Du har inga varor i din kundvagn

Energi och U-värde

Energi och U-värde |

Energi och U-värde

För att visa hur mycket värme ett fönster släpper igenom används det så kallade U-värdet. Vill du ha ett välisolerat fönster väljer du ett fönster med så lågt U-värde som möjligt.

I ett hus med dåliga fönster kan ända upp till 35% av värmeförlusten vara via fönstren. Gamla fönster är i allmänhet dåligt isolerade eftersom de tillverkades när huset ventilerades med självdrag. Byter du ut dessa energitjuvar mot nya och välisolerade fönster sänker du energiräkningen rejält. Du som bor i ett kallt klimat kan spara stora summor genom att byta till nya fönster med låga U-värden.

Se över värme och ventilation

För att spara ännu mer energi rekommenderar vi att du trimmar in värmen i huset efter ett omfattande fönsterbyte. Och förutom lägre energiförbrukning får du också bättre inomhusmiljö när drag och kallras från fönstren minskar. Tänk bara på att se över hela husets ventilation i samband med att du byter till tätare fönster eftersom gamla hus med självdrag bygger på att fönstren bidrar till ventilationen.

Låga U-värden kan ge ofarlig kondens

Ett mycket lågt U-värde är så pass tätt att det kan bildas kondens på utsidan av glaset på våren och hösten eftersom fönstret inte släpper ut värmen. Observera att det inte är något fel på fönstret utan ett bevis på att det är energisnålt!

Fönster till byggnader som förutsätts ha kylbehov

Fönster till byggnader som förutsätts ha ett kylbehov bör ha en utvändig solavskärmning och även förses med solskyddsglas, detta då ett fönster med en glasuppbyggnad som har ett lågt U-värde är konstruerat att minimera värmeflödet från rummet mot det fria.


Kolla in våra sidor "Energieffektivisering" och hur du kan energieffektivisera din bostad.