Du har inga varor i din kundvagn

Ordlista fönster

Ordlista fönster |
Det finns mycket termer kring fönster. Här är en ordlista för dom vanligaste

Allmogeprofil innebär att vi har profilerat fönstrets kanter för en snyggare design

Argon

En ofarlig gas som hjälper till att värmeisolera fönstret. Argongasen finns i mellanrummet mellan isolerrutorna och är både ofarlig och osynlig.

Fönsterbåge

Den del där fönsterglaset sitter.

Fönsterhake

Metallkrok som låser fast fönsterbågen i stängt läge.

Isolerglas

Två eller flera glas som är hermetiskt tillslutna. Mellanrummet mellan glasen innehåller torr luft eller gas.

Kopplat fönster

Fönster med bågar i två delar som går att vika ut. Alltså får du fyra sidor att putsa.

Karm

Den del som sitter fast i väggen.

Karmfast fönster

Ett fönster där glaset sitter direkt fastmonterat i karmen så att det inte kan öppnas. Ett karmfast fönster är ekonomiskt eftersom det spar energi och har ett relativt lågt pris.

Karmyttermått

Karmens exakta yttermått, bredden anges alltid först. Till exempel 985x1185 mm (10x12).

Mittpost

Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Spröjs

Tunna lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Det finns fast och löstagbar spröjs.

Trävitt

Omålade fönster.

Tvåglas eller treglas

Antalet glasskikt i varje fönsterbåge. Med 3-glas sparar du mer energi.

Tvärpost

Den vågräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Utvändig kondens

Låga U-värden ger en bra värmeisolering. Kom ihåg att det också kan uppstå kondens på ytterglasets utsida eftersom så lite värme släpps ut.

Vridfönster

Fönster som öppnas genom att vridas runt 180° utanför fasaden.