Du har inga varor i din kundvagn

Montera takavvattningssystem


Montera takavvattning

Renovera, byta ut eller bygga nytt? Oavsett varför takavvattningssystemet står på din agenda är den en viktig del i husets funktion. Förutom dess funktion finns det en hel del både färg och form som idag går att välja på, för att passa in på stilen av ditt hus.

Behöver du hjälp med val av takavvattninssystem finns vi alltid nära till hands för att ge dig rådgivning. Det är många delar man behöver för ett komplett system samt att de finns i lite olika storlekar, därför kan det vara bra att ta hjälp med att veta vad som blir bäst för dig.

Se våra takavvattningssystem

Att montera sina egna hängrännor och stuprör behöver inte vara alltför komplicerat. Men det krävs noggrannhet och försiktighet eftersom du jobbar på höjd. En bra stege och annan säkerhetsutrustning är bra att tänkta på.

Se först till att du har allt på plats. Så som alla delar av takavvattningen (se bild nedan för ett takavvattninssystem från Plannja),

Montera takavvattning

...och verktyg (nedan).

Byggbeskrivningar

Gör så här


Fäst rännkrokar

1

Takkonstruktion

Byggbeskrivningar

Först och främst behöver du ta reda på hur din takkonstruktion ser ut, har du ett äldre hus där gammal takavvattning bara ska bytas ut? Då kan du se hur den varit upphängd. Du vet inte vilken typ av upphängningskrok du behöver innan du vet konstruktionen på taket.


 

Nästa steg >

 

Stäng steg 1

2

Mätning av tak

Byggbeskrivningar

Lika viktigt är att vara noga med att mäta. Genom att mäta takets bredd x höjd får du rätt mått för att kunna veta vilken dimension du behöver på hängrännor och stuprör. Bredden av taket avgör även om du behöver ett (under 10m) eller två (över 10m) stycken hängrännor. Med två hängrännor behöver du ha två stuprör vid vardera gavel av huset med ett fall inifrån och ut från bägge.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 2

3

Fall på hängränna

Byggbeskrivningar

Hela takavvattningssystemets funktion bygger på att du har ett fall av minst 3–5 mm per meter. Fallet kan du justera med monteringen av rännkrokar, det är nämligen dessa som ser till att det blir fall. Var dessa ska monteras räknar du enklast ut med att ta takets bredd i meter och multiplicerar detta med fallet du har mellan 3–5 mm (ex. 8*5). Med summan från denna uträkning vet du hur pass mycket den lägre kroken ska placeras gentemot den högre (i detta fall 40 mm lägre).


 

Nästa steg >

 

Stäng steg 3

4

Fäst rännkrokar

Byggbeskrivningar

Placera sedan ut rännkrokarna som ska sitta längst ut i varje gavel, dessa ska alltid sitta 100 mm in från gaveln. Fäst sedan ett snöre mellan dessa för att kunna se fallet för resten av krokarna.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 4

5

Antal rännkrokar

Byggbeskrivningar

Sedan kan du räkna ut hur många rännkrokar du behöver mellan dessa, vilket du kan räkna ut när du vet takets bredd. Det ska sitta en rännkrok per cc 600 mm så har du exempelvis en 8 m bredd på taket behöver du 13 hängkrokar (-2 eftersom man räknar bort de två i gavlarna).

Byggbeskrivningar

   

Stäng steg 5

Fäst hängrännor

1

Förbered

Byggbeskrivningar

I nästa steg ska man fästa hängrännorna. Innan du gör detta behöver du förbereda ett hål för där vatten ska kunna rinna ner samt placera en omvikningskupa på vardera hål – sedan kan du fästa dem i takfoten.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 1

2

Mät ut

Byggbeskrivningar

Börja med att mäta ut ett var hålet i hängrännan ska sågas ur. Detta gör du genom att lägga en hängränna i rännkrokarna, skjut ut den så du har 2 cm kvar till takfoten och märk sedan ut var hålet/stupröret ska komma.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 2

3

Såga

Byggbeskrivningar

Ta sedan ner hängrännan igen. Mät ut 10 cm på bredden vid märkningen och såga sedan två snedställda snitt. Använd sedan en tång för att vika ut kanterna på det utsågade hålet. Detta gör att vatten rinner ut lättare.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 3

4

Omvikningskupan

Byggbeskrivningar

För sedan in omvikningskupan i främre, rundade kanten av hängrännan över hålet, fäst sedan på bakre sidan av rännan genom att vika in omvikningskupans tungor.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 4

5

Fäst ränngavel

Byggbeskrivningar

Du behöver även fästa ränngavel på hängrännans alla kanter, vilket förhindrar vatten att rinna ut. Detta gör du genom att fästa den i yttre kanten av hängrännan. Sedan lägger du ett lager fogmassa utefter hela hängrännans kupning och med en vridning placeras sedan hängrännan över i rätt vinkel och förs in på kanten av hängrännan. Avlägsna sedan den plåtkant som inte behövs.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 5

6

Fäst hängränna i rännkrok

Byggbeskrivningar

Beroende på vilken typ av rännkrok du använder fästes hängrännan olika. För standardkrok, tryck i hängrännan i krokens framkant och fäll över krokens främre låsbleck. Tryck sedan ner hängrännans bakkant och lås med det bakre.
För ställbar krok, här trycker du in baksidan av rännan först under krokens bakre låstunga. Tryck sedan ner framkanten av rännan och lås med krokens låsbleck.
För snabbkrok, här för du först ned rännan i krokens främre rundade del, sedan trycker du ned rännans bakre del så det fixeras under krokens tunga.
Se bilder på krokarna nedan:

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 6

7

Skarva hängrännor

Byggbeskrivningar

För att skarva rännor behöver du ha en rännskarv för att de ska fungera utan att läcka vatten. Rännskarven har en botten av gummi som håller ihop de två hängrännorna som ska sättas samman. Oftast behöver du såga till hängrännor för att de ska passa, då gör du det med en vanlig bågfil. Fila sedan till kanterna och måla dem med plåtfärg för att skydda mot rost. Vik sedan upp rännskarvens klämma, fäst den sedan mot hängrännans bakkant. Se till att gummit sluter tätt mot hängrännan innan du skjuter ihop hängrännornas kanter helt. Kläm sedan fast den rundade ytterkanten på rännskarven och se till att den sitter tätt mot rännan.

Byggbeskrivningar

   

Stäng steg 7

Fäst stuprören

1

Förbered

Byggbeskrivningar

Sista momenten av takavvattningssystemet är att sätta upp stuprören och antingen koppla samman dessa till din dagvattenledning eller enbart ha en utkastare. Hur du kopplar stupröret nedtill är upp till dig och det finn flera olika delar att använda sig av med olika funktioner.
Det finns enkla utkastare och utkastare där man kan fälla ut ett munstycke så vattnet forslas ut längre bort från husgrunden.
Du kan koppla på en fällbar utkastare för att exempelvis låta vatten forslas ut till en tunna av något slag.
Brunnsutkastaren används för sammankoppling med dagvattenledning.
Du kan även välja att montera en renstratt eller självrensande lövsil på en brunnsutkastare. Diskutera detta med en beijersäljare för råd för vad som passar just dig.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 1

2

Rörvinklar

Byggbeskrivningar

Börja med att fästa en rörvinkel i omvikningskupan, antingen en 60° eller 70° för att kunna mäta ut ungefärlig längd på mellanstycket. Mät från rörvinkelns topp och intill husväggen med en tumstock och titta på diagrammet för att få ut en ungefärlig längd för mellanstycket. Såga till detta med en bågfil och fila även till kanterna.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 2

3

Mät ut mellanstycket

Byggbeskrivningar

Placera mellanstycket i rörvinkeln överst. Mät undertill av mellanstycket intill husväggen för att veta var nästa rörvinkel ska placeras och märk ut. Ta sedan tumstocken och mät från märkningen och 15cm ned. Här ska du nu fästa första rörsvepet. Kolla med vattenpass att den kommer rakt och se till att den kommer minst 40mm från väggen. Detta kan du justera med fötterna på rörsvepen innan du sedan skruvar fast dem. Sedan fortsätter du fästa rörsvep nedåt husgaveln med max 2m mellanrum, minst 2 per stuprörsdel.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 3

4

Montera alla rördetaljer

Byggbeskrivningar

Montera samman alla rördetaljerna med popnit alternativt skruv innan du sätter upp den mot omvikningskupan. När alla är sammanfogade ansluter du sedan hela monteringen mot omvikningskupan. Kontrollera att röret sitter rakt på väggen och längd-justera efter behov.
OBS. Stupröret har en längsgående fals som skall vändas utåt från väggen.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 4

5

Fixera stupröret

Byggbeskrivningar

Fixera sedan stupröret i rörsveparna genom att antingen skruva åt den skruv som finns färdigmonterad, eller banka ned kilen på rörsvepen med en gummiklubba.

Byggbeskrivningar

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 5

6

Montera avslut

Byggbeskrivningar

Till sist monterar du avslutet som passar för ditt hem. Antingen utkastare, anslutet till dagvattenledning eller fällbar utkastare för uppsamling av vatten i tunnor.

Byggbeskrivningar

   

Stäng steg 5