Du har inga varor i din kundvagn

Byta vattenpump

Byta vattenpump |

Det finns olika pumptyper, som arbetar efter skilda principer. Sugande pumpar använder man för vatten från grävda brunnar, sjöar eller andra vattendrag. Dränkpumpar och ejektorpumpar används för vatten från borrande brunnar eller för bevattning från grävda brunnar och vattendrag. När du valt pumptyp gäller det att välja rätt modell. Olika modeller har olika kapacitet, och ger därför olika mängd vatten. Men den mängd vatten man får ut bestäms inte bara av pumpens maximala kapacitet. Nivåskillnaden, avståndet och dimensionen på ledningen är också faktorer som påverkar.

Hur mycket vatten behöver du?

Börja med att anteckna alla ställen där du vill ha rinnande vatten.
Tvättställ och WC kräver t.ex. 6 liter/minut. Dusch, diskho eller mindre tvätt/diskmaskiner kräver 12 liter/minut och badkar ca 24 liter/minut. Summera literantalet och välj sedan passande pump.

Var placerar du pumpen?

Dränkbara pumpar, som trycker upp vattnet, sänker man ner i brunnen. Sugande pumpar placerar man antingen inomhus eller i ett pumphus mellan brunnen och huset. De orkar nämligen inte suga vatten hur långt som helst. Den totala sughöjden, som uttrycks i meter vattenpelare (mvp), får inte överstiga 8 meter.

Sughöjden räknar man ut genom att lägga samman nivåskillnaden och friktion per 100 m ledning. Är sughöjden mer än 7 m måste ni placera pumpen i ett pumphus någonstans mellan brunnen och huset (frostfritt om pumpen ska användas året om). Svara på frågorna och titta sedan i lathunden för sugande pumpar. Då kan du välja rätt pump med hänsyn till dina speciella förutsättningar. Är du osäker bör du rådfråga.

Tag reda på nivåskillnaden

Först gäller det att uppskatta nivåskillnaden mellan vattenytan och pumpens placering. Sughöjden påverkas ej av att ledningen går över en kulle eller liknande (hävertverkan).

Tag reda på avståndet till brunnen

Nu gäller det att mäta sugledningens längd, avståndet mellan brunnen och pumpen. Enklaste sättet är att stega upp avståndet.

Vilken dimension på sugledningen?

Till sist måste man välja rätt ledningsdimension, ett ytterst viktigt val. För att underlätta arbetet har vi sammanställt alla uppgifter i en lathund som visar den maximala ledningslängden i förhållande till nivåskillnad vid olika ledningsdimensioner och vattenhastigheter i polyetenslang = Pem.

Lathund för sugande pumpar

Nedan visas tabellen visar olika kombinationer som fungerar bra. Det gäller dimensionen på sugledningen, nivåskillnaden och ledningslängden.

Läs så här:

Du behöver 40 liter/minut och nivåskillnaden är 3 meter. Väljer du då dimensionen 32 mm får ledningslängden inte vara mer än 27 meter. Väljer du i stället dimensionen 40 mm, så kan ledningen vara upp till 115 meter. I beräkningen ingår bottenventil och en vinkel.

Källa: Gelia