Du har inga varor i din kundvagn

Montera fönster

Montera fönster |
När du gjort ditt val är det dags att montera dina fönster. Oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta hur det går till.

MONTERA FÖNSTER


När du gjort ditt val är det dags att montera dina fönster. Oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta hur det går till.


Så här monterar du fönster

Börja med karmyttermåttet
För det första måste du alltid ta mått för fönstret. Det du ska mäta är själva hålet i väggen på både bredden och höjden.

1) Ange alltid karmyttermåttet, dvs måttet mellan karmens ytterkanter (karmen är den del som sitter fast i väggen). Det medför att du kanske måste lossa foder på in- eller utsida av fönstret då dessa täcker en liten del av karmen.

2) Ange alltid bredden först och höjden sen. Många felbeställningar beror på detta och det kan bli dyrt och tidskrävande om man felar här.

3) Ange alltid hängning. Ta som regel att du ska se gångjärnen och ange då på vilken sida av fönstret/dörren dessa sitter på. T ex på fönster som öppnas utåt måste du ange gångjärnens placering sett från utsidan där dessa sitter.

Montera fönster, steg för steg
1) Börja med att ta bort fönsterfoder, in- och utvändigt. Såga av spikar/karmskruvar mellan karm och vägg. Lossa kilarna och lyft ur karmen. Genom att såga itu karmen och ta ut den i bitar så minimerar du risken att skada fönstersmygen. Rengör fönsteröppningen och kontrollera att virket i väggen är friskt. Byt eventuellt ut rötskadat virke

2) Lyft sedan fönsterbågen ur karmen (gäller ej vridfönstret från EDF, där monterar du hela fönstret med karm och båge på en gång). Lägg kilar i öppningen där karmens bottenstycke ska vila. Kilarna ska möta varandra, en från utsidan, en från insidan. Ställ fönsterkarmen på kilarna. Kila in hörnen på karmens överstycke och sidostyckena, från ut- och insidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade hålen för infästning med justerbar karmskruv. Slå inte i kilarna för hårt så att karmen blir skev och buktar.

3) Väg av karmen med vattenpass. Glöm inte att kontrollera att karmen är i lod och inte lutar inåt eller utåt.

4) Kontrollera diagonalmåttet. Det kan du göra med hjälp av två lister. Lägg den ena listen på den andra. Håll dem diagonalt i karmöppningen. Dra ut listerna tills listernas ändar ligger dikt an mot karmens hörn. Markera med ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Upprepa nu på motstående diagonal. Hamnar strecket på samma ställe är diagonalmåttet lika.

5) Nu är det dags att skruva i karmskruvarna. Sedan tar du bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar kilarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Behöver du justera, gör du det med karmskruvarna. Häng på fönsterbågen och kontrollera att fönstret går lätt att öppna och stänga. Efterjustera eventuellt med hjälp av karmskruvarna.

6) Slutligen ska du täta. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarm och vägg. Packa inte för hårt, för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats täcker du med en drevningslist på insidan. Ovanpå listen lägger du fogmassa. Tätningen på utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät (den ska "andas"). Använder du fogskum för att täta med, tänk då på att se till så att sidostyckena inte buktar inåt, och att det går att efterjustera. Avsluta med att smörja gångjärn och spanjolett samt att torka av fönstren.


Kolla in våra sidor "Energieffektivisering" och hur du kan energieffektivisera din bostad.