Du har inga varor i din kundvagn
Bygga en lekstuga |

Bygga en lekstuga

Lekstuga som är dimensionerad utifrån barns storlek. Vill ni ha mer utrymme på höjden kan regelstommen höjas 100–200. Alla mått är i mm där inget annat anges.

Syllen
Syllram 1 består av reglar 45 x 95 på högkant. Hörnen skarvas halvt i- halvt och förbinds med vinkelbeslag. Om syllramen är stadig är det lättare att flytta lekstugan. Syllramen kan eventuellt förses med kortlingar som underlag för boardskivan. Syllramen läggs upp på plattorna så att grundpappen avskiljer träet från betongen.

Golvet inomhus, 9 21 x 95, byggs upp av 6 mm oljehärdad board 8 som spikas ovanpå ramen. Spontade bräder 21 x 95 spikas eller skruvas dolt ovanpå boardskivan. Verandagolvet 7 läggs helst av tryckimpregnerade trallbräder 28 x 95, klass NTR/AB, med 5–10 breda springor. Bräderna spikas eller skruvas i syllen. Den främre trallbrädan når någon centimeter utanför syllen.

Bottenreglarna till stommen 16 45 x 45 och 3 45 x 70 spikas ovanpå golvet. Lämna plats för det stående regelverket. Res sedan hörnstolparna och skråspika fast dem nedtill. Bottenreglarna i dörrgavelväggen ska dels fungera som dörrtröskel och dels som spikunderlag för väggbeklädnaden.

De båda yttre längsgående horisontella takreglarna 4 45 x 95 spikas ovanpå hörnstolparna. Loda in och fixera väggstommarna med hjälp av provisoriska stöd. Nu ska de sex inre stolparna resas. Enklast är att spika ihop två bågar av de tre lodräta och en horisontell längsgående regel på marken. Res bågarna och staga upp dem med provisoriska stödribbor som spikas mellan de yttre stolparna. Loda in bågarna och fixera dem med horisontella kortlingar. Markera eventuella urtag för horisontella reglar på gavelväggarna, såga och hugg ur.

Några tvingar kan vara ett utmärkt hjälpmedel att tillfälligt hålla reglar på plats om man är ensam. Runt verandan spikas reglar 3 45 x 70, kortlingar och överliggare 6 28 x 120 som stomme för räcke.

De tre reglarna i takfallen (6 bitar), som ska binda samman de övre och undre horisontella takreglarna, kapas till enligt tvärsnittet och spikas fast. Nu återstår förlängningen av dessa reglar från de övre, horisontella reglarna, upp till nocken. Kapa 6 bitar enligt tvärsnittet och spika ihop dessa med nockregeln 5 45 x 45 på marken. Lyft upp konstruktionen på de övre horisontella reglarna och spika fast.

Alla dessa reglar, som tillsammans bildar så kallade högben, ska vara spikade så att utsidan linjerar med utsidan av underliggande vertikala stomreglars kortsida och bildar underlag för den kommande spikningen av ytterpanelen på gavlarna.

Taket
Taklutningen är 45°. Ovanpå de fyra längsgående horisontella takreglarna, mellan de monterade högbenen samt utanför dessa på det så kallade gavelsprånget, spikas trekantlister 18 50 x 50. Underlagstaket av råspont 12 17 x 95 spikas synligt med den hyvlade sidan nedåt. Spika först den ena takhalvan och låt råsponten gå förbi nocken. Såga bort utstickande brädändar utefter nockregeln. Därefter spikas andra takhalvans råspont. Låt råsponten nå 22 utanför de horisontella takreglarna på båda gavelsprången. I överkant på fönster monteras spikregel 3 45 x 70.

Vindskivor av dubbla bräder 13, 22 x 120 och 22 x 95, spikas mot de utstickande längsgående takreglarna. Först monteras en bräda som är 22 x 120 under råsponten och därefter en 22 x 95 utanpå. Innanför vindskivorna – mot råsponten – spikas en trekantlist 18. Mot denna viks sedan takpappen upp under vattbrädan som spikas fast ovanpå vindskivan.

Takpappen eller takshingelplattor spikas på råsponten med 20 mm pappspik. Man kan också lägga takpannor på strö och bärläkt. Då måste vindskivornas bredd anpassas till detta.