Du har inga varor i din kundvagn

FINAVJÄMNING FLOOR 4160

Självutjämnande och snabbhärdande finavjämningsmassa för golv. Läs mer
Artikelnr. 006756762
CORROSIVE
 • Produktinformation
  Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.
 • Teknisk specifikation
  FARLIGT GODS CORROSIVE
  MILJÖMÄRKNING BASTA SUNDAHUS B
  VIKT 20 kg
  ANTAL ST/PALL 48 säck/pall
  MODELL Floor 4160
  MATERIALÅTGÅNG ca 1,75 kg/m²
  APPLICERINGSTEMPERATUR Minst +10°C
  REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 2-30 mm
  UTOMHUSBRUK Nej
  INOMHUSBRUK Ja
  TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C30 / EN 13813
  FROSTBESTÄNDIG Nej
  LAGRINGSTID 6 månader torrt i oöppnad förpackning
  PUMPBAR Ja
  BRANDKLASS A2fl -s1 / EN 13501-1
  ANVÄNDNINGSTID Ca 20 min
  DENSITET Ca 1950 kg/m3
  GÅNGBAR Efter ca 2-3 timmar vid +20°C
  BALLAST Natursand, dolomitfiller
  BELÄGGNINGSBAR Efter ca 24 tim vid 20°C
  BINDEMEDEL Aluminatcement, Portlandcement
  BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 5,25 liter vatten/ 25kg
  BÖJDRAGHÅLLFASTHET F7 / EN 13813
  CERTIFIERING P1
  KONSISTENS Smidig och lättflytande
  KRYMPNING 28 dygn <0,5 %
  NÖTNINGSMOTSTÅND RWFC450 (vid tjocklek 2-30 mm)
  PH I UTTORKAT MATERIAL Ca 10,5-11,0
  REKOMMENDERAD VATTENHALT 21%
  RULLANDE STOLSHJUL Ja
  TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn medelvärde 35 Mpa
  TYP Finavjämning
  UTFLYT/ FLYTFÖRMÅGA 155-160 mm enligt gamla SS 923519
 • Dokument