Du har inga varor i din kundvagn

Fönstrets funktion

Fönstrets funktion |
När du väljer fönster så fundera på hur du vill använda det i vardagen och vilka krav du behöver ställa utöver form och design.

Öppna fönstret

Behöver du kunna öppna fönstret? Om inte, kan du ta ett karmfast fönster. För dig som behöver öppna fönstret finns fyra alternativ: inåtgående, utåtgående, vridfönster och sideswingfönster. Vilket du väljer avgörs bland annat av hur lätt du vill komma åt fönstret utifrån för till exempel putsning.

Ljusinsläpp

För dig som vill ha maximalt med ljusinsläpp är fasta fönster rätt val.

Solavskärmning

Sitter fönstret i söderläge kan du behöva något som avskärmar solstrålarna, särskilt på sommaren. Här kan särskilda glas eller olika typer av persienner hjälpa till. Mellanglas-persienner går att montera på kopplade, inåtgående fönster. I annat fall används frihängande persienner som fästs på fönstret inomhus.

Vädring

Om du lätt behöver kunna öppna fönstret för att vädra rekommenderar vi ett utåtgående, vrid- eller Sideswing-fönster.  På ett inåtgående fönster kan du välja till en tvåvägsfunktion (Kipp-dreh-beslag) som gör att du lätt kan öppna fönstret för att vädra.

Ventilation

God ventilation ger ett bra inomhusklimat. Det kan också förebygga allergier och ha en positiv inverkan på hälsan. I vårt sortiment finns både ventiler och vädringsbeslag som släpper in frisk luft.

Boverkets Bygg Regler, BBR, reglerar hur ventilationen i nya bostäder ska utformas. Det handlar om hur mycket luft som får släppas in i fastigheten och var luftinsläppet ska placeras. Men reglerna kan också användas som hjälp vid renovering. Ventilationen i äldre fastigheter fungerar ofta genom självdrag och detta kan behöva ses över i samband med att ny isolering eller nya, täta 3-glasfönster installeras.

Läs mer om att energieffektivisera hus, fönster och ventilation här.

Spaltventil

En spaltventil släpper in frisk luft under förutsättning att det finns ett fungerande frånluftssystem med självdrag, konstant frånluft, styrd ventilation eller en fläkt i kök eller badrum. Den trycker alltså inte in luft i huset. Hur mycket luft en spaltventil kan släppa in beror på dess storlek, tryckförhållandet inomhus respektive utomhus och vilken typ av urfräsning som gjorts genom fönsterkarmen.

Tilluftsventil

En tilluftsventil släpper in frisk luft, värmer och filtrerar den innan den skickas ut i huset. När dålig luft och lukt sprids kan det vara ett tecken på att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. En annan orsak kan vara att ventilationen inte är anpassad till de nya, moderna och välisolerade 3-glasfönstren.

Ljudisolering

Störande ljud från miljön kring ditt hus kan lätt bli ett onödigt irritationsmoment. Våra 3-glasfönster dämpar effektivt upplevelsen av trafikbuller inomhus. Men för andra typer av ljud kan du behöva ett särskilt ljudreducerande glas. Med 3-glas i alla fönster och fönsterdörrar få du en god ljudmiljö inomhus. Varje glas är 4 mm tjockt, totalt 12 mm.

Detta kan jämföras med den totala glastjockleken på 6 mm i vanliga 2-glasfönster. Den dubbla glasmängden reducerar ljudet med 6 till 7 decibel, vilket upplevs som en halvering av ljudnivån. Har du andra störande ljud än trafik kring ditt hus eller om du behöver en extra tyst inomhusmiljö kan du välja glas med ökad ljudreduktion.

Fler sätt att slippa ljud utifrån

Väljer du rätt fönster kan du hindra utomhusljuden från att komma in i din bostad. Men det gäller också att se till att det är tillräckligt tätt mellan fönster och vägg vid eventuella spaltventiler. När de släpper in luft kan ljudet följa med och även små läckage kan släppa in mycket ljud. även små läckage kan släppa in mycket ljud.

Att förse ett ljudreducerande fönster med en spaltventil kan vara förödande för ljudreduktionen detta då ljud är en luftrörelse och en ventil skall släppa in luft = släpper in ljud. När det är krav på ljudreduktion & ventiler är det bästa att använda väggventiler med ljudreducerade insats.