Du har inga varor i din kundvagn

SATIN OIL 1000ML

Satin oil är en underhållsolja för oljade trägolv inomhus.

Artikelnr. 900176293
BETA
Produktinformation
Satin oil är en underhållsolja för oljade trä- och parkettgolv inomhus.Stärker den oljade ytans motståndskraft mot slitage. Oljananvänds regelbundet som underhåll och grovrengöringnär den oljade träytan har blivit gråaktig och smutsig trots rengöring.

Förbehandling
Se till att ytan är torr, ren och fri från damm och fett innan applicering med oljan.

Applicering
Starkt nedsmutsad golvyta: Applicera oljan flödigt över träytan och arbeta in den med en skurpad.Skrapa sedan ihop och avlägsna den smutsiga oljan. Polera den rena ytan med lite ny fräsch olja och låt härda i minst 5 tim.Ytan är klar då den inte ser fuktig ut längre.

Lätt nedsmutsad golvyta: Applicera ett tunt lager olja med en luddfri trasa eller medpolermaskin, ingen överflödig olja får ligga kvar på ytan. Låt härda i minst 5 tim. Ytan är klar då den inte ser fuktig ut längre.

Oljan går bra attapplicera med mikromopp.Häll oljan i en sprayflaska och spraya ut ett par brädor åt gången, stryk sedanut med moppen. Alternativt används en golvboningsmaskin.

Säkerhet och hantering
Sörj för god ventilation, både under arbetets gång och under härdning. Trasor som är fuktiga av olja kan självantända. Förvara dem i metallbehållare med tätt lock eller lägg dem i vatten direkt efter användning. Produkten får inte slängas i hushållsavfall eller tömmas i avloppsnätet utan lämnas in på miljöstation.
MILJÖMÄRKNING BETA
VOLYM 1 liter
TYP Olja
TORKTID Minst 5 tim
ÅTGÅNG (KVM/L) 4080 m²/l beroende på träslag
FÖRVARAS Frostfritt och ej i direkt solljus
RENGÖRING VERKTYG Lacknafta
VOC <700 g/l
APPLICERINGSTEMPERATUR 15°C - 25°C
INOMHUS Ja
TORRHALT 30%
UTOMHUS Nej
VERKTYG Skurpad, luddfri trasa