Du har inga varor i din kundvagn

Golvvärme

Kan det minska dina uppvärmningskostnader?
Golvvärme |

Golvvärme har blivit ett populärt sätt att värma upp ett rum. Särskilt skönt är det med värme under stengolv som annars är kalla att gå på. Men hur är det med golvvärme egentligen? Drar den onödigt mycket el? Hur länge håller golvvärmen och i vilka hus passar den? Vi har marknadens mest lättinstallerade vattenburna golvvärmesystem. Oavsett hustyp, storlek, underlag och värmekälla så kan vi erbjuda dig en trygg och effektiv lösning. 

Golvvärmesystem

Det absolut vanligaste golvvärmesystemet är vattenburen golvvärme eller värmegivande elslingor. Vattenburen golvvärme har fördelen att den kan ge större flexibilitet då den kan kombineras med andra värmekällor som t ex solfångare och pelletspannor, samt har oftast något längre livslängd än eldriven golvvärme. Värmegivande elslingor har fördelen att risken för vattenskador pga golvvärmen är noll. Givetvis finns det flera varianter av golvvärme.

Går det åt mer energi?

Om du tack vare golvvärmen kan sänka inomhustemperaturen med bibehållen komfort, så kan du minska energiåtgången. Om du inte kan sänka inomhustemperaturen kommer energianvändningen istället öka med golvvärme. Hur väl grunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen behöver sänkas. Andra faktorer som påverkar är exempelvis var i landet du bor. Det vill säga hur många månader per år du utnyttjar golvvärmen. Valet av golvmaterial är en annan påverkande faktor. Exempel på bra golvmaterial som lätt släpper igenom värme är plastmattor och klinker. Parkettgolv däremot, håller tillbaka värmen från golvet.

Fördelar värmen

Golvvärme är skönt, men det är inte en given energibesparing. Varmt golv gör att man upplever ett rum som varmare och dessutom transporteras värmen uppåt, vilket ger jämn värmefördelning i hela rummet. Det finns dock många saker att tänka på när man installerar golvvärme. Det är viktigt att ha isolerat under - annars får man takvärme i våningen under. På bottenvåning kan värme dessutom ledas ut i grunden, vilket kan leda till att vatten tränger in under huset. Ovanför ska man ha värmeledande material, annars går mer energi åt för att ge tänkt temperatur. Förutom fel i installation kan beteendet leda till att golvvärmen blir en energislukare. Till exempel är det vanligt att komfortgolvvärme i badrum är konstant påslagna på för hög temperatur.

Lämna in din ritning till oss så kan du få en offert.

Ordentlig isolering

I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget, är värmeförlusterna från grunden ner till marken under större än i ett hus med annan uppvärmning. Men med en ordentlig isolering under golvvärmeslingorna, minimerar du värmeläckaget. Det bör finnas minst 250 mm isolering under slingorna i plattan eller källaren för maximal effekt. 

Hus med krypgrund

Samma tumregel gäller för hus med krypgrund, minst 250 mm isolering är att rekommendera. Det finns dock en risk för fukt- och mögelproblem i krypgrunder. Det är tyvärr inte ordentligt utrett hur krypgrunder påverkas av golvvärme. Kontakta oss i butiken om du känner dig osäker. 

Dåligt isolerade fönster

Om radiatorn byts ut mot golvvärme, kan det bildas så kallat kallras vid fönstren. Ofta placeras radiatorer under fönstren för att minska kallraset, och tas den bort, kyls således rumsluften av mot den kalla rutan. Om så är fallet, kan du behöva tilläggsisolera dina fönster med en extra ruta. Vill du däremot byta ut fönstren, bör de ha ett U-värde på 1,0 W/kvm K för att fungera bra med golvvärme. Kontakta oss på Bygg-Ole om du vill ha hjälp med fönsterbytet.    

Hur länge håller golvvärmen?

Man brukar räkna med att vattenburen golvvärme håller i 40-50 år. Elslingor håller i 20-25 år. Det kan dock hända att sättningar skadar golvvärmen eller att man spikar i golvet. För att reparera golvet, behöver man ta bort det helt. Om slingorna är ingjutna i grunden, behöver både golvet och grunden brytas upp vid en reparation. 

Val av värme

Det finns flera varianter av golvvärme, men de absolut vanligaste är vattenburen eller värmegivande elslingor. Vattenburen golvvärme har fördelen att den kan ge större flexibilitet då den kan kombineras med andra värmekällor. Exempelvis har solfångare och pelletspannor oftast något längre livslängd än eldriven golvvärme. Värmegivande elslingor minskar risken för vattenskador markant.

Att tänka på innan du köper

  • Fråga alltid om golvvärmens livslängd innan du köper, och ta reda på om systemet är enkelt att reparera.
  • Kontrollera att husgrunden mot marken under huset är ordentligt isolerat.
  • Undvik att använda golvvärmen när det är varmt ute och minska risken för kallras med isolerade fönster.
  • Välj ett golvmaterial som släpper igenom värmen. Det gör att du kan sänka inomhustemperaturen.

Besök gärna oss på Bygg-Ole för fler tips och råd.