Du har inga varor i din kundvagn

Personsäkerhet

BBR reglerar bland annat användandet av glas i byggnad för att säkerställa personsäkerhet
Brandskydd

FÖNSTER & PERSONSÄKERHETPersonsäkerhet

Glas som är säkert för barn och boende. Enligt reglerna ska glasytor i exempelvis fönster eller dörrar utformas så att risken för skärskador begränsas. I enskilda bostadslägenheter är det numera krav på skydd mot skärskador när glasytans underkant är placerat lägre än 600 mm från golv eller mark (avsnitt 8:353).

Om BBR

BBR reglerar bland annat användandet av glas i byggnad för att säkerställa personsäkerhet. Däremot omfattar reglerna inte egendomsskydd och inbrottsskydd. BBR gäller som lag för byggnader vid ny- och tillbyggnation, dvs när en byggnad uppförs eller ökar i volym. Andra förändringar regleras i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. BBR 2008 (BFS 2008:6, BBR15) trädde i kraft den 1 juli 2008 med övergångsbestämmelser t o m 30 juni 2009. I korta drag kan man säga att:

Lagen är tvingande och anger minimikrav på byggnader. Byggherren, som många gånger också är fastighetsägare, ansvarar för att arbetet sker enligt reglerna. Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för tillsyn och att reglerna följs. Reglerna i BBR 2008 ska uppfyllas oberoende av om bygglov eller bygganmälan behövs.

Glas i bostäder

Enligt reglerna ska glasytor i exempelvis fönster eller dörrar utformas så att risken för skärskador begränsas. I enskilda bostadslägenheter är det numera krav på skydd mot skärskador när glasytans underkant är placerat lägre än 600 mm från golv eller mark (avsnitt 8:353).

Några saker att tänka på:

- Balkongdörrar och skjutdörrar ska ha säkerhetsglas både invändigt och utvändigt när glaset är lägre än 600 mm från golv eller mark.
- Höga fönster mot exempelvis uteplatser kan kravet på säkerhetsglas gälla både invändigt och utvändigt om måttet även på utsidan från marken/uteplatsen till glaskant understiger 600 mm.
- Även källarfönster som ligger nära marknivån kan behöva personsäkert glas utvändigt.

Glasytor i allmänna utrymmen

För glasytor vid entréer, förskolor, skolor och andra ytor där barn kan vistas gäller särskilda regler. Glas i allmänna utrymmen ska vara personsäkra på vissa höjder.

- Glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen ska vara personsäkra om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 1,5 meter.
- Glasytor i andra utrymmen än bostäder där barn kan vistas ska vara personsäkra om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 0,8 meter.
- Glasytor i dörrar på en skola eller förskola bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 1,5 meter.

I övrigt gäller samma krav som tidigare på glasräcken och glasytor i entréer i skolor och dagis.