Du har inga varor i din kundvagn

Minska energikostnader och miljöpåverkan

Minska energikostnader och miljöpåverkan |
Minska energikostnader och miljöpåverkan

För varje grad som du lyckas sänka inomhustemperaturen får du ungefär fem procents lägre energikostnad totalt sett. Ett effektivt sätt att sänka energikostnaden är att byta fönster. Gamla tvåglasfönster har ofta ett U-värde på ca 3,0, medan moderna treglasfönster kan ge U-värden på 1,2W/m2K.

En normalstor villa i Mälardalen i Stockholm med ca 20m2 fönster och balkongdörrar gör en avsevärd energibesparing med dessa treglasfönster – närmare bestämt 3240kWh/ år.

Beräkna så här

20m2 x (3,0-1,2) x 90= 3 240kWh/ år.
Mälardalen har ca 90 000 gradtimmar.
Med en miljöbelastning av ex 0,5 ton CO2 per 1000 kWh blir den årliga miljöbesparingen
0,5 x 3,240 = 1,62 ton CO2

Bättre värmebalans sparar ännu mer

Besparingen kan bli ännu högre med tanke på att fönsterbytet kan sänka inomhustemperaturen med en till två grader. Det beror på att värmebalansen i bostaden blir bättre med mindre kallras och strålningsdrag från fönster. Energibesparingen resulterar också i minskad miljöbelastning eftersom vi behöver producera mindre mängder energi.

Miljöbelastningen beräknas per producerad mängd elektricitet. För 1000 Kwh elenergi räknar man med att det går åt ett ton CO2. Då utgår vi från att samtliga har direktverkande el, men så är det inte i praktiken.

Om vi antar att hälften har direktverkande el ger 1 000Kwh istället en miljöbelastning på 0,5ton CO2. Ifall de som har direktverkande el byter till treglasfönster får vi en minskad miljöbelastning på ca 1,6ton CO2 / år.


Kolla in våra sidor "Energieffektivisering" och hur du kan energieffektivisera din bostad.