Du har inga varor i din kundvagn

Bygga ett trädäck på mark

Bygga ett trädäck på mark |

Ett trädäck är en enkel konstruktion men med många bra fördelar. Du har ett plant underlag och en perfekt plats för sommarens umgänge. Att bygga ett trädäck på marken intill husvägg kräver att din husgrund är låg och marken utanför är plan. Är så fallet har du en smidig lösning för din trall då det helt enkelt gör att du kan bygga din trall utan plintar.

Du kan även välja att bygga ett fristående trädäck om soltimmarna finns någon annanstans i trädgården. Detta bygge kan dock kräva bygglov eller anmälan till din kommun. 

Gör så här:


1

Viktigt att planera

Bygge av trädäck kräver inget bygglov. Det är däremot alltid viktigt att kolla upp det i den kommun man bor – kommuner kan ha egna bestämmelser. Till exempel kan höjden på trädäcket vara bestämd och går man över gränsen (oftast 600 mm) kan man bli bygglovspliktig. Går bygget över 15 m2 (och om du bygger till tak/väggar) måste du alltid ha bygglov.

Att bygga ett trädäck kräver samma planering som ett altanbygge. När ligger solen på, och i vilket läge får du flest soltimmar? Ska du ha trädäcket som en utvidgning av huset eller ska det fribyggas. Tänk även på var du vill ha utsikten då även detta är en viktig faktor för ett härligt häng. Samma gäller att planera för vindskydd och insynsskydd.

Andra tips i planeringsstadiet är;

  • Ska den göras barnvänlig och hur ska du tänka då?
  • En altan blir en förlängning av huset och det är därför också viktigt att se till att kommunikationen mellan inne/ute fungerar bra.
  • Tänk framåt och hur en eventuell tillbyggnad skulle kunna ske. Kanske blir det ingen tillbyggnad, men det är alltid bra att planera för detta och förbereda för sådana situationer.

Har man en låg husgrund och relativt plan mark så kan man bygga ett trädäck direkt på marken.

Alla mått är i mm där inget annat anges.Nästa steg >
Stäng steg 1

2

Ditt val av material

När det gäller material till altanbygget är det bra att välja det med en hög kvalitet och som specifikt är anpassat för denna typ av bygge (fråga alltid om råd om du känner dig osäker!). Det är viktigt då det får utså enorma påfrestningar utifrån såsom förändringar i temperatur och väder, fukt och belastning.

Till dessa konstruktioner ska du välja tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A:

  • trä i kontakt med mark
  • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
  • trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö (till exempel i syllar, på plintar och betongplattor).

Är konstruktionen som nedan ska du välja tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB:

  • oskyddat trä ovan mark.

Ta del av mer information i, Bra att veta om impregnerat trä

Förutom virket är det också viktigt att de fästdon du sammanfogar bygget med ska vara rostskyddade – du ska alltid använda rostfritt framför varmförzinkat (= metallen är ytbehandlad med zink). Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Ytbehandla alltid ditt virke och bygge för att skydda och bevara det så länge du kan. Bra att använda är till exempel alkydoljefärg eller transparent träskyddsolja. Ytbehandling av ändträytor, bör mättas med färg eller penetrerande grundolja.

Man kan bygga ett trädäck på mark så som bilden nedan visar. Om marken lutar kan man genom en trappstegsformad del bygga däcket smidigt utefter de olika skiftningar som kan finnas i gräsmattan nära huset. Man kan även, i stället för att ta bort träd eller buskar som kommer i vägen för bygget, bygga runt dessa och skapa en öppning i däcket.

Bygga trädäck på mark > Byggbeskrivning
 

Nästa steg >

 

Stäng steg 2

3

Virke och infästning

Detta virke behöver du för ett fast trädäck:

För reglar & stödreglar använder du: 45x95

För brädor använder du: 28 – 34x145

För tralläkten använder du: 28x95 – 120

Fiberduk

Till bjälklaget använder du trä-/konstruktionsskruv.
I övrigt använder du trallskruv och eventuellt spik för utomhusbruk. Kolla rekommendationerna som medföljer det produktblad för den trall du köpt, vanligt är att minst använda trallskruv med korrosionsklass C4.

Bra verktyg att ha tillhanda; skruvdragare, vattenpass, snabbvinkel, cirkelsåg, sticksåg och tumstock

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 3

4

Förbered marken väl

Inför ett trädäcksbygge är det väldigt viktigt att marken förbereds så noga det går. För att arbetet ska bli bra behöver marken vara plan, eller så plan som möjligt och du behöver ha dränerat kring ytan du ska bygga. Det måste vara ett fast underlag och därmed måste även matjord tas bort och ersättas med ett lager av 200 tjockt tvättad makadam 16 / 32.

På makadamet används sedan en s.k. padda (vibrator), som med sina vibrationer packar underlaget. En padda går oftast att hyra och är lätt att starta upp och använda och ser till att inga sättningar ska kunna ske i makadamlagret. Detta medför ett stabilare bärlager och motverkar rörelser på grund av tjälskjutning. Efter denna process läggs sedan en fiberduk på makadamlagret för att undvika att sand ska kunna komma ner i underlagret.

Det finns olika sätt att bygga sina trädäck på, två av dessa beskriver nedan.

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 4

5

Fast trädäck

Här förbereds ett fast trädäck A. Tralläkten spikas eller skruvas mot fasta reglar 45 x 95. Reglarna fixeras på c 600 ovanpå det utjämnade makadamlagret. (c 600 = avstånd mellan reglarna mätt från centrum på den ena regeln till centrum på den andra.) Med hjälp av ett långt vattenpass avvägs reglarna noga så att lutningen från huset blir cirka 10 – 20 mm/m. Golvets ytterkanter avslutas med brädor 28 – 34 x 145 på högkant.

Detaljstudien B visar avslutning invid vägg. Konstruktionen underlättar för regnvatten att rinna ner i marken. Det 100 – 200 breda utrymmet fylls med singel eller små kullerstenar.

Här avslutas golvets ytterkanter C med täckbrädor 28 – 34 x 145. På trädäckets kortsidor spikas de mot golvreglarna och på långsidorna spikas de mot reglarnas ändträytor som blir helt intäckta. Trädäckets golv görs av tralläkt 28 x 95 – 120.

Se till att avståndet mellan tralläkten och täckbrädorna är lika stort som mellan golvbrädorna. Använd distansbitar med tjocklek 5 när tralläkten spikas eller skruvas fast, så blir springorna lika breda.

 

Nästa steg >

 

Stäng steg 5

6

Lösa trallrutor

Ett altangolv D direkt på mark kan också byggas med lösa trallrutor på underslag. Förbered marken som tidigare beskrivits. Banor av raka träreglar avvägs med hjälp av ett långt vattenpass. Fyll på med sand och jämna till. Sandlagret, som ska vara 50 – 100 tjockt, vattnas och packas noga. Därefter avjämnas det översta sandlagret med hjälp av rätskiva eller lång rak bräda på banorna. Slutligen avlägsnas banorna. På den plana sandytan kan nu trallrutor läggas ut löst. Vill man ha ett bra trallgolv som håller länge och som förblir plant ska man först placera ut lösa underslag av till exempel 22 x 95 tryckimpregnerat virke på c-avstånd 300 – 400.

Ovanpå underslagen läggs trallrutor ut så att brädriktningen växlar. Trallrutor av impregnerat trä kan köpas i färdiga moduler 600 x 600 eller 800 x 800. Vill man ha dem i kraftigare dimensioner och större trallrutor kan man tillverka dem själv.

 

Stäng steg 6