Du har inga varor i din kundvagn

Olika typer av isoleringsmaterial

Olika typer av isoleringsmaterial |

Stenull

Stenull är en mineralull som tillverkats av bergarten diabas. Stenen smälts vid hög temperatur och därefter slungas massan till tunna trådar. Stenull kan användas överallt i huset.

Glasull

Glasull är en mineralull som består av närmare 90% returflaskor och kasserat fönsterglas. Tillverkningsmetoder och användningsområden är de samma som för stenull.

Expanderad cellplast, EPS

EPS är expanderad polystyren som består av 2% polystyren och 98% luft. EPS används idag för alla typer av isolering. EPS är behagligt att arbeta med och har mycket bra egenskaper avseende värmeisolering, fukt och tryckhållfasthet.

Extruderad cellplast, XPS

XPS är en extruderad polystyrencellplast med minimal fuktupptagning. XPS är särskilt lämpligt i konstruktioner där höga krav ställs på fuktmotstånd, långsiktig isolerförmåga och belastning, till exempel husgrunder.

Läs mer om isolering och tilläggsisolering på vår sida "Energieffektivisering".