Du har inga varor i din kundvagn

Brandskydd

Fönster kan räknas som en del av brandskyddet
Brandskydd

FÖNSTER & BRANDSKYDD

Fönster kan räknas som en del av brandskyddet, därför kan det krävas brandklassade fönster i ett hus. Allt beror på hur fönstret ska användas och var det är placerat.

Fönster, fönsterdörrar och dörrar är en del av det totala brandskyddet, vi rekommenderar att du överlåter den projekteringen till en expert på området som har kunskap om alla faktorer som ska tas med i beräkningen. Vänd dig till kommunens byggnadsnämnd, de kan ge dig utförligare information.

Fönster är inte brandklassade som standard men du kan välja till bland annat speciella brandglas och brandsvällande lister.
Brandklassning uppges med bokstaven E i kombination med ett tal som anger hur lång tid fönstret ska klara av brand. E15 innebär att fönstret ska stoppa eld och brandrök i 15 minuter. Klassningen av fönster och andra byggnadsdelar beskrivs i BBR 5:221.