Du har inga varor i din kundvagn

Lägga golv

Lägga golv |

Innan du påbörjar golvläggningen är det viktigt att du noggrant kontrollerar den befintliga konstruktionen. Är den befintliga konstruktionen godkänd? Vad behöver jag för göra för att få en godkänd konstruktion efter mina förutsättningar?

Här kan du köpa golv hos oss.

När du lägger trä eller laminatgolv är det även viktigt att du förljer leverantörens monterings- anvisning. Om du vill få bort knarrningar i golvet är det viktigt att du söker upp källan till knarrandet innan du börjar läggningen. Ett nytt golv på det befintliga underlaget brukar inte reducera dessa ljud.

Att tänka på

Underlag
Har du en betongplatta ska du först se till att underlaget är rent och jämt. Spackla eventuella ojämnheter innan du lägga ut fuktskyddmattan. Fuktskyddsmattan har till uppgift att hindra fukt från betongplattan att tränga upp och förstöra golvet. Fuktskyddet har kanaler som luften kan vandra igenom, och på så sätt ventileras golvet. Mattan bygger bara 2 mm i höjd och rullas ut på underlaget med överlapp enligt leverantörens monteringsanvisning. När fuktskyddsmattan är på plats kan du rulla stegljudsisoleringen, som ska ligga kant i kant. Stegljudsisolering har till uppgift att ta upp mindre ojämnheter samt reducera ljudet när man går på golvet.

Golvspån, gips, plastmatta eller befintligt trägolv
På alla dessa underlag kan du lägga ditt nya golv ovanpå, förutsatt att du inte har några fuktproblem. Du bör också ta med i beräkningarna hur mycket det nya golvet bygger på höjden. Det kan ju vara så att du måste kapa av dörrfoder och hyvla ner dörren, om det nya golvet bygger för högt. Heltäckningsmattor bör rivas bort innan golvläggning. Limrester från mattan ska avlägsnas innan man lägger på stegljudsisoleringen.

Plocka bort alla golvsocklar i rummet. Se till att underlaget är jämt, rent och torrt. Om du måste spackla underlaget, välj ett av leverantören godkänt spackel. När underlaget är förberett kan du rulla ut stegljudsisoleringen, som ska ligga kant i kant. Stegljudsisolering har till uppgift att ta upp mindre ojämnheter samt reducera ljudet när man går på golvet.

Värmegolv
Det går bra att lägga värmegolv under ditt trä/laminat golv. Det är dock viktigt att temperaturen på golvet inte blir för högt. Kontrollera noga innan du väljer värmegolv att det lämpar sig för att ligga under trä/laminatgolv.

Läggningsanvisningar Golv
OBS! Detta är bara generella tips och råd. Det golvfabrikat du har valt har ofta egna läggningsanvisningar med i paketet.

Börja läggningen i ett hörn, från vänster till höger. En grundregel är att man lägger golvet i ljusinsläppets riktning. Detta för att skarvarna inte ska synas lika tydligt när solen ligger på. Är rummet inte kvadratiskt utan avlångt försöker man oftast lägga golvet efter den långa väggen, även om det är fel i hänseende till ljusinsläppet. Det kan underlätta att starta läggningen vid den vägg som har en eller flera dörrar. Tänk också på att den sista golv raden inte ska vara smalare än 30 mm. Mät därför upp hela ytan först, visar det sig att den sista raden skulle bli smalare kapar du lite från första raden.

Lägg ut första raden och kapa sista plankan mot väggen. Den bit som du kapar bort kan du använda som en s.k. startbit, den bit som du börjar nästa rad med, förutsatt att den är längre än 500 mm. Se till att det alltid är 500 mm avstånd mellan skarvarna på raderna bredvid varandra.

När du ska kapa den sista brädan, kan du lägga den mot väggen med det mellanrum som du behöver för kilen. Rita sedan ett streck på plankan där den möter plankan som den ska sammanfogas med. På detta sätt får du rätt längd på avslutningsbiten.

När du lagt 1-2 rader ska du lägga distansklossar mellan väggen och golvet. Detta gör du både på långsidan och på kortsidan av golvet. Distansen bör vara ca 5-7 mm beroende på rummets bredd. Detta för att golvet ska vara flytande, och kunna röra sig lite i alla riktningar. Se till att golvet ligger rakt, då du inte kan förlita dig på att väggen är rak. Mät därför upp en rak linje att följa.

När du lägger den sista raden är det sannolikt att du behöver kapa den på bredden. Gör då så här: Lägg den sista brädan ovanpå den näst sista brädraden. Rita sedan såglinjen med en spillbit, som du för längs väggen. Denna följer väggens kontur och sträcket markerar var på plankan du ska såga.

När golvet är på plats tar du bort alla distanskilar och sätter tillbaka golvsocklarna.

Tips

Såga ut för elementrör
När du ska såga ut för elementrör mäter du var på plankan rören kommer att hamna. Borra sedan hål där du markerat (tänk på att hålen ska vara lite större än rören). Når hålen är borrade tar du en handsåg eller sticksåg och sågar som på bilden. När plankan är på plats limmar du dit biten som du sågat bort. Tänk på att du behöver kila fast den under torktiden.

Kapa dörrfoder/karm
Lägg en spillbit av golvet på underlaget. Ta sedan en vanlig handsåg, lägg den plant mot spillbiten och såga. På det här sättet blir sågsnittet rakt och tillräckligt högt för att golvet ska få plats under.

Såga med sticksåg
När du sågar med sticksåg, tänk på hur tänderna på bladet är riktade. Är tänderna riktade uppåt mot sågen, ska du vända så att du ser baksidan på plankan när du sågar den. Annars finns risken att det blir flisor på ovansidan av golvet.