Du har inga varor i din kundvagn

Integritetspolicy – Beijer Byggmaterial AB:s Facebook-sida

 1. När tillämpas policyn?

Denna integritetspolicy gäller för Beijer Byggmaterial AB:s (”Beijer”, ”vår”) och Facebook Ireland Ltd:s (”Facebook”) behandling av personuppgifter i samband med att du besöker Beijers Facebooksida (”Facebooksidan”).

 1. Vem är personuppgiftsansvarig för mina personuppgifter?

Beijer och Facebook är gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

Beijer bolagsuppgifter är:

Beijer Byggmaterial AB

Org. nr: 556012-5220

Kuskvägen 2

191 62 Sollentuna

dataskydd@beijerbygg.se

Facebooks bolagsuppgifter är:

Namn: Facebook Ireland Ltd.

CVR no.: 462932

4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR

D2 Dublin

IRELAND

Beijer följer tillämpliga riktlinjer och lagar rörande gemensamt personuppgiftsansvar och Beijer kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att du blir informerad om behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du besöker Facebooksidan. Tillsammans med andra företag försöker Beijer föra en dialog tillsammans med Facebook om hur regleringen av det gemensamma personuppgiftsansvaret, inklusive ansvarsfördelningen, ska ske.

Facebook har i detta avseende publicerat en bilaga om det gemensamma personuppgiftsansvaret för sidstatistik som du hittar på följande länk:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 1. Vilka personuppgifter samlar Facebook in?

Baserat på din användning av Facebooksidan, kan Beijer och Facebook komma att samla in följande personuppgifter om dig:

 • huruvida du har ”gillat” Facebooksidan;

 • kommentarer du lämnar på Facebooksidan; och

 • att du har besökt Facebooksidan.

Facebook använder dessutom sidstatistik på Facebooksidan för att samla in anonymiserade och statistiska uppgifter om besökarens interaktion på Facebooksidan. Dessa uppgifter kan inkludera kön, relationsstatus, arbete, livsstil, intressen, information om köp och geografisk data. Facebook har för dessa ändamål placerat kakor (s.k. ”cookies”) på de enheter du använder när du besöker Facebooksidan. Varje kaka innehåller en unik identifieringskod som förblir aktiv under en period om två år, såvida de inte raderas före utgången av denna period. Facebook tar emot, lagrar och behandlar dina personuppgifter genom dessa kakor.

För att läsa mer om Facebooks användning av kakor på Facebooksidan, se Facebooks allmänna cookiepolicy via följande länk:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 1. Vad är ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter?

Beijer behandlar dina personuppgifter för att förbättra Beijers produkter, tjänster och vår Facebooksida samt för att genomföra undersökningar, sammanställa statistik, utveckla och skydda Beijers produkter och tjänster baserat på bland annat dina svar och feedback. Beijer kommer att använda aggregerad data, som görs tillgängliga av Facebook genom Facebooks ”sidstatistik”. Sådan data kan inkludera ålder, kön, relationsstatus, arbete, livsstil, intressen, information om köp och geografisk data.

Facebook behandlar dina personuppgifter för att förbättra sitt annonseringssystem och för att ge Beijer statistik som Facebook skapar baserat på ditt besök på Facebooksidan i syfte att annonsera och anpassa Facebooksidan. Genom att använda kakor kommer Facebook och Beijer att veta om du gillar Facebooksidan och om du använder Facebooksidans applikationer för att kunna anpassa innehållet på Facebooksidan och utveckla funktioner som du kanske är intresserad av.

 1. Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Beijer behandlar dina personuppgifter baserat på Beijers berättigade intresse av att förbättra Beijers produkter och tjänster.

Facebook behandlar dina personuppgifter baserat på Facebooks berättigade intressen, inklusive Facebooks intresse av att tillhandahålla en innovativ, individuellt anpassad, säker och lönsam tjänst. Facebook kommer också att behandla dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke som du kan dra tillbaka när som helst via Facebookinställningarna.

För mer information om de rättsliga grunder som Facebook baserar behandlingen av dina personuppgifter på, se Facebooks allmänna datapolicy under avsnittet ”Vilken är vår rättsliga grund för behandling av data?”.

För att läsa mer om Facebooks användning av dina personuppgifter, se Facebooks allmänna datapolicy via följande länk:

https://www.facebook.com/about/privacy

 1. Vilka mottar mina personuppgifter?

Beijer överför inte dina personuppgifter till något annat företag.

Facebook kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • inom Facebookkoncernen;

 • Facebooks partners som använder analystjänster;

 • annonsörer;

 • andra personer som använder Facebooksidan;

 • statistikpartners; och

 • forskare och akademiker.

För mer information om vem Facebook delar dina personuppgifter med kan du läsa Facebooks allmänna datapolicy under avsnittet ”Hur delas den här informationen?”.

Se Facebooks allmänna datapolicy via denna länk:

https://www.facebook.com/about/privacy

 1. Vad är mina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du generellt sett följande rättigheter i relation till vår och Facebooks behandling av dina personuppgifter:

 • Du har rätt till tillgång till information angående behandlingen av dina personuppgifter (artikel 15/ Den registrerades rätt till tillgång).

 • Du har rätt att rätta/korrigera felaktiga personuppgifter (artikel 16/ Rätt till rättelse).

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre krävs för att uppfylla ändamålet för vilka de har samlats in eller behandlats (artikel 17/ Rätt till radering).

 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18/ Rätt till begränsning av behandling).

 • Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (artikel 21/ Rätt att göra invändningar).

 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter som gjordes innan du återkallade ditt samtycke (artikel 7 (3)/ Samtycke).

 • Du har rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläst format (artikel 20/ Rätt till dataportabilitet).

Det kan finnas associerade villkor och begränsningar i förhållande till ovanstående rättigheter.

Om du är en Facebookanvändare kan du ändra dina säkerhetsinställningar för att påverka hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du besöker och använder Facebooksidan.

Använd följande länkar för att ändra dina inställningar:

https://www.facebook.com/ads/preferences
https://www.facebook.com/settings

 1. Vem kontaktar jag?

Baserat på avtalen som Beijer har ingått med Facebook samt med beaktande av Facebooks allmänna företagsstruktur bör du kontakta Facebook om du vill utöva dina rättigheter. Detta beror på att det är Facebook som funktionellt har möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att bemöta de flesta av dina önskemål. Tror du att Beijer har möjlighet att på ett tillfredställande sätt uppfylla din begäran, är du självklart välkommen att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som du finner längst ner i Beijers allmänna integritetspolicy.

Om du vill läsa mer om Beijers användning av dina personuppgifter, se Beijers allmänna integritetspolicy via följande länk:

https://www.beijerbygg.se/privat/sv/mer-information/integritetspolicy

Du kan även besöka Facebooks allmänna datapolicy via följande länk för att få mer information om hur Facebook behandlar dina personuppgifter och hur du kan kontakta Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy