Du har inga varor i din kundvagn

Montera ytterdörr - beskrivning

Montera ytterdörr - beskrivning |
Det finns några kritiska moment som du redan från början måste vara uppmärksam på.

En skev eller sned montering ger dålig funktion. Använd dubbla kilar och kila på rätt ställe. Parvisa kilar ger den säkraste infästningen, de garanterar att karmen inte dras skev av skruvarna och ger dessutom de bästa justeringsmöjligheterna.

Det material som du använder för tätning mellan karm och vägg ska vara av sådant slag att det förhindrar drag och fuktskador. Vid brandklassade dörrar måste det vara av brandhärdigt material. Vid montering av dörrar med särskilda funktionskrav t.ex. brand-, ljud- och värmeisolering krävs också speciell noggrannhet.Om byte av dörr väsentligt påverkar byggnadens yttre föreligger skyldighet att söka bygglov.

Material

Ett långt vattenpass, hammare, skruvmejsel och ev. borrmaskin. Kilar av torrt och hårt virke eller plast. Dessutom behövs skruv och ev. plugg för infästning av karmen mot ytterväggen. Även tätningsmaterial behövs, t.ex. drevremsa, för tätning mellan karm och vägg. En vinkelhake eller liknande är lämplig för drevningen.

Välj rätt skruv och plugg
De allra flesta dörrar levereras idag med förborrad karm. Ta reda på vilket väggmaterial du har; välj sedan rätt skruv för montering av karmen i ytterväggen. Är materialet trä använder du i första hand karmskruv, Längd 50, 70, 90 eller 140 mm. Det går även att använda träskruv. Vid betong- eller tegelvägg använder du karmskruv och plugg, längd 70, 90 eller 140 mm. Avståndet mellan karm och vägg samt väggmaterial, avgör vilken längd på karmskruven som ska användas.

Är du osäker, fråga oss på Beijer Byggmaterial.

Inbrottsskyddande dörrar 

För att förstärka inbrottsskyddet bör du välja en dörr med godkänd låsenhet, det vill säga som uppfyller kraven enligt svensk standard SS 3522 klass 3, eller komplettera med följande lås och beslag:

• Säkerhetsbleck: sitter i karmen och ska monteras med snedställda skruvar för att motstå högre brytkraft.

• Låshus, härdad regel och automatisk förregling vid 360° nyckelvridning. Gärna med bortasäker och hemmabekvämfunktion. Kan vara ett cylinder- eller tillhållarlås.

• Låscylinder, rund säkerhetscylinder på båda sidor av dörren. Använd samma nyckel till övriga lås så blir det mer lätthanterligt. Detta kallas för lika låsning.

• Bakkantsbeslag eller gångjärn med bakkantssäkring, monteras i dörrens bakkant och förhindrar att man kan lyfta av dörren.

Montera karm 

Börja med att förbereda underlaget för tröskeln. Kontrollera med ett vattenpass att underlaget är vågrätt, eller i våg, som man också säger. Vid behov, jämna ut med hårt trä eller liknande. Se också till att tätningen kan ske under tröskeln.

Ta sedan ut dörrbladet ur karmen och lyft in karmen på plats. Kontrollera igen att tröskeln är i våg. Kila fast karmen i hörnen som bilden visar. Börja nertill. Placera kilarna parvis, en inifrån och den andra utifrån. Kontrollera med långt vattenpass att gångjärnssidan sitter i lod. Kontrollera även med vattenpasset att karmen inte lutar utåt eller inåt. Vid behov, justera med kilarna.  

När gångjärnssidan sitter rakt och tröskeln är vågrät, fäst gångjärnssidan genom att skruva omedelbart under det övre kilparet och omedelbart över det undre kilparet.   Placera ytterligare två kilpar på gångjärnssidan. På dörrar med förborrad karm placeras kilparen ovanför borrhålen. Slå inte i kilarna så att karmsidan buktar. Fäst karmsidan genom att skruva omedelbart under resp. kilpar. Inbrottsskyddande dörrar bör även kilas vid slutblecket för att minska möjligheten att bryta upp den.  

Kontrollera med vattenpasset att låssidan är i lod och att låssidan inte lutar utåt eller inåt. Vid behov, justera med kilarna. När låssidan sitter absolut rakt, fäst den på samma sätt som gångjärnssidan. Är karmen bredare än 1200 mm bör den fästas även i mitten upptill.   

Ta två träribbor och mät diagonalerna i karmöppningen. De två diagonalerna ska vara exakt lika långa. Vid behov justera med kilarna och skruvarna.

Så här mäter du diagonalmåttet med hjälp av två lister. Lägg den ena listen på den andra. Håll dem diagonalt i karmöppningen. Drag ut listerna tills respektive listände ligger dikt an mot karmhörnet. Gör ett streck över båda listerna där de ligger omlott. Gör nu samma sak på motstående diagonal. Om strecket hamnar på samma ställe är diagonalmåttet lika.

Kontrollera karmfalsmåttet (invändigt öppningsmått mellan karmdelarna) uppifrån och ned. Vid behov, justera med kilarna och skruvarna.

Kapa kilarna i nivå med karmen. Häng i dörrbladet och kontrollera att springan mellan dörrblad och karm är ett par millimeter (max 3 mm) samt jämn runt om. Vid behov, justera med kilar och skruvar. Kontrollera att dörren går lätt att öppna och stänga.

Inne i hålen i låsblecket finns två justerskruvar. dra åt dessa. De skruvas ut mot väggen och ger en säkrare och bättre förankring av karmen vid låsblecket.

Dörr med sidoljus

Vid montering av dörr med sk. sidoljus, börja arbetet med att montera ihop sidoljus och dörr till en enhet. Tänk på att sätta tätningslister mellan karm och sidoljus, annars kan det lätt uppstå drag i springan mellan dem. Enklast sker monteringen om du lägger sidoljuset på ena sidan och sedan karmen ovanpå. Skruvarna får inte vara längre än 50 mm.

Dreva och täta 

Kapa kilarna i nivå med karmen och dreva mellan karm och vägg. Fogen mellan karm och väggöppning får inte vara större än 20 mm och drevas noggrannt från båda sidor. Använd ett platt föremål, exvis. en vinkelhake. Dreva med exvis. en drevremsa. Packa inte drevet så hårt att karmen buktar.

Komplettera med fogmassa på minst en sida för ljude- och värmeisoleringen.

Det är viktigt att ingen fukt stängs inne och därför måste drevningen vara diffusionstät på rumssidan och kunna luftas utåt. Se figur. Använd diffusionstät elastisk fogmassa och bottningslist (gummilist) på rumssidan.

Ytbehandla 

Regelbunden tillsyn och underhåll av dörren är viktig. Se över dörren varje år och glöm inte bort att även trösklen behöver underhållas. Teakdörrar bör oljas vid behov några gånger om året. Se till att ytan blir ordentligt mättad. Övriga dörrar behandlas som utomhussnickerier i allmänhet.
Tänk på att dörrens alla fyra kanter ska ytbehandlas.  

Justering 

Om dörren hänger snett
Detta bör inte hända om du följt anvisningarna. Om du ändå t.ex. efter en tid upptäcker att dörren hänger lite snett kan du försiktigt böja gångjärnen. Använd en s.k. gångjärnsknäckare. Börja alltid att böja en del av gångjärnet, som sitter i karmen.

Glapp vid slutblecket
En del dörrar har en justertunga och då kan glappet enkelt avhjälpas genom att böja ut justertungan med en skruvmejsel.

Om dörren hänger för lågt
Du kan använda justeringsbrickor som du sätter i gångjärnet på dörrdelen.

Kolla in våra sidor "Energieffektivisering" och hur du kan energieffektivisera din bostad.