Du har inga varor i din kundvagn

Rätt sågblad ger bäst resultat

Idag är sticksågen oumbärlig i varje snickares verktygs låda. Men det beror inte på att sågen i sig blivit anmärkningsvärt bättre. Nej, det handlar om att bladen genomgått en stor utveckling de senaste åren. Numera finns det sågblad för alla möjliga material och situationer.

De olika sticksågarna som om finns på marknaden idag skiljer sig inte så mycket från varandra när det gäller grundfunktion. Det är betydligt viktigare att välja rätt sågblad än att ha den dyraste sågen. Ett nytt sågblad av hög kvalitet kan förbättra resultatet avsevärt, även med den enklaste maskinen. Idag finns det ett blad, ibland flera, för varje material och situation. Du hittar blad för såväl trä, metall, gjutjärn och kakel som för plast och plexiglas.


Sticksåg

Hårt stål ger vassa tänder

Mats Gustafsson räknar upp fyra kriterier som är centrala för användaren när det gäller sticksågblad: Livslängden, nogrannhet/exakthet, hållbarhet samt skärhastighet. Sågbladen är gjorda av stål, men olika tillverkningsmetoder ger olika kvaliteer. Hårt stål ger vassa tänder som håller länge, å andra sidan blir bladet sprött. Segt stål ger ett böjbart och flexibelt blad – nackdelen är att tänderna snabbt blir slöa.

Avståndet mellan tänderna spelar en stor roll i sammanhanget. Det bestämmer grovleken på materialet som kan sågas och även kvaliteten på snittet. – Ju fler tänder och ju tätare de sitter på bladet desto finare snitt, förklarar Mats Gustafsson.

Vinklade sågtänder ökar hållfastheten

Stora, djupa mellanrum ger högre skärhastighet. – Ju större avstånd mellan tänderna desto snabbare tar sig bladet genom materialet, men snittet blir inte lika snyggt. Men det är ju inte alltid det spelar så stor roll. Viktigt är också hur tänderna har slipats, om de är skränkta, det vill säga har vikts utåt en liten aning, eller om de har förstärkts med en hårdmetallbeläggning.

BiM-blad passar för användning i hårt trä, nötande trämaterial, hårdplast och andra hårda material som ickejärnhaltig metall och metall. BiM-bladen är sammansvetsade av kolstål (bladet) och härdat snabbstål (tänderna).

Det kombinerar snabbstålets skärpa med kolstålets fl exibilitet – hårda utanpå och mjuka inuti. Resultatet blir ett blad som både håller skärp an länge och tål stora påfrestningar. Livslängden är nästan dubbelt så lång som hos ett HSS-blad och cirka tio gånger längre än hos ett HCS-blad.

HSS, High speed steel

HSS-blad är tillverkade av så kallat snabbstål som fungerar bra för sågning i hårda material såsom metall, aluminium och legerings material. Bladen behåller sina goda skäregenskaper även då friktionsvärme utvecklas. Snabbstålet behåller också sin hårdhet upp till 600°C utan att egenskaperna försämras.

TCT, Tungsten Carbide Tipped

TCT-blad är sågblad av hård metall som belagts med volframkarbid för sågning i rostfritt stål, plåt, mjuka metaller, keramik, glasfi ber och plast. Hårdmetallsågblad är mycket kraftfulla.

Dewalts XPC serie

Dewalt har tagit fram en sticksågsbladserie, XPC, där tändernas utseende optimerats. Tandvinkeln är större vilket gör att tänderna håller sig skarpa längre. Ett större och djupare tandmellanrum ger en enkel och snabb spåntransport vilket i sin tur ger en högre hastighet. XPC-bladets spets skär på både ned- och uppåtgående för enklare djupsågning.

HCS, High carbon steel

Stålet i ett HCS-blad innehåller mycket kol, vilket gör metallen seg. Bladet lämpar sig för mjuka material som mjukt trä, laminat, plast, plywood och skivmaterial. Specialblad fi nns för snabb sågning, fi n fi nish och extra tjocka blad för raka snitt.

5 saker att tänka på när du väljer sticksåg

  1. Låg vibrationsnivå För den personliga komforten är det viktigt att välja en maskin som skakar och vibrerar så lite som möjligt.
  2. Kort stopptid Ur säkerhets synpunkt är kort stopptid viktig vid till exempel fastkörning eller avslutad sågning. Ju längre stopptid desto sämre sågresultat.
  3. Pendelfunktion En pendel funktion på en sticksåg gör att man kan avverka mer material i varje sågrörelse, men samtidigt ger det ett grövre snitt.
  4. Inställningsmöjligheter De inställningar som brukar finnas är såghastighet och pendelfunktion. Såghastigheten avgörs av materialet man sågar i. På vissa sågar finns det även en blåsfunktion som blåser bort spånet vilket gör att man hela tiden ser linjen man sågar efter.
  5. Laserpekare Vissa sågar är utrustade med laserpekare. Det innebär att en laserstråle lyser på materialet vilket gör det lättare att följa en uppritad linje.