Du har inga varor i din kundvagn

Flaggstångsguide

Flaggstångsguide |

Placering och storlek av flagga

Tänk på att höjden på flaggstången gärna bör vara i proportion med den byggnad som flaggstången placeras vid. Ett riktmärke man brukar förhålla sig till är att flaggstången bör överstiga byggnadens taknock med en tredjedel av sin totala längd. Exempelvis: ditt hus mäter 6 meter till taknocken, då ska flaggstången vara 9 meter lång.

När det gäller placeringen av flaggstången bör man se över hur marken ser ut kring placeringen. Är det en sluttande tomt bör man placera flaggstången så den får rätt proposition utifrån det hållet man möter huset. Se även till att flaggstången inte placeras för nära huset, höga träd eller andra större objekt på tomten.

På samma sätt som flaggstången ska ha rätt proposition till huset, så bör vimpeln vara i proposition till flaggan. Här finns en tabell med storlekar som passar till respektive flaggstångshöjd.

Höjd Flagga Vimpel
6 m 150 cm 200 cm
8 m 200 cm 250-300 cm
9-10 m 240 cm 300 cm
12 m 300 cm 400 cm
14 m 350 cm 500 cm
16 m 400 cm 500 cm
18 m 450 cm 600 cm

Montering av flaggan

Det är viktigt att vara noggrann vid monteringen av flaggstången och se till att man gör det på korrekt sätt. Det går att fästa en flaggstång på flera sätt: i marken, i berg, i ett fundament eller i ett U-balksfäste. Ska du exempelvis fästa flaggstången i mark ska du gjuta ett fundament av betong. Kontakt oss för mer information om montering i berg, i u-balksfästen eller i betongfundament.

Skötsel av flaggan

Ca 4-6 månader efter att flaggstången monterades så ska samtiliga muttrar och skruvar dras åt. Det bör även göras regelbundna kontroller av alla skruvar, muttrar och flaggstångens skick minst en gång om året.

För att rengöra flaggstången använder du lättast en mjuk tvättsvamp samt ett milt rengöringsmedel eller såpa utspätt med vatten. För att få ytterligare glans på flaggstången kan man använda sig av ett flaggstångsvax anpassat för glasfiberstänger. Själva linan går oftast att tvätta i 40 grader.

Olika flaggtider

Riktlinjer för flaggans hissning och halning i Sverige:

1 mars ‒ 31 oktober
Flaggan hissas klockan 08:00.
Flaggan halas ned vid solens nedgång, senast kl 21.00.

1 november ‒ 28 (29) februari
Flaggan hissas klockan 09:00.
Flaggan halas ned vid solens nedgång, senast kl 21.00.

Till skillnad från en flagga kan en vimpel användas som flaggstångsdekoration när det inte råder allmän eller privat flaggdag. En vimpel kan vara hissad dygnet runt, året om. Det finns två typer av vimplar, en traditionell med blått och ett gult fält samt en korsvimpel som liknar en traditionell svensk nationsflagga.