Du har inga varor i din kundvagn

Måttbeställd takstol

Drar du dig för att måttbeställa takstolar? Tänk om, tänk nytt! Du har allt att vinna på att få exakta dimensioner när du ska bygga tak. Dagens takstolsfabriker tillverkar och levererar färdiga konstruktioner, med dimensioner som är exakt anpassade efter förutsättningarna. Beijer har lång erfarenhet av takstolar och avtal med de bästa tillverkarna över hela landet.

– De flesta av våra kunder är professionella byggare men även många privatpersoner väljer att beställa av oss. Då handlar det oftast om mindre byggen som en carport eller en friggebod, säger Peter Sundqvist, inköpare av trä och träbaserade skivor på Beijer.


Takstol

Takstolen kräver stor yrkeskunskap

Takstolen är en av de delar i ett husbygge som kräver störst yrkeskunskap. Peter Sundqvist framhåller att det finns flera skäl att låta en specialist tillverka takstolen. Ett av de tyngsta argumenten är att värdefullt utrymme inte riskerar att gå förlorat.

Många överdimensionerar för att vara på den säkra sidan

– När man bygger en takstol på egen hand så vet vi av erfarenhet att det ligger nära till hands att ta i för mycket, många överdimensionerar för att vara på den säkra sidan. Nackdelen är att huset då förlorar utrymme. Och det är ju tråkigt, framför allt om man tänkt använda utrymmet som bostadsyta.

Rätt dimensioner och styrka på takstolen

En professionell tillverkare använder cad/cam-program för att beräkna mått och dimensioner så att konstruktionen på takstolen varken blir för svag eller onödigt stark. Därför blir måttavvikelserna försumbara. Det gör också att takstolarna blir homogena till sin utformning. Det är inte minst viktigt för att ge förutsättningar för en takbeklädnad med högsta kvalitet. Den exakta kalkyleringen gör också att en måttbeställd takstol blir mer kostnadseffektiv. Om man bygger själv köper man givetvis lite reservmaterial för att kunna använda om det skulle ske något misstag så att virke går till spillo. Men överdimensionering ger också större kostnader.

Beijer sköter ordern av takstol från start till leverans

Säljaren och kunden diskuterar vilken typ av takstol som lämpar sig bäst för det aktuella bygget. När kunden och Beijers säljare är överens ska ett beställningsformulär fyllas i. Den första kolumnen i formuläret handlar om att välja rätt snözon.

– Det är en viktig säkerhetsaspekt, förklarar Peter Sundqvist.

Alla Sveriges kommuner har en av Boverket angiven snözon. Indelningen bygger på en beräknad genomsnittsvolym av snö. Ju längre norrut desto större är snöbelastningen på taket. Det handlar också om att välja lämplig takbeklädnad. – Där finns det många olika alternativ; tegel, plåt, papp eller kanske torvtak. Sedan ska givetvis ett antal viktiga mått som avgör takstolens utformning sättas på pränt. Husets längd, spännvidden, lutning/höjd, tassutstick, takfotshöjd, invändig höjd och invändig bredd. – Till sist vill jag påpeka att det är kundens idéer, lösningar och visioner som styr taklösningarna. Vi gör allt vi kan för att se till att förverkliga kundens önskemål, säger Peter Sundqvist. Underlaget skickas sedan till den geografiskt sett närmaste fabrik som Beijer anlitar som leverantör. – För att kunna leverera över hela landet har vi avtal med flera olika professionella tillverkare.

Vi har delat in landet i kundzoner som servas av en regional tillverkare. Tillverkaren lägger in måtten och siffrorna i datorn och gör med hjälp av cad/cam-program en preliminär ritning. Fabriken räknar också fram ett kostnadsförslag. Beijer återkommer sedan till kunden med ritningen och ett kostnadsförslag. – Om kunden och Beijer kommer överens blir kostnadsförslaget en order, säger Anders Boman på Vida, Beijers partner i Västra Götaland. Första steget i tillverkningen är att dubbelkolla att alla måttangivelser verkligen stämmer, allt för att försäkra sig om det bästa resultatet. – Därefter gör vi en ritning där varje del av takstolen läggs in. Sedan skickas ritningen som en datorfil till sågverkstaden.

– Före datorernas tid lades uppgifterna in för hand vilket var en möjlig felkälla, säger Anders Boman. Nu är det dags för varje detalj att sågas till och forslas till presshallen där de pressas. Därefter tillverkas den fösta takstolen. – Den första takstolen är den som kräver störst insats. När väl alla inställningar för pressningen slagits fast går resten av jobbet smidigt, eftersom alla takstolarna ska vara identiska.

Leveranstiden av takstolen

Leveranstiden för en färdig takstol varierar beroende på årstiden och arbetsbelastningen hos tillverkaren. Under sommarhalvåret kan leveranstiden vara upp till fem, sex veckor. Vintertid är den däremot ofta bara mellan två och tre veckor. Planera därför väl när du ska bygga tak.