Du har inga varor i din kundvagn

Nymålning av utvändigt trä

Utvändigt trä ytbehandlas för att minska vattenupptagning och uttorkning samt för att ge det en tilltalande yta och kulör.

NYMÅLNING AV
UTVÄNDIGT TRÄ

Trä utomhus

Utvändigt trä ytbehandlas för att minska vattenupptagning och uttorkning samt för att ge det en tilltalande yta och kulör. Därmed motverkas sprickbildning och angrepp av svampar och bakterier. En väl utförd ytbehandling håller fasaden i gott skick och förlänger livslängden.

Alla dessa fyra betingelser medverkar till rötangrepp. Om en av dessa, till exempel fukt, inte finns elimineras risken.

En obehandlad träyta som exponeras för väder och vind blir efter en tid grå – ligninet bryts ned och träfibrer frigörs och grånar. En sådan yta är olämplig som underlag för målning med de flesta täckfärger. En ny träyta som avses att täckmålas bör snarast skyddas med den täckande ytbehandlingen.

Om ytan ska behandlas med slamfärg, till exempel traditionell Falu Rödfärg, är det dock en fördel om ytan har exponerats för väder och vind en tid.

Träprodukter, exempelvis ytterpanel, som är fabriksgrundade finns i flera utföranden, dels den riktigt grundade panelen av typ Kauna-panel, dels andra paneler grundade med en bra grundfärg (helst lösningsmedelsburen alkydoljegrundfärg) med tillräcklig tjocklek, cirka 80 µm. Därefter målas panelen färdig 2 gånger på plats med toppfärg (= färdigfärg).

Det finns även så kallat transportgrundat virke. Det är grundmålat med ett tunt skikt, cirka 20–30 µm, av vanligtvis en vattenburen alkydemulsionsfärg. Denna typ av virke måste grundmålas igen, helst med lösningsmedelsburen alkydoljegrundfärg, på plats innan toppfärg (= färdigfärg) appliceras. Behandlingen – grundmålning och färdigmålning – ska göras inom 3–4 månader.

Ytterpaneler bör inte stå över en vintersäsong utan att vara färdigbehandlade. Slamfärger avråds på fabriksgrundat virke.

Impregnerat trä används främst till bärande träkonstruktioner i eller nära mark. I mark rekommenderas virke i träskyddsklass NTR/A. Till andra högt fuktbelastade trädetaljer utomhus räcker det med virke i träskyddsklass NTR/AB.

Målning med traditionella färger såsom slamfärg, till exempel äkta Falu Rödfärg, ställer inte lika höga krav på detaljutformning som täckfärgssystem. Målning med täckfärg kräver att underlaget är torrt.

Funktion och livslängd hos en täckmålad ytterpanel påverkas av flera samverkande faktorer, av vilka de viktigaste är:
• virkeskvalitet
• trädetaljens utformning
• arbetsutförande
• ytbehandlingsmaterialets kvalitet.

Ytbehandling

En viktig egenskap hos en ytbehandling är grundningens penetrerande förmåga – förmågan att tränga in i träets cellstruktur. En grundning kan omfatta en eller flera behandlingar.

Resultatet av målningsarbetet är beroende av en mängd olika faktorer. Det är mycket viktigt att träet är fritt från sprickor och att ytan inte är missfärgad. Täckande färgskikt ger förhållandevis lång hållbarhet jämfört med laserande. De anvisningar som färgfabrikanterna ger för varje färgsystem bör noga följas.