Du har inga varor i din kundvagn

Lägga kakel och klinker i kök och badrum

Lägga kakel och klinker i kök och badrum |

Om du själv tar dig an arbetet att lägga kakel och klinker i kök och badrum, bör du tänka på följande:

  • Du bör vara händig och van att utföra egna arbeten i huset.
  • Följ beskrivningar och anvisningar i detalj.
  • Du måste vara noggrann i varje arbetsmoment.
  • Känner du minsta tvekan är du välkommen att kontakta oss för tips och råd.
  • Tycker du att uppgiften verkar för svår, tveka inte att anlita en behörig plattsättare. Självklart hjälper vi dig att hitta en sådan.

Innan du börjar plattsättningsarbetet är det viktigt att du är säker på att underlaget är det rätta. Boverket ställer vissa krav på t.ex ångspärrar och ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet. Ta reda på mer om detta genom att läsa PERs branschregler på Byggkeramikrådets hemsida.

På golv ska fallet vara uppbyggt i undergolv eller golvavjämningsbruk. Golvbrunn ska vara typgodkänd, med klämring eller membranfläns. Tänk på att uppbyggnad av platssättning inte bara är ytskiktet. Kompletta system säkerställer rätt våtrumsskikt. Använd samma fabrikat i hela systemet.

Vägg
Godkända underlag är: gipsskivor mineralskivor, lättbetong, puts, spackel och betong. Skivor av trä får inte användas.

Gipsskivor

Obs! Från och med den 1 juli 2007, med ett års övergångstid, ska inte kartongklädda gipsskivor användas i våtrum. För mer info se Byggkeramikrådets hemsida. För dig som renoverar badrummet är detta viktig information. Du bör inte använda vanliga gipsskivor som underlag för kakel, klinker eller mosaik utan måste fundera på alternativa material.

Lättbetong ska spacklas alternativt putsas enligt tillverkarens anvisningar. Tänk på att viss lättbetong kräver lågalkaliskt bruk.

Spacklad yta ska utföras med mineraliskt bundet, vattenfast material som av tillverkaren rekommenderas för våtrum.

Betong ska vara minst en månad gammal innan plattsättningen samt gjuten mot slät form.

Puts ska vara brädriven slätputs.

Gipsbaserat material är oftast det säkraste alternativet. Finns både i form av spackel och puts.

Golv

Godkända underlag är: betong, lättbetong, spacklad yta, mineralskiva och golvspånskiva.

Golvspånskivan ska vara 22 mm och monterad enligt tillverkarens anvisningar samt monterad på reglar med c-avstånd 300 mm. Spånskivan ska primas och spacklas med golvspackel (min 5-25 mm skikttjocklek). Ska keramiska plattor läggas på befintligt 22 mm spånskivegolv med regelavstånd c-6oo mm, ska skivan styvas upp med min. 12 mm golvspackel. Golvet får då böjstyvhet motsvarande 22 mm golvspånskiva med regelavstånd 300 mm. Ett alternativ är att limma renoveringsgips med gipslim där regelavståndet är över 300 mm.

Lättbetong spacklas enligt tillverkarens anvisningar.

Spacklad yta ska utföras med mineraliskt bundet, vattenfast material som av tillverkaren rekommenderas för våtrum.

Betong ska ha brädriven yta och vara minst en månad gammal innan plattsättning.