häll alltid avjämningsmassan längs fallets ytterkanter och låt den rinna ner mot brunnen. När ytan är gång-bar, ta bort avstängslisten, sickla och justera runt brunnen vid behov.
  OBSERVERA. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning eller användning av byggtork.
 • Teknisk specifikation
  FARLIGT GODS HARMFUL
  MILJÖMÄRKNING BASTA SUNDAHUS B
  VIKT 25 kg
  MODELL K70
  MATERIALÅTGÅNG ca 1,7 kg/m²
  APPLICERINGSTEMPERATUR Minst +5°C
  REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 3-30 mm
  UTOMHUSBRUK Nej
  INOMHUSBRUK Ja
  FROSTBESTÄNDIG Nej
  LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
  ANTAL ST/PALL 40 säck/pall
  ANVÄNDNINGSTID Ca 30 min
  BELÄGGNINGSBAR Efter ca 24 tim vid 20°C
  BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 5,0 liter vatten/25 kg
  BÖJDRAGHÅLLFASTHET 28 dygn: 7 N/mm²
  DENSITET Ca 1,3 kg/liter
  DENSITET (BLANDAD) Ca 2,0 kg/liter
  GODKÄND FÖR ELGOLVVÄRME Ja
  GÅNGBAR Efter ca 2 timmar vid +20°C
  KONSISTENS Smidig och lättflytande
  TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn 27 N/mm²
  TYP Avjämningsmassa
 • Dokument