Du har inga varor i din kundvagn

Miljömärkning

Miljömärkning |

Beijers byggvaruhus är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. För att hjälpa dig som kund finns miljömärkningar på flertalet av våra produkter. Ta också hjälp av vår kunniga personal som gärna hjälper dig med frågor om miljöpåverkan av våra produkter. Alla våra butiker har miljökunnig personal som hjälper dig att handla och tänka miljövänligt.

Hos Beijer hittar du:

Miljömärkningar

Svanen
Svanenmärket är den officiella nordiska miljömärkningen. Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Svanen bedömer produktens miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall och kraven på produkterna skärps successivt. Du hittar Svanenmärket bland annat på golv, byggskivor, fönster, tapeter, diskmaskiner, lim och kemiska produkter .

Inte bara produkter, utan även hela byggnader kan Svanenmärkas. För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste den bland annat byggas av varor som antingen är Svanenmärkta eller listade i Svanens Husproduktsportal (HPP). Många av varorna vi säljer är registrerade i HPP, men då databasen är stängd och vi inte tillåts åtkomst kan vi inte visa den informationen i vår e-handel utan att förlita oss på tredjepartsinformation. Vi har därför valt att inte visa information om registreringar i HPP tills vi kan få informationen direkt från Miljömärkning Sverige.

EU blomman
EU-blomman är Europas motsvarighet till den nordiska svanen. Här på Beijer hittar du EU-blomman bland annat på färger och lack, diskmaskiner, kylskåp med mera.

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen
Bedömningar från Byggvarubedömningen visas endast för företagskunder. Deras bedömningar baseras på en viktning mellan ett livscykelbetyg och ett innehållsbetyg. Betygsskalan innehåller betygen undviks, accepteras och rekommenderas. I vår e-handel visas betyget undviks inte utan presenterar endast att produkten är bedömd men inte nått nivån av högre betyg. Produkter som är bedömda visas i vår e-handel med Byggvarubedömningens rosa B. För produkter med betyget accepteras visas även en gul ikon. För betyget rekommenderas visas en grön ikon.

Sunda Hus
Sunda hus bedömer produkter på deras innehåll enligt en skala som innefattar betygen A, B, C+, C- och D. Deras bedömningar visas i vår e-handel med Sunda Hus logga och betyg. Ett D-betyg innebär att produkten är inskickad för bedömning men underlag saknas för att göra en bedömning.

BASTA
BASTA är ett register där producenter kan registrera produkter som lever upp till BASTAS högt ställda krav på kemiskt innehåll. Utöver BASTA-registret finns också BETA som är ett register med något lägre ställda krav. Produkter som finns registrerade i BASTA eller BETA visas med respektive logotyp i vår e-handel . Varor som är registrerade i BASTA uppfyller automatiskt Miljöbyggnad Guld i version 2.2 och 2.3 inom ’Utfasning av farliga ämnen’. Varor registrerade i BETA klarar Miljöbyggnad Silver i 2.2 och Guld i 3.0 ’Utfasning av farliga ämnen’.

Certifierat trä

FSC® – Forest Stewardship Council®
FSC är en ideell internationell oberoende medlemsorganisation som erbjuder ett system för frivillig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Via vår e-handel kan du se vilka produkter som säljs FSC-certifierade.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC är en fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifieringar. Via vår e-handel kan du se vilka produkter som säljs PEFC-certifierade. Många produkter, så som t.ex. konstruktionsvirke och skivmaterial, kan också köpas PEFC-certifierade via ett kreditsystem. Fråga gärna efter certifierat trä när du handlar hos oss.

Mer om FSC & PEFC