Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Betong

(Visar 44 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Torrbetong som ger ett lättflytande undergjutningsbruk.

  Artikelnummer 900015512

  179,00 kr/säck
  Jfr. pris 7,16 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Grovbetong till gjutningsarbeten inom- och utomhus.

  Artikelnummer 900026428

  62,00 kr/säck
  Jfr. pris 2,48 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Finbetong till gjutningsarbeten inom- och utomhus.

  Artikelnummer 900026429

  62,00 kr/säck
  Jfr. pris 2,48 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Grovbetong för användning vid det flesta typer av gjutningar.

  Artikelnummer 900215342

  44,90 kr/säck
  Jfr. pris 2,25 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Används vid gjutningar av bland annat plintar, pelare, stödmurar och trappor.

  Artikelnummer 900215343

  44,90 kr/säck
  Jfr. pris 2,25 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Blandningsfri betong som används till lättare ingjutningar såsom stolpar till staket, brevlådor, torkvindor och liknande.

  Artikelnummer 006003371

  131,00 kr/säck
  Jfr. pris 6,55 kr/kg
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Rotbetong är ett grovt, färdigblandat golvbruk för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner inomhus.

  Artikelnummer 900016180

  259,00 kr/säck
  Jfr. pris 10,36 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Färdigblandad rotbetong till pågjutningar i flytande eller fast konstruktion där det krävs snabb styrkeutveckling.

  Artikelnummer 004615885

  299,00 kr/säck
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Certifierad torrbetong för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare med mera.

  Artikelnummer 900015511

  169,00 kr/säck
  Jfr. pris 6,76 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Expanderande köldbetong för gjutning inom- och utomhus i temperaturer ner till -10°C.

  Artikelnummer 900119519

  229,00 kr/säck
  Jfr. pris 9,16 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Betong med snabbtorkande egenskap, för gjutning i skikt om 40-300 mm och för betonglagning.

  Artikelnummer 004923961

  219,00 kr/säck
  Jfr. pris 8,76 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Expanderande fogbetong för fyllning av t.ex. betongelementfogar och stenmursfogar från 10 mm och uppåt.

  Artikelnummer 900003118

  199,00 kr/säck
  Jfr. pris 7,96 kr/kg
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100