Du har inga varor i din kundvagn
Att lägga marksten |

Att lägga marksten

Här är praktiska tips och steg när du skall lägga marksten

Planering

Mät upp ytan som du ska stenbelägga och lägg till ca 10 cm extra runt om. På så sätt blir risken mindre att du behöver göra onödiga kapningar på den sista plattan. Sätt därefter pinnar i alla hörnen och spänn ett tunt snöre mellan pinnarna. Du får nu en tydlig bild över vilken yta du ska gräva ut. Om du ska lägga marksten i anslutning till huset är det viktigt att du lägger det med ett fall på ca 1-2 cm/meter så att vattnet leds bort från huset.

Gräva

Beroende på vilken belastning du kommer ha på stenen får du gräva olika djupt. För mindre belastning räcker ca 20-25 cm. Ska du kunna köra på plattorna krävs att du gräver ca 30-35 cm djupt. Det är viktigt att du gräver hela ytan jämn och i rätt fall.

Ex. Om du ska lägga en gång som är 5 meter lång bör höjdskillnaden vara mellan 5 och 10 cm från början till slutet (1-2 cm/meter). Sätt ett snöre 5-10 cm upp på pinnen på den sidan där fallet börjar och på den andra sidan sätter du snöret direkt mot marken. Du får på det sättet en bild av hur lutningen kommer att se ut. Sedan är det bara att gräva. För att veta att du följer fallet kan du hela tiden kontrollmäta. Du tar då det bestämda djupet ex. 35 cm (som du har där fallet ska börja) och när du exempelvis grävt 1 meter kan du kontrollmäta, du ska då ha grävt 35 cm plus 1-2 cm beroende på hur mycket fall du valt.

När hela ytan är utgrävd, ska du se till att den är jämn och plan. Kontrollera att fallet stämmer över hela ytan med en rätskiva, vattenpass eller en rak regel.

Fiberduk

För att försäkra dig om att bärlagret som du ska lägga på inte blandar sig med jorden/leran lägger du ut en fiberduk över ytan.

Bärlagret

Rekommenderat bärlager för lättare belastning så som gångar och uteplatser är s.k. samkross. Vid högre belastning används en grövre s.k. bergkross. Bärlagret bör vara 10-15 cm tjockt och ska komprimeras med en vibratorplatta. Se till att ytan är jämn och plan samt att fallet fortfarande stämmer. Efter det att bärlagret är på plats ska du ha en plattas tjocklek plus
ca 3 cm kvar för sättsanden upp till kanten. Du kan nu lägga ytterligare ett lager fiberduk för att säkerställa ett bra resultat. Detta för att sättsanden inte ska sjunka in för mycket i bärlagret.

Sättsanden

Sattsanden är den sand som du sedan ska fixera plattorna i. Du bör lägga ca 3 cm sättsand över hela ytan. Se till att även sättsanden följer fallet. Komprimera ytan lätt som tidigare och lägg ut avdragsbanorna. Avdragsbanorna kan t.ex. vara rör eller stålprofiler. Dessa läggs ut i rätt nivå och lutning (följer fallet). Avdragsbanornas översida ska nu ligga i nivå med markstenens eller plattornas tänkta undersida. Använd dig av en rätskiva som du för längs banorna mot dig. Överflödig sand försvinner på så sätt och ytan blir jämn och slät. Ta bort avdragsbanorna och fyll försiktigt igen spåren.

Plattläggning

Nu kan du påbörja plattsättningen. Markstenen eller plattorna ska ha en fog på 3 mm. Fogen har till uppgift att göra plattorna elastiska så de inte skjuts i någon riktning. Att gräva ut 10 cm mer än planerat kan visa sig vara riktigt användbart i detta skede då du alltid ska försöka ha hela plattor längst kanterna. Ytans Akilleshäl är ytterkanterna, lägg därför sista raden i jorfuktad betong eller använd kantsten. Om du måste kapa plattan ska minst en tredjedel vara kvar. Tvingas du kapa mycket från den sista plattan kan det vara idé att istället kapa lite ifrån båda kantstenarna.

Det finns många olika mönster att lägga plattorna i och det är i stort sätt bara fantasin som sätter gränserna. Tänk dock på att alla plattor inte är körbara och kan därför inte användas där fordon ska köras.

Fogning

Arbetet avslutas med att noggrant fylla alla fogar med fogsand. Borsta ner fogsanden i flera omgångar. Se till att du har lite extra fogsand kvar, så du den första tiden kan fylla på om fogsanden sjunker in.

Denna läggningsanvisning är bara vägledande. Följ därför alltid vald leverantörs monteringsanvisning. Ytterligare teknisk hänsyn kan behövas till just dina geologiska förutsättningar. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna närmaste Beijer byggvaruhus.