Du har inga varor i din kundvagn

Måla fönster

För att skydda fönster och andra snickeriprodukter mot väder, vind och nederbörd används ytbehandling

MÅLA FÖNSTER

Det innebär att träet får lättare att stå emot deformation, röta och andra skador. Samtidigt ger ytbehandlingen och färgen ett vackert utseende. När nya fönster fabriksmålas används täckfärg eller lasyr beroende på vilket utseende och resultat man vill uppnå.

Fabriksmålning

Det finns flera fördelar att fabriksmåla fönster och snickerier. Hela processen är lättare att styra och kontrollera för att resultatet ska bli så bra och noggrant som möjligt.När vi ytbehandlar produkterna så sker det i en kontrollerad och sluten miljö i en genomtänkt torkprocess där varken fukt och solljus kan skada träet.

Fabrikslokalerna har en styrd befuktning som gör att träprofilerna håller en fuktkvot på 12 % +/- 2%. Träytorna görs rena från smuts och partiklar och skyddas från solens uv-strålar. Solljuset kan annars påverka träets limämne lignin som håller ihop träets fibrer och bevarar ytskiktet intakt.
När allt förarbete är klart ytbehandlas varje snickeridel för sig. Det betyder att alla träytor i en båge, karm eller annat får en färgtäckning innan montage, beslagning och glasning. Resultatet är ett gediget fönster eller dörr som på bästa sätt står emot påfrestningar från klimatet.

Täckfärger

Med tanke på miljö och arbetsmiljö har vi valt att använda vattenburna färger och idag fabriksmålas alla våra fönster med en vattenburen epoxigrundfärg och en vattenburen akrylatfärg som täckfärg. Färgvalet är ett led i vårt miljö- och kvalitetsarbete och vi har arbetat med vattenburna färger ända sedan år 2000. Innan dess ytbehandlade vi med en polyuretan grundfärg och en syrahärdande täckfärg.

Lasyrer

Med tanke på miljö och arbetsmiljö har vi valt att använda vattenburna färger och idag fabriksmålas alla våra fönster med en vattenburen epoxigrundfärg och en vattenburen akrylatfärg som täckfärg.

Färgvalet är ett led i vårt miljö- och kvalitetsarbete och vi har arbetat med vattenburna färger ända sedan år 2000. Innan dess ytbehandlade vi med en polyuretan grundfärg och en syrahärdande täckfärg.

Att måla om fönster

När det är dags att måla om behöver du först ta reda på vilken färgtyp som tidigare har använts på fönstren. Pröva att ta en trasa med T-sprit och torka av det gamla fönstret. Om färgen delvis löses upp är det nästan säkert att det rör sig om en akrylatfärg. Andra färger brukar inte lösas upp av T-sprit.

Så här får du bästa resultatet

1) Som alltid är förarbetet viktigast
Börja med att tvätta av fönstret med exempelvis T-sprit eller målarsoda. Låt ytorna torka innan all löst sittande färg tas bort med skrapning etc.

2) Slipa med sandpapper och torka av eventuellt damm

3) Trärena ytor och lagade ytor grundas först med en grundfärg som är anpassad för utomhusbruk
Välj helst en grundfärg som är baserad på linolja och alkyd. När du målar om ska grundfärgen inte vara vattenburen för att du ska få bästa möjliga resultat. Tänk på att bara grundmåla trärena och spacklade ytor (spacklade ytor grundmålas även innan du spacklar).

Du ska alltså inte grundmåla på den gamla kvarvarande färgen eftersom ytan på den är gammal och hård och behöver en akrylatfärg för att fästa. Var noga med att låta grundfärgen torka ut helt innan du målar med toppfärgen

4) Som toppfärg rekommenderar vi en vattenburen akrylatfärg som är avsedd för utomhusbruk
Om du vet vilken toppfärg som använts tidigare på fönstret kan du använda samma typ som toppfärg igen, annars fungerar akrylaten bra oberoende av vilken färgtyp som fönstret en gång målades med.

Kom i håg!
Akrylatfärger ska aldrig användas på rena träytor! Akrylatfärg kräver alltid ett lager grundfärg underst.